ISLAH ET FELAH BUL

NEFS ISLAHI NEDİR?  NEDEN GEREKLİDİR?

Rahman ve Rahim olan Allahın Adıyla

Söze şerefli bir söz ile  bir hadisi şerifle başlamak isterim. peygamber efendimiz iki cihan kainat efendisi hz. Muhammed Mustafa  (sallallahu aleyhi ve sellem). En büyük  cihat kişinin kendi nefsi ile yaptığı cihattır.

Nefsi insanı günahlara, haramlara davet eder. Şeytana uymayı emreder. Yola gelip terbiye edilmezse ıslah edilmezse insanı helaka sürükler cehennem ateşine iter.

 Nefsin kötü arzu istekleri nelerdir :

"yalan söylemek, iftira atmak, gıybet etmek,haset etmek,kibirlenip gururlanmak,riya (gösteriş),mürailik(ikiyüzlülük) sinsi  olmak, sinsice kötülük yapmak.

şehvet, mal mülk hırsı, dönemin altın buzağısı olan paraya tapınmak vb."

Dikkat ederseniz bazıları şeytan özellikleridir, şeytan;

Sinsi ve yalancıdır. Gururlu ve kibirlidir.Kavga etmez ettirir. Kötülük yapmaz yaptırır. Sinsice vesvese verir.insana düşmandır içinde sevgi yoktur.İnsanın helak olmasını cehenneme girmesini ister. İnsana benlik yaptırır. onu över pohpohlar kibir yaptırır. Nefsini ıslah edemeyen bir insan şeytanın vesveselerini dinler. Kendisine düşman olan şeytana kulak verir halbuki şeytana kulluk etmek, onu dinlemek, vesveselerini yerine getirmek şeytana iplerimi eline verdim şeytan beni helak demektir.Ademoğluna hz. Adem'den bu yana düşman olan şeytan nefsini terbiye etmeyen insanı parmağında oynatır.

Nefsi ıslah etmenin yolu tasavvufta açlık ve zikirdir olarak bilinir. Kalp huzuru bulmak dahi nefsle alakalıdır. Mutmainne olan nefs kalp huzurunu bulmuş demektir. Nefsin boyutları ve psikoloji ile alakası konusuna bir dahaki yazımda yer vereceğim.

Fecr suresi  (27-30) ayetlerde :

"ey mutmain olmuş kalp huzurunu bulmuş nefs ; Dön rabbine sen ondan o da senden hoşnut olarak; gir kullarımın içine gir cennetime"  buyurulmaktadır.

Bu ayetten anlaşılacağı üzere nefsi ıslah etmek Allahın bizi kul kabul etmesi, bizden hoşnut ve razı olaması bizi cennetine alması için çok elzemdir. Ayetin manası gayet açıktır. Rabbimiz bizim için kolaylık diliyor zorluk dilemiyor. Şeytan bizim için zorluk istiyor kolaylık istemiyor. ateşlerde yanmamız helak olmamız için uğraşıyor. Şeytana kulluk etmeyelim. Nefsimizi ıslah edip Allahın yoluna gidelim ki kurtuluş bulalım, felah bulalım...

Velhasıl kelam Her şey olacağına varır Allah kadir-i mutlaktır...