- İDRAK- YOK- İSE- İMAN- NE- ARASIN - 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

Ya Hayrer Razıgın..

EL- GUDDÜS - Celle - Celâlûhû - 

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Gale Rabbin surni bime kezzabun. Allahümme- Âmin...

Tüm dünya Filistin için ayağa kalkmış iken ümmet (bigâne) kalmış durumda ne din 

- kardeşlerimizin çığlıklarını duyan var nede gören.. 

Nasıl mubhem ve idrakten uzak bir zamanda yaşayan insanlar , olmuşuz ümmet 

- olarak anlamak, anlasak da kelimelere yön verip, dillendirmek mümkün değil.

Aile hayatımız,iktisadi hayatımız, hukukumuz, sanatımız, işimiz hâsılı yaptıklarımız ve 

- yaşadıklarımız idrakimizin şekillenmiş hali yani eylem halidir.

 İnsan hayatı idrak üzerine kuruludur.

İnsan,hayatta her ne inşa ediyorsa düşüncesi doğrultusunda inşa ediyor.

 Nasıl düşünüyorsak öyle yaşıyoruz.

Nasıl yaşıyorsak, yaşamak istiyorsak öyle de  inanıyoruz. 

Halbuki ' Yüce Allah bize nasıl yaşamamız gerektiğini verdiği akıl yani idrak gücü ve bu 

- güzel melekeye rehber olarak gönderdiği kutlu, peygamberleri aracılığıyla ayet, ayet öğretmiş iken!

Eskilerin fehmetme, bazen izan, yenilerin algı olarak ifade ettiği kavram idrak etmek sadece 

- bir bilgiyi bir konuyu anlamak değil onu yaşamak yaşatmak olmalıydı.. 

Olgunlaşma ve kemale ermenin yolu olan idrak.. .

  Bir şeyi bilmek ile karıştırılan ve çoğunlukla bir tutulan kavram olmuştur günümüzde . 

Oysaki bilmek, idrak etmeye dair atılmış bir ilk adım . 

Bugün bilgi çoğaldı ancak sığlaştı, derinliğini yitirdi, hepimiz her şeyi biliyoruz, 

zahmetsizce her bilgiye istediğimiz gibi ulaşabiliyoruz. 

Ancak idrakimiz yok. 

Mesele bilgiyi çoğaltmak değil bilgiyi anlamlandırmakta, 

- bilgiyi derinleştirmekte, bilgiyi idrak ile yaşam tarzına dönüştürebilmekte. 

Ne demiş büyükler ; İnsan, idraki nispetinde insandır.

İhya için önce hakkıyla idrak gerekir. 

İslam ümmeti olarak bizler İslamı ve din kardeşliğini hakkıyla idrak edebildik mi?

 Cânı gönülden kendimizi paralar, parçalar casina, Evet diyemiyoruz.

 Eğer öyle olsaydı bugün Kudüs, Filistin ve Gazze’nin durumu böyle olmazdı.

Mesele Kudüs, demeden, hemen üzerimize hakaret ve aşağılayıcı sözler ile saldıranlar 

- idrakten uzak zavallı, Kültür emperyalizmi sonucu öz kültür ve tarih şuurundan 

- uzaklaştırılmış, fakat kendilerini toplumun en aydını, çağdaşı, ve ilericisi zanneden siyonist katillerin sözcüsü, sözde 

- kahramanlar ki bunlar her şeyi bildiklerini zannederler. 

Yegâne kaynakları,aslında siyonizmin uşaklığı ancak onlar kendilerini, ideolojik milliyetçi öncü sandıkları akılları ve

 (afedersiniz okadar doluyum ki Gazzede din kardeşlerimize yapılan katliama karşı sessiz 

- kalan ümmet liderlerine ve böyle idrak siz boş kişilere bu tabiri yapıyorum artık)   

- oturma organları ile yaptıkları Filistin bizim davamız değil temalı insanlık dışı, din dışı sosyal paylaşımlardır. 

Asıl, tehlikeli olanlar, onların idarecileri, liderleri değildir. 

Asıl tehlike, 

her şeye inanıp, sorgulamayan idrakleri kapalı 

ve menfaatleri uğruna her haksızlığa sessiz kalan bu kitlelerdir!

Dini, din, kardeşliğini hakkıyla, idrak edenler , bugün Kudüs, Filistin /Gazze “meselesi bizim meselemizdir” diyorlar. 

İdraki yüksek bu insanların, Kudüs diye bir davaları, İslam diye bir sevdaları ve İslam kardeşliği diye bir dertleri vardır.

-Rabb'im korktuklarımız dan emin kılsın ve bizleri,sizleri doğruyu söyleyen doğru 

- yolda yürüyen mazlumun yanında yer alan kulların dan eylesin... 

• Filistin/ Gazze' ye tez zamanda  hürriyet ve saadet nasip etsin.

• Zalimleri ve zâlimlerden yana olanları kahreylesin.

- Bizleri, sizleri, ümmeti Muhammedi 'Daima istikamet üzere yürütsün.. Allahümme Amin amin.


 

     __ Selam ve dua ile __


 

                                        __ Fİ EMÂNİLLÂH __

                                

  __ Kablel-Vuku __


 

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...