Sayıştay, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin hakkında yaptığı denetim sonucunda, yurtdışı seyahatlerinde aldığı haksız harcırahlarla ilgili uyarı ve ceza kararı verdi. 2018 yılından bu yana kurumda yapılan denetimler sonucu hazırlanan raporda, kurul üyelerinin keyfi kararlarla yurtdışı gündeliklerini ve maaşlarını belirlediği tespitine yer verildi.

Yapılan denetimlerde, 15 Ocak 2012 tarihinden sonra göreve başlayan üyelerin yurtdışı gündeliğinin tespitinde bakanlık müsteşar yardımcısının emsal alınması gerektiği, ancak Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un yürürlükte olmayan 39’uncu maddesi çerçevesinde "en yüksek devlet memuru" olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın emsal alındığı belirlendi. Üst Kurul, aldığı oybirliği ile kararlar doğrultusunda, TBMM tarafından seçilmiş olmaları nedeniyle diğer kurullardaki atama ile gelen üyelerle aynı düzenlemeye tabi olmadıkları yorumunu yaparak daha fazla ödeme almaya devam etti.

Türk Patrona Suriyeli İşçi Çalıştırma Şartı Türk Patrona Suriyeli İşçi Çalıştırma Şartı

Sayıştay denetçileri, 2018 yılından bu yana kurumda yaptıkları denetimler sonucu hazırladıkları raporlarda bu durumu belirterek, oluşan zararın tazmin edilmesini ve gereken düzenlemelerin yapılmasını istedi. Ancak kurum geri adım atmamış ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen uygulamayı sürdürmüştü.

Bu durum üzerine yapılan yargılamada, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin fazla ödemelerin tazminine karar verildi. Kararda, kesinleşen yargı kararlarına rağmen RTÜK'ün herhangi bir düzenleme yapmadığı ve uygulamayı sürdürdüğü belirtildi. Üst Kurul'un, yargı kararlarını gözetmeyerek faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle, Üst Yöneticinin de oluşan kamu zararında sorumluluğu bulunduğu vurgulandı. Yapılan denetimler sonucu oluşan kamu zararının faiziyle birlikte RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu dönem boyunca görev yapan üyeler ve harcama yetkilisi olarak özel kalem müdüründen tahsil edileceği belirtildi.

Kaynak: Milli Gazete