Türkiye ekonomik krizle boğuşurken, bir kesim de lüks tüketime servet harcamaya devam etti. Yıllarca toplam ithalatın yüzde 10-12’si aralığında kalan tüketim malları ithalatına aktarılan kaynaklar, yılın ilk iki ayında yüzde 67,1 artışla 3,7 milyar dolardan 6,3 milyar dolara çıktı. Türkiye’nin 2010 sonrası tüketim malı ithalatı için ödediği döviz miktarı ise 346 milyar doları aştı. Ortaya çıkan tablo, ülkedeki gelir dağılımı adaletsizliğinin giderek arttığına dikkat çekti.

Türkiye'de hayat pahalılığıyla beraber alım gücü de giderek düşerken, dar gelirliyle yüksek gelirli arasındaki makas ise giderek açılıyor gibi görünüyor. Son dönemde yaşanan döviz kıtlığına rağmen tüketime servet harcama eğilimi devam etti. Uzun yıllar toplam ithalatın yüzde 10-12’si aralığında kalan tüketim malları ithalatı yılın ilk iki ayında adeta patlayarak yüz­de 67,1 artışla 3,7 milyar dolar­dan 6,3 milyar dolara çıktı.

2022'DE DÜŞERKEN 2023'ÜN İLK İKİ AYINDA ARTTI

Dünya gazetesinden Levent Akbay'ın haberine göre; 2021’de toplam ithalatta­ki payı yüzde 9’a kadar gerile­yen tüketim malları ithalatı­nın, toplam ithalatın 363,7 mil­yar dolarla rekor kırdığı 2022 ithalatındaki payı yüzde 8’e ka­dar düştü. Buna karşın 2023’ün ilk iki ayında toplam ithalattaki pay 2 puanlık artışla yüzde 10’a ulaştı. Ocak ayında bu kapsam­daki malların ithalatındaki artış yüzde 70, şubat ayında ise yüz­de 64 olarak gerçekleşti. Bu eği­lim sürdüğü takdirde yılın tama­mında tüketim malları ithalatı yeni bir rekorla 36 milyar dola­rı da aşacak. İlk 2 aylık veriler­de gözlenen sıçrama ile günde­me gelen tüketim malı faturası­nın maliyeti yüksek. Türkiye’nin 2010 sonrası tüketim malı itha­latı için dünyaya ödediği döviz miktarı ise 346 milyar doları aş­tı. Tüketim malları arasında gı­da ürünlerinin yanı sıra daya­nıklı ve dayanıksız her türlü tü­ketim malı da yer alıyor.

GELİR DAĞILIMI GİDEREK BOZULUYOR

Enflasyonda yaşanan artışla birlikte, tüm temel tüketim mad­delerinin fiyatlarının giderek art­tığı, buna karşın çalışan kesimle­rin gelirlerinin son iki yılda mil­li gelirin yüzde 27’sinden yüzde 23,7’ye kadar gerilediği, gelir dağı­lımının giderek bozulduğu 2023, aynı zamanda tüketim kalıpların­da tersine değişimin gözlendiği bir yıl olarak hatırlanacak.