بسم الله الرحمان الرحيم 🍃

Sen Hangi Ayetsin?

Hakiki ilim, sayfalarda taşınan değil göğüslerde taşınandır.

İlmin amele, davete dökülmesine vesile olan en önemli husus budur.

Bir hususta kafa karışıklığı yaşayan, İslam ile alakalı ciddi şüpheleri olan birisi bize bazı sorular sorduğunda, bu fırsatı ezberlediğimiz ilimle en iyi şekilde değerlendirebiliriz.

Şair şöyle demiştir: “Ezberleyen ve kavrayan biri değilsen, kitapları toplaman sana fayda vermez. İlmin evde duruyorken mi bir mecliste oturacaksın?” 

Abrurrezzak el-San’ani şöyle demiştir: “Sahibiyle tuvalete girmeyen hiçbir ilmi ilim sayma.” 

Mescid-i Nebevi müderresi Şeyh Salih el-Usaymi, hocası olan Şeyh Muhammed b. Salih b. Useymin’in şöyle dediğini aktarır: “Çokça okuduk, az ezberledik.

Okuduğumuzdan faydalanmamızdan çok ezberlediğimizden faydalandık.” Ki Şeyh İbn Useymin;

Buluğ el-Meram gibi binden fazla hadisi içeren ahkam kitabı, Zad el-Mustakni ismindeki Hanbeli mezhebiyle alakalı büyük fıkıh kitabı ve İbn Malik’in Elfiyye’si gibi bir 988 beyitlik Arap dili üzerine yazılmış olan manzum gibi eserleri ezberlemiş olan biriydi.

Yine, İmam el-Gazali’den şöyle bir olay aktarılır: Hırsızlar onun sandıklarını çalınca onların peşinden koşar ve onlara şöyle der: “O çaldığınız kutularda uğruna yolculuk ettiğim kitaplar ve yazdığım şeyler var, onları bana geri verin!”

Bunun üzerine hırsız İmam el-Gazali’ye gülerek şöyle deyip kitapları ona geri verir: “Biz onu senden aldığımızda hiçbir şey bilmiyor hale gelmişken nasıl olur da onun ilmini aldığını zannedersin?”

İmam el-Gazali bu olay üzerine şöyle der: “Bu kişi, beni meselemde irşad etmesi için Allah’ın konuşturduğu biridir. Geri döndüğümde üç senemi yazdığım her şeyi ezberlemek için ayırdım.” İmam eş-Şafii’nin şöyle söylediği aktarılır:

“Kardeşim; ilme ancak şu altı şeyle ulaşırsın, sana beyanımla onun tafsilini anlatacağım: Zeka, hırs, içtihad (çaba), mal sahibi olmak, üstad ile arkadaşlık ve uzun zaman.”

Abrurrezzak el-San’ani şöyle demiştir: “Sahibiyle tuvalete girmeyen hiçbir ilmi ilim sayma.”  Eğer dünyayı istiyorsan ilim öğren...

Eğer ahireti istiyorsan yine ilim öğren.

Yok, eğer ikisini de istiyorsan yine ilim öğren. "Evrendeki her şey birer ayettir!"

Yani yaratılan her şey ayettir; Kur'an'ın kelimeleri gibi.Öyleyse Kur'an bir aynadır ve herkes orada aksini bulabilir.

Kendimize sormamız gereken çok önemli bir soruya dikkat çekmek istedim; Sen hangi ayetsinn...

Kalpler Allahu Teâla'nın aşk ve muhabbetiyle pişip kemale erince, artık başa gelen eza ve cefalar gözden düşer, gönülde önemini yitirir.

Artık zahmetler bile rahmet, dikenler bile gül gibidir.

Zekiye  Arslan