- ÇOBAN - 

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

"Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn.. Gâle Rabbin surni bime kezzabun.. 

El-Mü'min' Celle, Celalûhü.. 

(Gönüllerde iman ışığı Uyandıran, kendisine sığınanları Koruyup rahatlatan.) 

Hayatın en anlamsız çağındayız, Ağlasak sebeb aramaya gerek yok , Gülmek istesek gülecek tek bir neden yok,

Kalsak kalacak ; Kaçsak kaçacak yerimiz yok, gönlümüzün hirasına çekilsek yaradanın rızası yok. 

Demem o ki; Öyle boş, öyle doluyuzki, boğazımızda düğüm olmuş kelamları,, 

- Anlatsak anlayanı , Anlamış gibi yapanın da samimiyeti yok...

Hal böyleyken ümitsizliğe kapılmanında,, lüzumu yok. 

Çünküü " Yakın bir zamanda İslam'ın nuru Allah'ın izniyle dünyanın dört bir tarafına yayılacaktır.. 

Niye söylüyorum 'Şu yüzden söylüyorum şimdi Ahval hiç de böyle gözükmüyor sakın var olan,

- zamana bakıp şevkinizi kırmayın Hatta bu yok olan zamanda mücadelenizi arttırın ki,, 

- " Allah'a sadakatimizi de ispatlamış olalım Çünkü varlık zamanında var olmak kolaydır, 

- ama daha gözükmeden henüz bir şeyler gayp perdesinden çıkmadan birisi Allah'a 

- imanını ispatlarsa sanki vefasını ve sadakatini de o cihette ispatlamış olur. 

Değerli kardeşlerim İnsanların kalpleri  kendilerini uyandıracak bir şey oluncaya kadar uykudadır.

Allah Rasulü ve ashabı insanları uyandırmak için gece gündüz uğraşıyorlardı.

Bizler her birimiz bu cihette bireysel olarak dava adamı yeryüzünün halifesi makamında yaratıldık. 

Ne buyuruyor hazreti Allah Enam süresi /165 de? 

Estauzbillah : O, sizi yeryüzünde halifeler (oraya hâkim kimseler) yapan, size verdiği, 

- nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. 

İnsan “bütün esmâya” mazhardır.

 Bu yönüyle de melekleri geride bırakıyor. Cebrail (as) ile Azrail’in (as) mazhar oldukları 

- isimler farklıdır, görevleri de farklıdır. Ama insan, iman hakikatlerini ve İslam’ın, 

- güzelliklerini başkalarına ulaştırmakta Hz. Cebrail’in sahasına bir derece girdiği gibi, nice 

- canlara kıymakla da Azrail’in görevini taklit edebiliyor.

İşte tamda bu yüzden " kul ona bahşedilen halifelik görevini İslam davasının mücahidi, 

- dava adamı olarak yerine getirmek mecburiyetindedir. 

Dava adamları, Allah Rasulü’nün izinden giden ve O’nun davasını takip edenlerdir.

         

              Çünkü" 

 İnsanların kurtuluşu için gece gündüz çalışanlar, inabeyi, Allah’a yönelmeyi ve 

- insanları Allah’a yöneltmeyi başarmış olanlar için başka bir hedef kalmamıştır. 

Onlar için dünyadaki en önemli mesele insanların kurtuluşu olmuştur.

 Her tarafta evler yanıyor. Müslümanlar zalimlerin elinde zulüm görüyor iken İnabe, 

- makamına ulaşanlar, o evleri söndürmek ve nesli kurtarmak için koşan insanlardır.

Bizlerde bu vazifede iken yarın huzuru mahşerde hakimin bizzat kendisinin şahit olduğu o büyük mahkemede,, 

Elimiz boş gözümüz yaşlı olmamak için İslamı yüceltmek ve onu yaşamak yaşatmak zorundayız. 

Neden böyle söylüyorum :? 

Hasan-ı Basri diyor ki: "Mahşer günü İslam, insan kılığına girecek ve insanlara gözükecek.

Kimilerine bu insan beni yüceltti sen de onu yücelt ya Rab diyecek. 

Kimilerine bu insan beni yarı yolda bıraktı, ihanet etti sen de o insanı yarı yolda bırak ya Rab diyecek."

 Ve yine Hasan" Basri'nin söylediğine göre daha sonra Hz. Ömer'in yanına gidecek ve insan kılığına girmiş Islam,

- Hz. Ömer'in elinden tutup havaya kaldıracak. "Ya Rabbi ben Mekke sokaklarında boynu bükük bir çocuk gibidolaşıyordum. 

Bu insan İslam'a girdi beni de aynı şekilde yüceltti, o İslam'a girdikten sonra benim, 

de Kabe'ye girmeme vesile oldu. 

O İslam'ın yüzünü ak eyledi sen de onun yüzünü ak eyle diyecek. 

İşte Sahabe efendilerimizin tamamı böyle ve Hz. Ömer böyle bir Ömer. 

Peki aynı İslam müşahhas bir halde bizim yanımıza gelse, bizi Rabbimize nasıl takdim edecek?

 Ya rabbi o bana ihanet etti. Benden olan Filistin /Gazze deki din kardeşlerini kurtarmak, 

- için çaba sarf etmedi dini mübini islamdan ayağı kaymış yolunu şaşırmış din kardeşleri için de çaba sarf etmedi merhamet etmedi o önce din 

- kardeşlerini sonra beni yarı yolda bıraktı sen de onu yarı yolda bırak derse vay halimize!!

İşte tamda bu noktada kamil iman ve Allahın rızasına nail olmak için insan insanı yaradan dan ötürü sevip onu gözetlemeli, denetlemeli, 

Çünkü " İnsan denetlenme fitri duygusunu Allah'a yönlendirmezse şeytan ve nefis onu insanlara/topluma yönlendirir.

 Kişinin tüm kaygısı " midesi, lüks yaşantısı, şan, şöhret ve Acaba hakkımda ne düşünüyorlar?" olur.

 Kula kulluk başlar.

 Onları razı etmek için çırpınır. 

Küçük şirk olan riyanın kapıları sonuna kadar açılır. 

Kişi surete Allah'a, hakikatte insanlara kulluk eder. 

Amellerinden lezzet almaz yada terk eder.. .

Zira ihlassız amelin lezzeti olmaz; o, dünyada da ahirette de yalnızca bir yorgunluktur.

Kendini kulların heymenesine açan, ahiretini heba ettiği gibi ruh sağlığını da heba eder. 

Takdir edersiniz ki; insanı razı etmek zordur.

Birini razı etseniz öteki rahatsız olur.

Onu razı edeyim deseniz beriki küser... 

Bırakalım iki insanı, sürekli aynı insanı dahi razı etmek olanaksızdır.

Bugün, yaptığınızı alkışlayan, yarın yuhalar... 

Bu sebeple akıllı insan, fıtri duygularını şeytana bırakmayan, yüce Allah'a yönelten onun halifeliğini tastamam yapan insandır.

Değerli kardeşlerim " Hz. Adem'in halife olması her insanın halife olmasıdır. 

Hz. Peygamber'in (aleyhislam) 'her biriniz çobansınız' sözü halifeliğin çerçevesini çizmiştir :  

- Hiç' Unutmayalım ki hepimiz çobanız ve çobanlara güttükleri sorulur.

          .. Selam ve dua ile..                   

                             Fİ_EMANİLLAH _ 

        ...... Kablel-Vuku.....

 • "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...