- SES - VER - MÜSLÜMAN -!!

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

"Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn..

• Kendimi bildim bileli kağıdı, kalemi, okumayı, yazmayı çok sevmişimdir. 

• Bulduğum bir gazate parçasını bile okumaya değer bulmuş verilen emeğin,

- bilginin hakkını bu şekilde gösteririm bilincini şiar edinmişimdir.

• Bu hafta köşe yazımı hazırlarken, araştırdığım gerçekleri okuyup not,

- alırken Filistin'de ümmetin şerefi olan Mescidi,

- aksayı muhafaza etmek için canlarını veren , Bebek, çocuk, genç, yaşlı, sivil,

- demeden hunharca şehit edilen kardeşlerimize karşı elimizden dua ve

- sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışmaktan başka birşey gelmemesinden,

- dolayı elim , kolum, kalemin , gönlüm kırık yazarken ara ara pencereden,

- gördüğüm de dalıp gittiğim gökyüzünde meleklerin ,,

- ümmete sitem ettiğini başta peygamber efendimiz olmak üzere,

- gelmiş geçmiş 124 bin peygamberin bizden yüz çevirdiğini hissederek , illkez köşe yazımı,, hicap içinde 

hüzünlü bir şekilde yazıyorum.  

• Hür iradeye sahip insanoğlunun millî birlik içinde yaşamsal faaliyetlerini devamlı kılması,

- için önünde her zaman için birden fazla veya en,

- azından iki seçenek bulunmaktadır.

• Birinci seçenek herşeye EYVALLAH çekip emperyalist devletlerin esiri, kölesi olmak .

• İkincisi savaşıp vatanını ,milletini inancını müdafaa ederek hür bir şekilde yaşamak.

• Savaşlar, insanoğlu tarafından sevilen veya istenilen bir şey değildir, elbet.

• Mamafih buna rağmen insanlık tarihi savaşlarla doludur.

• Her ne kadar istenmese de savaşmak bazen zorunlu ve gerekli olabilir savaşların da,

- bir hukuku vardır ,, kat'i suretle olmalıdır.

• Son yıllarda insanları bölen ayrıştıran, en temel amaçları olan kölelik sistemini

- inşaa etmeye çalışan o sistemin efendileri "Hiddet , ayrıştırma, 

- ötekileştirme ve kin, pompalarayak hakikatleri gören gözleri kör etmektedirler..

• Tam bu yüzden 'Müslüman coğrafyalar da yaşanan insanlık dışı vahşete herkes sessiz herkes seyirci kalıyor.

• Yıllarca işkence çeken zulüm altında ezilen hunharca şehit edilen doğu,

- Türkistan , Arakan ve Filistinli müslümanlar gibi din kardeşlerimizin vebalini almaktan korkmuyor..

• Peki müslüman hür Devletler ve liderleri ne yapıyor bu zulme karşılık?

• " Yıllar önce bir Gazeteci, Şimon Perez'e "Kur-an'ı Kerim sizin devletinizin,

- yıkılacağını haber veriyor" diye kendisine beyan ettiklerinde,,

• Perez şu cevabı veriyor: "Kur-an'ın bahsettiği müslümanlar gelsin!, düşünürüz."

• İşte onları böylesine cesaretli kılan Kur'an'ın bahsettiği müslümanlar ,

ola - ma - yışı - mız !!

• Bir gün Cennet mekân Selahaddin Eyyubi Cuma hutbesinde iken bir genç bağırır;

-Ey Selahaddin Kudüs esir Sen burada konuşuyorsun.

Selehattin Eyyubi cevap vermez,

Ertesi gün sabah namazında cemaate döner;

-O genç nerede der?

- Cuma cemaatinde bulunanlar,Yok derler,

Selehattin Eyyubi cemaate dönerek;

"-Cuma namazına gelen müslümanların tamamı ,Sabah namazına da geldiği gün Kudüs bizimdir" ..

• İşte bizler Selahattin Eyyubinin bahsettiği müslümanlar olmak zorundayız.

• Siyonist İsrail'ilin Filistin'e yaptığı zulmün başlangıcı ve sebebi nedir?

• Yıllardır ' süregelen Küresel güç mücadelesinin yol açtığı sorunlar silsilesinin odağındaki Ortadoğu,

- Bölgesinde yer alan Filistin, din ve siyaset ekseninde gelişen birçok tarihi,

- çatışmanın merkezinde yer almış ve küresel çetenin büyük ortadoğu projesi için önemli bir ülkedir. 

• II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra Filistin’in geleceğinin belirlenmesi,

- meselesi BM’nin gündemine yeniden alındı. İngiltere’nin başvurusu üzerine,

- toplanan BM Genel Kurulu Filistin hakkında rapor sunacak bir soruşturma komisyonu oluşturdu. 

• Komisyon raporu, İngiltere’nin Filistin’deki manda rejiminin sona ermesi,

- kararıyla birlikte, Filistin’in Arap ve Yahudi devletlerine bölünmesi ve

- Kudüs’ün uluslararası kontrole tabi olması teklifini içeriyordu. 

• Çünkü onlar için Manda rejimine sahip müslümanlar en büyük tehdittir.  

Manda rejimi (Fransızca: Mandat, İngilizce: Mandate),

- I. Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş kabul edilen ülkeleri, kendi,

- kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip, bağımsızlığa kavuşturuncaya,

- kadar Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen yetkidir.

• Bunun üzerine İngiltere de 1 Kasım 1948’e kadar Filistin’i tamamen tahliye edeceğini bildirdi.

• Tam bu noktada alınan kararlar sonucunda,,

• ' Mevcut İsrail-Filistin çatışması, 1967'de yaşanan “Altı Gün Savaşı”nda İsrail'in,

- Filistin topraklarını işgal etmesiyle başlatılmıştır.

• sosyal medya da israil' savunucusu ümmetin kafasını ve midesini bulandıran İblisin,

- çocuklarının dediği gibi Filistin İsrail'e toprak satmamıştır. 

• Sayıları 'Bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olan " Küçük bir,

- azınlık dünya menfaati ağır basmış, belkide kandırılmış zavallılar hariç.

• Yahudilerin 1948’e kadar edindikleri arazilerin 8’de 7’sinde Filistinlilerin müdahalesi söz konusu değildir.

•™250 bin dönüm araziyi sadece Filistinlilerden satın almışlardır. 

• Yani Filistinlilerden satın aldıkları toplam arazi miktarı Filistin topraklarının % 0,9’una (binde 9’una) tekabül ediyordu. 

• Arazilerini satanlar da halktan çok şiddetli tepkilerle karşı karşıya,,

- kaldıklarından Filistin’i terk etmek zorunda kalmışlardı.

• Şimdi satılan arazilerin tüm topraklara oranıyla onları satanların genel nüfusa,

- oranlarını denk kabul ederek düşünelim: Bir halk hakkında hüküm,

- verirken % 0,9’un tavrına göre mi yoksa % 99,1’in tavrına göre mi hüküm verilir?

• Filistin halkının en az % 99’u göçmen Yahudilere arazi satmama konusundaki kararlılıklarını korumuşlardır. 

• Bu kararlılığa bağlı kalmayanları da içlerinde barındırmamışlardır. 

• Her halkın içinde mutlaka o halkın genel tavrına muhalefet edenler, kararlılığa uymayanlar çıkar.

• Eğer Yahudi göçmenlerin, Yahudi göçünü teşvik eden örgütlerin bütün,

- teşviklerine, cazibeli fiyat tekliflerine rağmen 30 yıl içinde satılan toplam arazi,

- miktarı binde dokuzda kalmışsa bu, Filistin halkının bu konudaki,

- dayanışmasını, kararlılığını ve üstün mücadele azmini gösterir. 

• Filistinli kardeşlerimizin siyonist İsrail'in. İddia ettiği gibi toprak satmadıklarının,

- ikinci delili ise bugün evlerinden arazilerinden mahrum olan din kardeşlerimizin kurak,

- arazilerde kurulmuş mülteci kampların da per, perişan bir şekil de yaşıyor olmasıdır. 

• Sizce toprağını yüksel meblaya satmış insanlar ellerinde paranın sağladığı büyük bir,

- imkan olsa mülteci kampların da mı yaşarlar??

• Ama ne yazık ki Filistin halkı topraklarını satmamış ve bu konuda kat'i surette,, 

- taviz, vermemiş, olmasına rağmen Filistin halkı bunu hak etti satmasalar idi,

- gibi söylemler ile iftiraya uğrayıp veballerine giriliyor. 

• Bu tıpkı iffetini koruma konusunda oldukça dikkatli bir insana fuhuş iftirasında bulunulması gibidir.

• Türkiye de yabancılara taşınmaz mülkiyet satışı yok mu??

• Ülkemiz Türkiye'de" Yabancıların, satın aldığı taşınmaz araziler hakkında şu açıklamalar var .

- "2021'de yabancılara toplamda 68 bin,

- 600 taşınmaz satılmış, bunun 64 bin 500'ü konut, geriye kalan 4 bin civarında,

- arsa, arazi, bahçe vesaire. 

• Tapudaki alım satım değeri de yaklaşık 40 milyar lira civarında.

• Bu sadece 2021'deki İstatistik'lerin göstergesi!! Ya öncesi ve son iki yıl daki??

• Şimdi Filistin'i karalamak yerine oturup düşünmek acı acı ağlamak gerek halimize..

• Devam edelim,,

• Zorbalık ve zulüm konusunda şeytanın ta kendisi olan İsrail tahrif edilmiş,

- kitaplarını din uğruna bunu yaptıklarını öne sürerek savaşı, istilayı her türlü zulmü kendine hak görmektedir.

• Filistinli kardeşlerimizin evlerini zorla zapt etmiş istilâ etmiş ve onların kendi vatanında,

- her türlü vatandaşlık haklarını yok saymıştır. 

• Âdem atamızın iki oğlu Habil ve Kabil'in hikayesini bilirsiniz..

• Kabil Allah'ın yasaklamasına ve çapraz evliliği emretmesine rağmen evlenme hakkı,

- bulunmayan aynı gün doğduğu ikiz kız kardeşi Aklima ile evlenmek istemiş ve olayların aleyhinde,

- gelişmesiyle ilk katil kardeş katili ve yoldan ,sapanlardan olmuştur. 

• İsrail' de tarihinde aynı şekilde bir çok paygamberlerini katletmiş Allah'ın emir,

- ve yasaklarını çiğnemiş kafasının dikine gitmiş lanetlenmiş bir kavimdir.

• Bugün siyonist İsrail ve Filistin arasındaki mesele de tıpkı Habil ve Kabil'in meselesi gibidir. 

• Siyonist İsrail' küreselci ağabeylerinin gazıyla' Hakkı olmadığı halde mescidi Aksa'ya göz dikmiş bu uğurda müslüman din,

- kardeşlerimize yıllardır zulm etmiş katletmiş ve etmeye devam etmektedir.

• Bizler de bu vesileyle Habil'in neslinden olanlar ile Kâbil'in neslinden olanları ayırt,

- ediyor onlara gösterdiğimiz yada göstermediğimiz her tepki ile imtihan ediliyoruz.

• Kudüs, Mescidi aksa ve Filistinli müslümanlar bizim için bir sınav kağıdıdır.

• Hz. Fatıma anamızı kabrine defnettikten

sonra

Hz. Ömer der ki;

"Ey toprak! Bil ki bu Rasulullah(sav)'in biricik kızı Fatıma'dır!

Ona iyi davran."

Toprak dile gelerek,

"Ey Ömer! Sende bil ki burası berzah

alemidir!

Kimlik değil, amel öne çıkar.

• Şimdi elimizi vicdanımıza koyarak düşünelim ses etmediğimiz görmezden geldiğimiz her zulüm ve haksızlık,

- sonunda peygamber kızına bile iltimas geçilmeyen Berzah âleminde bizim hâlimiz ne ola??

• Değerli kardeşlerim ; Kûdüs bizler için

 " NEDİR ' bilir misiniz??

• Hz. Meryem'in henüz bebekken Allah'a adandığı yerdir.

• Hz. Zekeriya'ya Hz. Yahya'nın müjdelendiği yerdir.

• Nuh tufanından sonra ortaya çıkan ilk kara parçası olan yerdir.

• Hz. İsa'nın henüz beşikteyken konuşup Allah'ın birliğini ilan ettiği yerdir 

• Hz. Davud (Aleyhisselam)'in fethettiği yerdir.

• Hz. Süleyman Aleyhisselamın şekillendirdiği yerdir. 

• Ve yine 'Hz. İsa Aleyhisselam'ın göğe yükseltildiği yerdir.

• Hz. Muhammed'Aleyhisselam'ın Miraca yükseldiği ilk kıblemiz olan yerdir.

• Kur'an'ın İsra Suresiyle mübarek olduğunu bildirdiği yerdir.

• Bu gün Kudüs imandır.. 

• Biz müslümanlar için "Mekke ne ise, Medine ne ise " Kudüs de odur.

• Mescid-i Haram ne ise, Mescid-i Nebevi ne ise, Mescid-i Aksa da bizim için aynısıdr.

• Kudüs varsa Ümmet vardır. 

• Kudüs varsa izzet ve şeref vardır. 

• Eğer Kudüs yoksa darmadığın olmuş bir ümmet vardır.

• Yani Kısacası Kudüs; İslam' ve ümmet için varlıktır, birliktir, yükseliştir.

• Değerli kardeşlerim müslümanlara korku yoktur. 

• Filistinli kardeşlerimizin sesi nefesi olmaktan korkmayın.

• RASULULLAH efendimiz aleyhisselam, ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:

İnsanların nefretine yol açma pahasına ALLAH'IN RIZASINI gözeten kimseyi ALLAH İnsanların yükünden kurtarır..

ALLAH'IN gazabı karşılığında İnsanların rızasını gözeten kimseyi ise ALLAH,

- sevmez ve İnsanların da onu sevmemesini sağlar..

Buyurmuştur.

(Tirmizî, (No: 2414); el-Elbânî, Sahîhu'l-Cami'de (No: 6010, 6097) bunun sahîh olduğunu kaydetmiştir.)

• Bu gün ,günlerden 'Tarafımızı belle etme günüdür...

- Şimdi ya Allah'ın rızası için konuşuruz yada şeytanın yoldaşı olur susarız .

• Kudüs 'de yaşanan zulmün daha iyi anlaşılması için " Filistinli bir çocuğun,

- ifadesini ,naklediyoum "Biz günde altı kez namaz kılarız. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve cenaze...

   

• Ne acıdır ki tüm bu söylemlere bizler gözlerimizi kapatmış sağır ve dilsiz olmuşuz.

• Hâlbuki ; Kûdüs mânâ ile maddenin buluştuğu şehirdir.     

  

• Kardeşlerim ; İsrail medyası Türkiyeli sosyal medya

kullanıcıları için,

"Sosyal Medya Ordusu" tabirini kullanmış.

- Binlerce insan işini gücü bıraktı bu işle uğraşıyor şu an! Bazen bir twit 10 fûze,

- gücündeolabilir İsrail'e atılan! Emeğinizi sakın küçümsemeyin!

Hadisi şerif de buyurduğu gibi ; Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. 

 • Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. 

• Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir” ( Müslim, iman/78)

• Din kardeşimiz sesini duyurmak için fiili duadan sonra Rahmâni duda da bulunalım,,

• Hep beraber âmin diyelim • 

• Allah'ım Kudüs'teki ve yeryüzündeki bütün mazlumların acısını yüreğimizde hissettir. 

• Mescidi Aksa'yı ve İslam beldelerini işgale fırsat verme.

• Müslüman kardeşlerimize içinde bulundukları zor durumdan bir an önce kurtulmaları için yardım eyle.

• Duâlarımızı Dergâhı İzzetinde kabul eyle. •AMİN.

  

   Önümüzdeki yıllarda hür ve ÖZGÜR BİR KUDÜS görmek duasıyla.   

         Fİ - EMANİLLÂH - Canlar.. Kablel-vuku 

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...