- SÖZÜM-SÖZ-AMA-DÜN-DÜNDÜR- BUGÜN-BUGÜNDÜR- 

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

"Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn.. 

• Es-Sabur: Celle Celâlûhû ' Ceza vermek için acele etmeyen...

• Değerli kardeşlerim ; yazımın ana konusuna geçmeden önce toplumun ve 

- İslam ülkelerinin liderlerinin vicdanlarına birkezdaha seslenmek,.

-  istiyorum " Filistinli bir annenin şu acı sözleriyle ;

-   "Tüm dünyaya karşı Allah bize yeter! 

-Araplara karşı Allah bize yeter! 

-Müslümanlara karşı Allah bize yeter!.. 

- Nerede dünya!?"

• Siyonist rejim saldırılarından sağ kurtulan Gazzeli Müslüman bacılarımızın,

- bu çığlıkları ümmetimizin erkeklerini ve sözde liderlerini hâlâ sarsmaz mı?!...

• Ateş düşmediği yeride yakar. Vicdanı ve merhameti olan insanlar için.

• Aziz Mahmud Hüdayi (k.s) hazretlerinin de dediği gibi;

• İdrak kulağından gaflet pamuğunu çıkarmayana nasihat kâr etmez ama,

-  bizler mazlumlara ses olmak el uzatmak zorundayız bu herşeyden önce Bir, insanlık görevidir.

•  Varlık âleminin yaratılış sebebi olan insan, ilahi bir,

- cevhere sahip olması yönüyle gaye bir varlıktır.

•  Bir taraftan fizik diğer taraftan metafizik âlemin unsurlarını kendisinde,

-  barındırdığı için eşref-i mahlûkât olarak isimlendirilmiştir.

•  Onun bu ikili yönü kendisini diğer varlıkların üzerine çıkardığından insan,

- Allah’ın halifesi olarak

görevlendirilmiştir.

• Bu sebeble yüce Allah yaratmış olduğu insanoğluna Peygamberler kitaplar ve 

- suhuf diye adlandırılan sayfalar indirmiş insanları İslam dini ile  iyiye güzele doğruya yönlendirmiştir.

• Biz ahir zaman insanlarına ise âlemlere rahmet sen olmasaydın ben bu âlemi,

-  yaratmazdım sözünün muhatabı Peygaber efendimiz aleyhisselam'ın ümmeti olma şerefini bahsetmiştir.

• Bizi müslüman olarak yaratmış ve dinin gereği olarak bize sorumluluklar vermiştir.

• Müslüman nedir? : İslâm Dininin kurallarına uyan, aynı zamanda İslâm’ın kurallarını hayata geçiren kimsedir.

• Bir müslümanın ;En büyük vasıflarından biride söz verdiğinde sözünde durmasıdır. 

• Bir "Toplumda en güvenilir kişiler hiçbir zaman yalan söylemeyen ve verdiği sözü her zaman tutanlardır.

• Öyle ki ' çok dürüst ve sözünün eri olması hasebiyle 'Mekkeli müşrikler tarafından Peygaber efendimize daha peygamberlik 

- verilmeden önce Muhammed'ül emin lâkabı verilmiştir. 

• Ne demiş ilmin kapısı Hz Ali (r.a)

• Verilen söz, vaktinde verilmesi gereken bir borçtur. (Hz. Ali)

• Hz.(Hz. Mevlana) ek olarak şöyle demiştir..

• Söz vermek bir mânâ ise sözü tutmak bin bir mânâ..

• Söz verip sözünde durmayanları bir dediği bir dediğini tutmayanların durumunu hesab,

-  edersek aklımıza münafıkların ve onların alameti olan unsurların gelmesi çok doğaldır.

• Zira onlar: Konuştukları zaman yalan söylerler, söz verip sözlerinde durmazlar birde emanetlere ihanet ederler. 

•  Resûlullah .SAV. efendimiz hazretleri de sahih ve mutlak bir hadis'i şerifrinde;

•  1- Münafıkların alameti üçtür.  İza haddese, kezibe: Yalancıdır, yalan söyler.

• 2- Ve İza vaade ahlefe : Sözünde durmaz, sözünün eri olmaz, vaadini yerine getirmez.

• 3- Ve ize’tümi hane:  Kendine emanet edilene, ihanet, hainlik eder ve hiçkimse beni görmüyor zanneder.

•  Halbuki melekler tarafından kayda alınıyor ve Allah cc hazretleri onu 

- görüyor. (Kaf suresi 18. ayet) buyurmuştur.

• Yüce Allah ne buyuruyor; Estauzubillah “Ey iman edenler, verdiğiniz sözlerde durunuz, 

- sözleşmelerinizi yerine getiriniz, sorumluluklarınızdan mutlak hesaba çekileceksiniz. 

• Emrolunduğunuz gibi hareket ediniz ve dosdoğru olunuz.” (Maide 1. ayet, Hud suresi 112, İsra 34. Ayetler)

• Resûllallah .SAV. de, Hud suresindeki 112. ayet; “Emrolunduğun gibi doğru ol ayeti beni kocattı” buyurmuştur. 

• Sebebi sorulunca, ümmetimin felaketi buradadır. İnanacaklar ama sözlerinde 

- durmayacak, inandıkları gibi yaşamayacaklar, kendi elleri ile 

- kendilerini felakete atacaklar, buyurdular.

• Kardeşlerim unutmayalım ki insanlar verdikleri sözlerden ve ortaya koymuş,

-  oldukları davranışlardan dirilme gününde mutlaka hesaba çekileceklerdir. 

• Bundan dolayıdır ki “ ağzımızdan çıkanı kulağımız duymalıdır” sözü boşuna söylenmemiştir.

•  Hesaba çekileceğimiz bir konuda hesaba çekilmeyecekmiş gibi yaşamak,

- ve konuşmak akıllı özelliklede inandığını söyleyenlerin özelliklerinden olamaz.

• Bir toplumun bir devletin başındaki 'Kişi her hâlu-kârda öncelikle sözünün eri olacak. 

• Eğer, bu noktada sıkıntı varsa bütün hâl ve harekatın da sıkıntı vardır ve bu sıkıntı bireyler arasında yayılmakta ise, o 

- sıkıntı toplumun her noktasına sirayet eder. 

• Dolayısıyla toplumun birçok kesiminde huzursuzluklar artar. 

• Şimdi, gayet içtenlikle içinde yaşadığımız topluma bir bakalım, biz bu 

- gerçeklerle ne kadar iç-içeyiz?

• Gazete ve TV ' lerde bakıyoruz ki toplum feraset , itikad, iman İslam ahlakından ve akıldan uzak vahşi bir,

-  hal almış durumda bir birini üç kuruş için vuran bir sözden dolayı cinnet 

- geçiren , karısını hiç acımadan öldüresiye döven,kesen , biçen adına,

-  Koca eş demeye ar ettiğim hayvandan bile aşağı kişiler,

-  utanarak ve affınıza sığınarak telâfuz ediyorum gelinine tecavüz eden kayın,

-  pederler çocuklara tacizde bulunan mahlukatlar , Lut kavmi artığı pislikler bu tipler ile  dolmuş durumda dünya..

•  Ha! Bu tabloda kendi yerimizi de unutmamak lazım. 

- Çünkü, hep karşıya bakar, kendimize hiç bakmazsak doğru bir tespit yapamayız.

•  O nedenle, doğru ve sözünün eri hep Allah ne der diye hesap gününü,

-  düşünerek yaşayıp önce kendi yerimizi belirlememiz gerekmektedir.

•  Ondan sonra başka noktalardaki tutarsızlıklara eğilerek doğruluk esası aşılayabiliriz .

• Elbette hatasız kusursuz kul olmaz önemli olan hatamızın farkına varıp kendimizi düzeltmemizdir.

• Yüce Rabbimiz bizden kulluk isterken ahlâk ve maneviyat üzere istemiştir.

• Söz ve davranışlarımız da dürüstlük kamil iman da ahlâk ve maneviyat ve Samimi iman  önceliği beklemektedir.

• Çünkü ; Sözlerinde samimi olmayanlar sık sık yemin edip sürekli Allah’ı kendilerine şahit tutarlar. 

• Unutmayalım ki tarih verdikleri sözde duranları da sözünden dönüp dün,

-  dündür bu gün ise bu gündür diyenleri de kaydetmiştir. 

• Yalnızca tarih değil meleklerde kaydetmiştir. 

• Amel defterlerimiz verdiğimiz sözlerin ve davranışlarımızın tamamı değil mi?  

• Ahiretlerini unutanlar verdikleri sözleri de unutanlardır.

•  Zira bunlar hesap verme duyarlılığı en az olan insanlardır. 

• Verdikleri sözleri yerine getirenlerden olmak  temennisi ve duasıyla ,


 

      ___ Fi _ EMÂNİLLÂH ___ 

  Kablel-vuku....


 

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...