HİÇ TEFEKKÜR ETTİN Mİ?

Görmesini bilen  açan çiçekte doğan güneşte uçan böcekte Allah'ı görür.

Tefekkür fikir kökünden gelir. Fikir düşünce demektir fikr etmek düşünmek demektir. Kainata , kainattaki tabiat olaylarına bakarak Allah'ın azametini büyüklüğünü düşünmek ibadetten üstündür.

Kuran-ı Azimü'ş-Şan'ın bir çok yerinde düşünmek ile ilgili ayetler vardır kamer suresinde geçen bir kaç ayette "düşünmek için kuranı kolay kıldık fakat düşünen mi var" buyrulmuştur.

Şeytani düşüncelerini fikr etmek yerine Allah u zül celalin yarattıklarını düşünüp tefekkür edersek kardayız demektir. Şeytan zarar getirir insan zihnine, Allah u zül celali düşünmek huzur getirir insanın zihnine. Allah'ın azametini büyüklüğünü yarattığı her bir varlıkta düşünmek ibadetten dahi üstündür. bu hal insana huzur getirir.  tefekkür edince insanın gözünden önünden beyaz beyaz noktaların adeta Allahın nurunun gözünden nokta nokta geçmesi Allahın varlığının bir alametidir. Allah yolunda gidersek şeytanın değil Rahmanın kulu olmuş oluruz.

Kuran-ı Kerim'i arapçasından okumak ibadet, mealinden Türkçesi'nden tefsirinden okuyup üzerine düşünmek ise tefekkürdür.

İLİM AMELDEN ÜSTÜNDÜR.

Ayetlerde kaybolmalı insan. Ayetlerde kendini unutmalı, yaratıcısını bulmalı. Her bir ayetin doğruluğunu hem diliyle hem kalbiyle tasdik etmeli. Düşünmeli insan dünyanın bu cihanın yedi kat yerlerin, göklerin nasıl var olduğunu , yaratıcısız olamayacağını. Her bir canlıya ve cansız varlığa dağlara taşlara bakarak Allah'ın azametini büyüklüğünü tefekkür etmeli, düşünmeli, anlamalı...

FARK ETTİN Mİ ?

Güneş nasıl doğuyor

Çiçek nasıl açıyor

Yıldızlar nasıl ışıldıyor

Ay nasıl parlıyor

Hiç tefekkür ettin mi ?

Arı nasıl bal yapıyor

Dünya nasıl oluşuyor

Şimşek nasıl çakıyor

Yağmur nasıl yağıyor

Hiç tefekkür ettin mi ?

Gök gürültüsü oluyor

Hamd ile tesbih ediyor

Otlar zikir yapıyor

Kendiliğinden olabilir mi?

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah olmadan bunlar yaşanabilir mi ?