- ŞEFFAF - 

        

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

• "Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn.. 

• Öyle bir zamandayız ki herkes herşeyden anlıyor ve o herkes her kaftanı üstüne olur sanıyor. 

• Âlimler yalan konuşuyor..

• Cahiller ilim öğretiyor..

• Kadınlar erkek gibi Erkekler kadın gibi davranıyor..

• Herkes siyasetçi olmuş.

• Ahlaksız diziler ile gençliğin beyni formatlanıyor..

• Kimin eli kimin cebinde belli değil !

• Çoğunun, savunduğu şeyler hakkında en " Ufak bir fikri bile yok . 

• Çok ilginçtir; Mesela Atatürkçüyüz diyenlerin yüzde ellisi nutuk okumamıştır.

• Müslümanız diyoruz çoğumuz hiç Kur'anı tefsir olarak okumamışız.

• Vatandaşız Anayasa okumamışız. 

• İnsanız insanlığı okumamışız.

• Ama sorarsanız hepimiz bilinçli bir bireyiz ve savunduklarımıza dair,,

      - kendimizi her bilgiye sahip sanan cahilleriz.....

• Bilinç öğretmenin sınıfa girer girmez çıkarın kağıdı kalemi kaldırın kitapları yazılı sınav,

- yapacağım dedikten sonra vaz gençtim sözlü sınav yapacağım demesine benzer.

• Ağzından çıkan her kelime yaşamını ve insan ilişkilerinde ki başarını etkiler. 

• Herkes siyasetle ilgilensin elbette ancak şu akıllara kazınmalı ki siyaset de sözlü bir sınavdır..

• Çoğunun kaybedeceği bir sınav!!

• " Kimi siyasetle ilgilenen, büyük lokma yediğinden, kimi bir lokmayı bölüşemediğinden,

- kimi lokmaya muhtaç olduğu halde lokmasını göz dikmiş siyasilerin,,

  - şükret diye öğrettiğinden kiminin siyasetten anladığı sadece partizanlık,,

  

- olduğundan , bu sınavı kaybeder.

• Biz o şükrü tavsiye edip kendi varlık içinde yaşayan insanların genel adına bencil deriz...

• Bencil insanda zihinsel körlük ve realite körlüğü vardır.

• Kendi hatalarını göremez... Göstersende algılayamaz... 

• Ne güzel söylemiş Mevlana... 

- "Neye,nasıl bakarsan o da sana öyle bakar." 

- İnsanı ateş değil,kendi gafleti yakar; 

- herkeste kusur görür,kendisine kör bakar.

• Ahmet Hamdi Tanpınar ise konuyu şöyle açar;

• Cahilsin, okur öğrenirsin. 

• Gerisin, ilerlersin. 

• Adam yok, yetiştirirsin. 

• Paran yok, kazanırsın.

• Her şeyin bir çaresi vardır.

• Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur.

• Bencil insan bozulmuş kokuşmuş insanın önden gidenidir. 

   - En argo tabirle..

• Bu bozulmuş bencil kişilerin,

      - " Kendi tuzu kurudur genelde, başkasının yarasına tuz basmayı çok sever.

• Eleştirmek ve kibirlenmek ne kadar ham insan işiyse, hoş görmek ve 

- tevazu olgun insan işidir.

• Bir insan ne kadar bencilse o kadar merhametsizdir.

• Ve merhamet insanı insan yapan yegane özelliktir. 

• Herşeyi kendine mubah gören ilmiyle yada varlığıyla çoğu kez güçlünün,,

- yanında olmasıyla makamı ve kalabalık olmasıyla övünen merhamet ve vicdan'dan yoksun,,

- insanlar ister alim olsun ister avam

Bilmeliler ki ,,

- Rabb'imin ayetleri çoğu kez onları uyarmış tâbi okumasını bilene..

• İlminle övünme, Şeytan'a bak! (Araf,12)

Konumunla övünme, Firavun'a bak! (Yûnus, 91)

Malınla övünme, Kârun'a bak! (Kasas,81)

Rütbenle övünme, Hâmân'a bak! (Ankebût, 39)

Soyunla övünme, Ebû Leheb'e bak! (Tebbet,3)

• Bu türden insanlara 'Yanlışlarını söylediğin zaman kendilerini biz,, Net insanlarız ve ,,

- şeffaflıktan yanayız diye öne sürerler,,

 hâlbuki ; Netlik başka, şeffaflık başkadır. 

• Net olmak, olumlu veya olumsuz bir tavır ortaya koymaktır.

• Net insan, şartlar aleyhine de olsa kararında sabitkademdir.

• Şeffaf insan, kendi menfaatine göre davranır, çıkar odaklıdır, tavırları

- duruma göre değişir. Yani yine en argo tabiriyle kaypaktır..

• Bu minval de her zaman ve her koşulda " Şeffaflık övülesi bir şey değildir.

• Sonuç olarak canlar      

                    

                          vusulsüzlüğümüz,     

                     

usulsüzlüğümüzdendir.” 

     Selam ve dua ile,, CANLAR...

      ___ Fi _ EMÂNİLLÂH ___

  Kablel-vuku....

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...