DEĞER HİYERARŞİSİ

Şu koskoca evrende hiçbir canlı değersiz değildir. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, mikrop ve bakteriler hatta ve hatta eşyalar.

Bunların hepsinin ayrı ayrı önemi vardır.

Bitkilerin çeşit çeşit önemi vardır oksijen gıda sağlık vs.

Hayvanların önemi vardır, et, süt, taşıma, koruma.

Mikroplar ve bakterilerin önemi vardır yoğurt, ekmek, antibiyotik ve probiyotik gıdaların, yapımında vs.

Allah hiçbir varlığı sebepsiz yaratmamıştır.

Bunların hepsi uyum içinde birbirini destekler niteliktedir. Hepsi de birbiri ile bağlantılıdır.

Biri olmasa diğerinin dengesi bozulur. Birbirini destekler birbirini tamamlar bu varlıklar.

İnsanları Mevla bu varlıkların içinde en değerlilerisi olarak yarattı.

Çünkü insanı akıl sahibi düşünen konuşan karar verebilen muhakeme yapabilen sorumluluk alabilen bir varlık olarak yarattı.

Ve tüm bunların arasında hiyerarşi vardır. Hiyerarşi aslında herşeyde vardır iş yerinde müdür, müdür yardımcısı, amiri, memuru…

Evde anne, baba, evlat bu örnekler uzar gider.

Düzenin bozulmaması için aslında hiyerarşi şarttır böylelikle düzen bozulmaz ve sistemli olarak sürer.

Bu hiyerarşinin başında insan gelir.

Sonra hayvan sonra bakteriler, eşyalar devam eder değer sırası.

Ama maalesef ki günümüzde insanlar bu hiyerarşiyi karıştırabiliyor.

Kimileri eşyaya değer veriyor bunun için insanları yok sayıyor.

Kimileri yararlı bakterileri yok etmek için çabalıyor ama bu hastalığa davet oluyor.

Kimileri hayvanlara verilen değeri abartıyor o kadar ki o besledikleri hayvan başkasına zarar verse göz yumuyorlar.

Evet bu saydıklarım şu evrende saydığımız sayamadığımız ne varsa hepsinin bir değeri var ama bir hiyerarşisi de var.

Bu hiyerarşi cansızdan canlıya doğru uzanır ve bunların en başında insan vardır.

Bu değer sırası nerede olursa olsun karıştırılırsa düzen bozulur.

O yüzden hayatın dengesini bozmamak için değer hiyerarşisini unutmadan yaşamalıyız, unutmamalıyız her şey değerli ama en değerli varlık insandır.

İnsan değerini unutmamamız dileğiyle…

Fatma ÇOLAK

@ftmclk1641