- ŞERRİN - EHVEN'İ- OLMAZ -

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

• "Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn.. 

• Son günlerde hiç sevmediğim bir söz olan ehveni şer sözünü , duymaktan çok yoruldum.. 

• Çünkü ; şerrin ehveni olmaz şer şerdir..

• Neden hayrı çoğaltmak varken az olan şerre razı olunur?

• Fıkıhta, def-i mazarrat celb-i menafi’dan evladır diye bir kural vardır.

• Yani kötü olanın yok edilmesi iyi olanın yapılmasından öncelikli ve önemlidir.

• Şer de kötü olan bir haldir ve asla azı çoğu olmaz !

• Ehven-i şer, şer değildir !

- deseler de, adı üstünde; ehven-i şer, yâni “az olan şer” de bir şerdir. 

• Ehven, “daha az” demektir.

• EHVENİ şer tam olarak ne demektir?

• Kötünün iyisi ,kötü olanların içerisinde iyisi anlamına gelir. 

• Aslı 'ehven-i şerreyn ,olan ehven-i şer, “iki kötünün hafif olanı” demektir. 

• “Kötünün iyisi” ya da eskilerin deyimiyle “ehveni şer” tercihinde, 

- bulunmak ise çaresizliğin, olumsuz koşullara teslim olmanın ifadesidir.

• Bir işte Ya “hayır” vardır yada “şer”. 

• Yâni konu şer ve hayır olunca bir şey ya siyahtır yada beyaz grisi yoktur ..

• Hayrın azı çoğu, her türlüsü iyi, olduğu gibi, şerrin her türlüsü de 'kötü dür.  

• Yâni biz aciz kullar küçük de olsa az da olsa , her hayra muhtâcız.. 

• Az şerre muhtâç olunmaz. 

• Şerre karşı hayra muhtâç olunur.

• Ehven-i şerri günümüzde çok gündeme gelmesi, 

- toplum olarak kötü durumda olmamızdır. 

• Ülkecek " Gerek ekonomik gerek kültürel gerek sosyal hayat ve İslam'a yönelik büyük bir çöküş içinde,

- olduğumuz şu zamanlarda ehven'i şerri diline zikir etmiş kişiler çok ,,

- İlginçtir ki, kötü durumda olan ülkemizin hayrı artsın istemiyorlar da, 

- şerrin hafiflemesine râzı oluyorlar.

• Cennet mekân Erbakan hocamın dediği gibi ; ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar toplumu!

• “Hayrı nasıl çoğalta biliriz' şerr'i nasıl yok edebiliriz'in değil de, 

- “şerri nasıl azaltabiliriz'in derdine düşmüşler. 

• Tabi azaltmak niyetleri var ise ?

• Şerre destek olarak şerri bırakın azaltmak o şerre pedal olup, daha da,

- hızlanmasına sebeb olmak hasıl olur mazallah..

• Neden ehven'i şer istiyorlar neden hayra motor şerre firen olmuyorlar?

• Çünkü,hayırdan ümitlerini kesmişler. 

- Çünkü hayrı istemenin bir bedeli oluyor.

• Daha az şerr'i istemek bedâva.

• Üstelik hayrı istemek için “hayrın kaynağı” olan Allah’ı da hesâba katmak gerekiyor. 

• Allah'ın adaletini yaymak , haksızlık, liyakatsizlik, faiz ,haram gibi vs işlerden uzak olup karşı durmak onun rızası için çalışmak gerekiyor!

• Bu durum birilerinin işine gelmiyor.

• Çünkü iktidar ve koltuk hırsı sarmış tüm hücrelerini!

• Yaptıkları yanlışın , yanlış olduğu söylendiğinde cevap vermek ve altta kalmamak için,,

 - Ehven-i şer birileri tarafından mâzeret olarak kullanılıyor!

• Bilmezler ki ; gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikler seniz aşağıya kadar yanlış gider.

• Şimdi soralım o kişilere!

- ehven-i şerri kim belirleyecek?.

- O şeyin “ehven” olduğunun ölçüsü nedir?

- Kime göre ehven? Kime göre şer?

• Hayrı ve şerri Allah belirler.

• Birileri için “ehven-i şer” olan, genel olarak toplumsal faktörlerden dolayı , büyük bir şer” olabilir.

• Bu nedenle ehven-i şerri istemek adâletsizliktir, bencilliktir.

• Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demektir!! 

• Şerrin azı da ,hayır, değil şerdir ve 'az şer” bir zaman “sonra çok şer”e dönüşür. 

• “Az hayır dilerseniz ,az olan herşey ise, zamanla , küçülür az şere ve daha sonra da ,çok şer'e dönüşür.

• Değerli kardeşlerim,Haramlar işlene işlene çoğalır ve normalleşir..  

• Zaten hakikatte geçmiş toplumların helak olmasına sebeb ehven'i şer,

- dedikleri küçük günahların işlenmesine göz yumarak büyümesine sebeb olmaları değilmidir?

• İslam' da şerrin tamâmı zarar veriyorsa, az olana yâni ehven-i şerre yönelin” denmiyor.

• “Hayrın tamâmına ulaşılamıyorsa, şimdilik , ulaşabildiğiniz kadarını hakkıyla yerine getirin” deniyor.

• Buna rağmen “ehven-i şer” belirlemeye kalkmak, haşa vekella ' ilahlık, taslamak anlamına gelir.

Ehven-i şer belki sâdece “ölüm riski” olduğunda olabilir ki buna zâten,

- Kur’ân da onay vererek, o an için geçici olarak- şerri hayra çevirmiştir. 

- Fakat bu, şerri ehven-i şerre çevirmek değildir:

• Mısır Firavun'un kızının saçını tarayan Maşita'ın hikayesini okuyanlar bilir ,

- O biri kundakta üç evladının ve kendi canı pahasına "Allah'ı yalancıktan da olsa inkâr edip, ehven'i şer'i tercih etmemiş,

- Kızgın yağın içine atılmayı ,Hakka yürüyüp hayra hikayesiyle hizmet etmeyi tercih etmiştir.

• Değerli kardeşlerim İslâm'dan ne ehven-i şer çıkar, ne de ehven-i şerden bir hayır çıkar.

• Cennet mekân Timur taş hocamın dediği gibi idrarla abdest alınmaz..

• Ehven-i şerri (az şer'i) savunanlar, ihvan-ı şerri (şer kardeşliğini) savunmaktır ... __Vesselam.__

              .... Fİ EMÂNİLLÂH .....

         ___Kablel_Vuku___

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...