Tıp fakültelerindeki yetersiz eğitim, sağlıkta şiddet ve iş yükünün fazla olması nedeniyle TUS'tan yüksek not alan öğrenciler cerrahi branşları tercih etmemeye başladı. Sağlık sisteminde ilerleyen dönemlerde Türkiye'yi ciddi sorunların beklediğini belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, "10 yıl sonra bizleri ameliyat edecek cerrah bulamayabiliriz.” dedi.

Türkiye'de her yıl binlerce hekim çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, maaş yetersizliği ve şiddet gibi nedenlerden dolayı önlüğünü asıp ülkeyi terk ediyor. Türkiye doktor sayısında Avrupa ülkelerinde üst sıralarda yer alsa da kişi başına düşen doktor sayısında listenin sonlarında yer alıyor.

Şüpheli Katkı Maddelerine Dikkat: Helallik Konusunda Şüphe İçeren Maddeler Neler? Şüpheli Katkı Maddelerine Dikkat: Helallik Konusunda Şüphe İçeren Maddeler Neler?

Hekimlerin yurt dışına göçünün yanı sıra Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (TUS) yüksek not alan öğrencilerin cerrahi bölümlerini seçmeyişi ülkedeki sağlık sorunlarının derinleşmesine yol açıyor.

'10 YIL SONRA BİZİ AMELİYAT EDECEK CERRAH BULAMAYABİLİRİZ'

Gazete Pencere'den Özlem Kara'nın haberine göre, İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, çalışma şartları, iş yükü, hekimlere uygulanan şiddet, malpraktis (hekimin hatasından kaynaklı hastanın zarar görmesi) nedeniyle tıp fakültesi öğrencilerinin cerrahi branşlarını tercih etmediğinin altını çizdi. Kaynak, “Durum bu şekilde devam ederse önümüzdeki 10 yıl sonra bizleri ameliyat edecek cerrah bulamayabiliriz.” diye konuştu.

kaynak.jpg
İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak

'TIP FAKÜLTELERİNİN EĞİTİM KALİTESİ DÜŞMEKTE'

Tıp fakültelerinin eğitim kalitesinin düşmekte olduğunu belirten Kaynak, “Gerek tıp fakültesi mezunları gerekse iktisat almış olan uzman hekimlerin kalitesinde düşme olduğu zaman sağlığı tehdit eden çok önemli bir sorun olarak zaman içerinde ortaya çıkar. Size bakan hekim iyi yetişmediyse, bu size hastalıklar nedeniyle veya tedavi nedeniyle hayatınızı kaybetmeye neden olabilir." dedi.

'HAYATIMIZI KAYBEDECEĞİZ'

Eğitim kalitesinin düşmesinin önümüzdeki 10 yıllarda ciddi sorun olarak karşımıza çıkacağına dikkat çeken Kaynak, "Bu iktisat sırasında da böyledir. Çünkü birçok cerrahi branşta, insanlar iktisat yapmak istemedikleri taktirde yarın bizi ameliyat edecek kalitede bir beyin cerrahi, kalp cerrahi gibi büyük cerrahi branşlarında yeteri kalitede hekim bulamayacağız, hayatımızı kaybedeceğiz.” ifadelerini kullandı.

'İNSANLARIN SAĞLIK SİSTEMİNDEN BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ'

Kaynak, cerrahi branşların prestijini kaybettiğini dile getirerek, “Artık insanların sağlık sisteminden beklentileri yükseldi. İnsanlar artık hastaneye, hastalarını götürdüğünde yüzde 100 iyileşmelerini bekliyorlar. Kalp, beyin göğüs cerrahilerinde bu branşlarda maalesef her şeyin tedavi edilebilirliği mümkün olmuyor. Cerrahlar artık hastaların beklentilerini karşılayamıyorlar ama bu cerrahların yetersizliğinden değil, insanların beklentilerinin yükselmesiyle ilgili. Hastalar maalesef beklentilerini karşılayamadıklarında hekimlere şiddet göstermeye başladılar.” dedi.

Cerrahların çalışma yoğunluğunun da fazla olduğunu dile getiren Kaynak, “Herhangi bir mesaiden bağımsız olan bu meslekler 7/24 çalışabiliyor. Çalışma şartları çok ağır ve yoğundur." şeklinde konuştu.

Kaynak: Karar