Levent Mazılıgüney (Hukukçu ve İktisatçı, Yüksek Mühendis)
Levent Mazılıgüney (Hukukçu ve İktisatçı, Yüksek Mühendis)
Levent Mazılıgüney (Hukukçu ve İktisatçı, Yüksek Mühendis)

Yüksek İnşaat Mühendisi (ODTÜ) Hukukçu (Ankara Ünv.) İktisatçı (Anadolu Ünv.) İç Denetçi (CGAP)