Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından defalarca dile getirilen,  “Memur ve emekli kardeşlerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözündeki “emekli” unutuldu.

Önceki gece yarısı Meclis’teki memur maaş artışının ve birçok vergi zammının da içerisinde olduğu torba yasaya eklenen bir madde ile emeklilere yüzde 5’lik ek bir artış yapılarak telaffuz edilen 45’ler seviyesindeki zam yerine yüzde 25’lik bir artış yapıldı. Bu durumda emekli, bırakın iyileştirmeyi, son üç günde tüketim malzemelerine yapılan zamların dahi gerisinde kalmış oldu.

Memur ve emekli maaşlarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zamların yanında, bazı vergilerde artış ile Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne ek vergi getiren torba kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifle en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılırken, emekli maaşlarına da yüzde 25 zam yapılacak. Yüzde 25’lik zamdan EYT düzenlemesi ile emekli olanlar yararlanamayacak. Teklifle, Kurumlar Vergisi oranları yükseltilirken, Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu yıl mahsus olmak üzere iki katına çıkarılıyor. Teklifle Cumhurbaşkanı’na verilen borçlanma yetkisi de artırılıyor.

AKP’nin “memura zam müjdesi” olarak duyurduğu ancak bazı vergilerde artış ve ek vergiler getiren “6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşırlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişikli Yapılması Hakkında Kanun” teklifi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifin görüşmeleri sırasında AKP, emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin önerge verdi. Önerge, teklife yeni bir madde olarak eklendi. Böylece, memur, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam yüzde 25 olarak belirlendi. Ancak, EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanlar zam kapsamı dışında tutuldu.

Teklifle, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar yanında deprem zararlarının karşılanması amacıyla yeni vergiler de getirildi. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne ek vergi konuldu. MTV bu yıla mahsus olmak üzere iki katına çıkarıldı. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek ve yerel yönetimler bundan pay alamayacak. Teklifin etki analizine göre ek motorlu taşıtlar vergisinden Hazineye 30 milyar lira ek gelir hedefleniyor.

CUMHURBAŞKANINA BÜTÇENİN YARISI KADAR BORÇLANMA YETKİSİ

Teklifle bütçe başında kamu kurumlarına verilen borçlanma limiti de artırılıyor. Cumhurbaşkanı ve bakanlara net borçlanma tutarının 3 katına kata kadar artırma yetkisi veriliyor. 2023 yılı başında 4,4 trilyon lira gider öngörülüyordu ve Cumhurbaşkanına da 660,9 milyar lira borçlanma yetkisi verilmişti. Bu yetki teklifle beraber neredeyse 2023 yılı gider bütçesinin yarısına ulaştı ve Cumhurbaşkanına 2 trilyon 181 milyar lira borçlanma yetkisi verilmesi öngörüldü.

GELECEK ZAM DÖNEMİNDE 8 BİN 77 LİRA HESABA KATILMAYACAK

Teklifle memur maaşlarında artış yapılıyor. En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacak. Ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 lira olacak. Teklif ile kamu görevlilerinin 1 Temmuz 2023 tarihiyle 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapılıyor. 2023 Ocak tarihinde 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşının 2023 Temmuz’unda 22 bin 17 liraya çıkmasıyla beraber artış oranı ise yüzde 86’yı bulacak. Düzenlemeyle ortalama memur maaşı yüzde 74 oranında artmış olacak.

Memura yapılan 8 bin 77 liralık artışın maliyeti etki analizinde, Merkezi Yönetim bütçesine maliyetinin 177 milyar lira olacağı tahmin edildi. Ayrıca işverenlere asgari ücret desteği de teklifte yer aldı. İşverenlere verilen ve İşsizlik Sigortası’ndan karşılanan asgari ücret desteği 500 liraya çıkarılacak. Bu desteğin maliyeti ise 19 milyar lira olacak.

Emekli aylığının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması, işverene asgari ücret prim teşviki verilmesi gibi nedenlerle Cumhurbaşkanı’na ilgili idare bütçelerine ödenek ekleme yetkisi de verilecek. Bu yetkinin miktarının da 794,1 milyar lira olduğu bilgisi verildi.

Dış Borç 476 Milyar Dolar Dış Borç 476 Milyar Dolar

AKARYAKITTAKİ ÖTV 5 KATINA KADAR ARTABİLECEK

Akaryakıt, tütün, alkollü içkilere ilişkin ÖTV tutarlarında Cumhurbaşkanına verilen yarı katına kadar olan yetki artırılarak, 5 katına kadar çıkarıldı. Akaryakıtta ilişkin maktu ÖTV tutarları ÜFE endekslerine göre değerlendirilecek.

Teklifle kurumlar vergisinde de artış yapılıyor. Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı depremin yarattığı ekonomik kaybı karşılayabilmek için yüzde 25’e çıkarılıyor. Teklife göre, kurumlar vergisi, finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için de yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltiliyor. Bu artışın 2023 yılına etkisinin 80 milyar lira, yıllık etkisinin ise 119,9 milyar lira olması bekleniyor.

KKM’NİN YÜKÜ MERKEZ BANKASI’NA

Ayrıca Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korunması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca sağlanan desteğin, artık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından sağlanacağı da teklifle düzenleniyor. Söz konusu düzenlemeye göre, Kur Korumalı Mevduatta hesabı bulunanlara verilen destek artık Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değil TCMB tarafından sağlanacak.  Etki analizinde bu işlemin sonucu “Hazine ve Maliye Bakanlığınca sağlanan mevcuda açılmış kur korumalı hesaplara oluşturulması öngörülen yaklaşık 100 milyar liralık ödemenin merkezi yönetim bütçesinden imkânlarından yapılmaması öngörülmektedir” denildi.

EMEKLİLERE YÜZDE 25 ZAM KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

AKP’nin verdiği önergeyle emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belirlendi. Önergeyle teklife eklenen maddeye göre emekli maaşlarına yılın ikinci yarısı için yüzde 25 zam yapılacak.  Ancak, önergeyle getirilen yüzde 25’lik maaş zammından 2023 Ocak ayı öncesi emekli olanların yararlanması öngörüldüğü için EYT kapsamında emekli olanlar zamdan yararlanamayacak.

Ayrıca kira artışlarına yüzde 25 zam oranı 1 yıl daha uzatıldı.

AKP’nin verdiği önerge ile teklife eklenen düzenlemeyle afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde zeytinlik alanlar iskana açılabilecek.

Teklifin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulunda görüşüldükten sonra yasalaşması bekleniyor.

BU TAKSİMİ MEVCUT İKTİDAR YAPTI…  EN DÜŞÜK MAAŞ, “EMEKLİ MAAŞI” OLDU

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında net asgari ücret 184 TL, en düşük işçi emekli aylığı ise 257 TL idi. Bu da demek oluyor ki 21 yıl önce en düşük işçi emeklisi aylığı, asgari ücretin tam 1,39 katı idi.

Yıllar içerisinde işveren tarafından ödenen asgari ücret artırılırken iktidarın uhdesinde olan emekli maaşları eritildi. Günümüzde ise denge tamamen değişti. Bağ-Kur ve işçi emeklilerinin yaklaşık yüzde 90’ı asgari ücretin epeyce altında maaş alır oldu. ANKA

Bir 6 kişi ve yazı görseli olabilir