İMANIN SIRRI

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA

ALLAHIN AZAMET VE CELALET SAHİBİ OLMASININ HAYRETE DÜŞÜRMESİ

Öyle bir Allah düşünelim ki ; 

her şeyi aynı anda görüyor her şeyi aynı anda duyuyor. her şeyden aynı anda haberdar oluyor. 

aynı zamanda dualara icabet ediyor. Edilen dualara cevap veriyor. Herkes aynı zamanda konuşsa dahi ne söylediklerine insanlarının kendi arasındaki fısıltılarına dahi hakim oluyor. Her bir bireyin ne düşündüğünü, daha düşünmeden, uygulamaya geçirmeden konuşmadan gaybde ne zaman olacağını yüce ilmiyle biliyor. kalplerdeki sinelerdeki sırları azametiyle biliyor. Bir ayetin son kesiti kulaklarımda çınlıyor " özü temiz olanlardan başkası düşünemez" Aynı zamanda yaratıyor. her dişinin neye gebe olduğunu biliyor. aynı anda can alıyor.

Aynı zamanda kainata hükmediyor meleklere emir veriyor.  CEBRAİL'E peygamberlere vahiy ulaştırmasını evliyalara alimlere ilham ulaştırmasını emrediyor. emrediyor. AZRAİL'E can almasını emrediyor. liste veriyor. emir veriyor. Rabbim şaşmaz ve unutmaz MİKAİLE doğa olaylarını yönetmesini emrediyor. yağmur kar sel vb. doğa olayları ile görevlendiriyor. İSRAFİLİ ise sura üflmekle görevlendirdi. mükemmel bir sistem mükemmel bir düzen kusursuz kusur arasak dahi bulamayacağımız bir gökyüzü var. Kusursuz ve her türlü noksanlıktan münezzeh bir Rabbimiz var. Dilimiz ne kadar şükretse azdır  bunlara yaparken yerdeki karıncanın dahi rızkını vermeyi unutmuyor. Çünkü O Allahu Zül Celali Vel İkram noksan sıfatlardan münezzehtir. Onu ne bir gaflet basar ne de bir uyku... O doğurmamış ve doğrulmamıştır... O dilediği her şeyi yapandır.

 "bir şeyi murad ettiğimizde ona ol dememiz yeterlidir o da hemen oluverir"(nahl:40) 

Allaha göre  zorluk yoktur. İmkansız yoktur. Külfet yoktur. Allahın "kün" ol demesine bakar. "kün fe yekün" ol der ve oluverir. O zatı zül celal her şeyi elinde tutandır. zorluğu da kolaylığı yaratandır. kainatın anahtarı yüce ve aziz olan Allahın elindedir. Hazineler Allahın katındadır. "ister göklerde ister yerde olsun var olan her şeyin hazineleri kaynağı Allahın katındadır ve o nimetlerini insanlara,canlılara belirli bir ölçüye, düzene, kurala , yasaya göre indirir" (hicr :21)

İnsanın aklı almıyor . Çünkü biz insanız. insanlar insan gibi düşünür. melekler melek gibi düşünür. cinler cinler gibi düşünür. hayvanlar hayvan gibi... bunların hepsini yaratan Allahın azametini akıl almıyor hayrete düşüyor. İşte burada kalple iman devreye giriyor. Akıl almaz çünkü İnsanın aklı sınırlıdır Allahın ilmi sonsuzdur. Kalbinle iman edeceksin ki insan acizdir. bunların hiçbirini yapamaz.

İnsan yapamıyor diye inkar etmesi akıllı bir insanın yapacağı iş değildir. Çünkü insanı yaratan Allah bütün sırlarını insana aşikar edecek değildir. Kalbinle iman edeceksin ki imtihan buradadır. İmtihan görmeden inanmakta. İmtihan büyüklüğünü zihinler algılayamasa da cemalini gözler algılayamasa da sesini kulaklar işitemese de yarattığı karıncayı idrak edemesekte kalbimiz varlığını haykırmaktadır. 

Ayetler ışığında nurunda varlığını kalbimizle iman dilimizde ikrar etmek gerekir. ister şimdi iman eder görmeden inanırız ister ahirette istesekte istemesekte inanırız. Çünkü dünya imtihan ahiret mükafat yeridir. 

VALLAHİ ALLAH VAR...

Velhasıl kelam her şey olacağına varır Allah kadir-i mutlaktır.

...