-MÜSLÜMAN-KORKAR-MI-KORKUTUR-MU - ??

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

• El-Melik: Celle Celâlûhû ' Tüm evrenin sahibi, saltanatı ve mülkü sürekli olan..

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...

• Müslüman korkak olur mu başka müslümanları korkutur mu? 

• Değerli kardeşlerim " Yüce Rabbimiz Korkma duygusunu  insana dünya,

-  hayatının devamı olan ahiret hayatına hazırlanması için vermiştir. 

• Yani bir müslüman yalnızca Allah'tan korkmalı ve yalnızca Allah'a itaat etmelidir. 

• Yoksa müslüman asla küffardan ve düşmandan korkmaz!!

• Onlara itaat etmez söz ve eylemleri ile onlara karşı durması gereken, müslümanları korkutmaz.

• Çünkü !!....

• Korkak zillete ve zulme boyun eğer. Kötülüğü işleyeni görünce susar.

• Korkak başkalarının malına tamah eder. İşinde sebat etmez.

• Verilen vazifenin ehemmiyetini anlamaz.Verilen görevlerden kaçar..

• Korkak insan, hayâl, vehim ve zanların esiri olup her şeyden korkarak yaşar ve ölür.

• Nitekim; Cesur insanları " Allah'a yaklaştıran güç, korkak insanları iblisin oyuncağı yapar.

• Korkak insanlar menfaatlerine zarar verecek olaylara, kavramlara, kişilere ve 

- kurumlara her zaman korkuyla ve ihtiyatla yaklaşmışlardır.

•  Bu nedenle her zaman duygularının esiri olmuşlardır..

• Hz. Peygamber (asm)'in:

"Allah'ım! Korkaklıktan sana sığınırım." (Müslim Tercümesi, VII / 188).

buyurması, Allah'tan başka yaratılmışlardan korkmanın yani,

-  korkaklığın kötü huylardan olduğunu göstermektedir.

• Allah'ın yarattıklarına karşı 'Korkaklık, bir insanda var olması gereken insani değerleri yok ederek, onu 

- ruhsuz, bedeninin esiri ve nefsinin istek ve arzularına göre hareket eden başka bir mahlukata dönüştürür.

• Ashabdan, Bera' b. Âzib (r.a):

• "Savaş kızıştığı zaman biz, Rasûlullah'tan cesaret alırdık. 

• Çünkü o, cesaret örneğiydi. demiştir.

" (Y. Kandehlevî, Hadislerle Müslümanlık, III / 1213) 

• Peygamberimizin (asm) çok cesur olduğu ve ashabının da onun yolundan gittiği bilinen bir husustur.

• Bu konuda 'sizlere bedir gazvesini örnek vereyim!!

• Bedir savaşı "Medine ile Mekke arasında yer alan Bedir mevkiindeki,

-  Bedir kuyularının başında Müslümanlar ile Müşrikler arasında gerçekleşmiştir.

•  Mekkli müşrikler bin kişi iken Peygaber efendimizin ordusu sadece 313 kişiydi.

•  Müslümanların ilk savaşı olan Bedir Savaşı, Müslümanların Müşriklere karşı ilk zafer elde ettiği savaştır.

• Yüce Rabbimizin yardımıyla Hz. Peygamber aleyhisselam'ın komutasında kazanılmış ilk askeri zafer olma niteliği taşımaktadır. 

• Elde edilen bu zaferle birlikte Müslümanların varlığı önemli bir güç kazanmıştır.

•  Ayrıca bu savaşta elde edilen üstünlük sayesinde Müslümanlar İslam'ın geniş alanlara yayılmasını  sağlamışlardır.

•  Savaşta başarısızlığa uğrayan Mekkeli müşriklerin ise saygınlığı azalmaya başlamıştır.

• Bedir Savaşından elde edilen zafer ile birlikte '  Müslüman olmak isteyenlerin sayısında artış olmuştur. 

• Savaş öncesinde ekonomik açıdan zor zamanlar geçiren Müslümanlar elde ,

- ettikleri zaferle birlikte ekonomik açıdan da rahatlamışlardır. 

• Ayrıca Bedir Savaşı’ndan elde edilen zafer Müslümanların moral kazanmasını sağlamıştır.

• Şayet o gün peygamber efendimiz sayılarının azlığı yüzünden korkup bu 

- savaştan çekilseydi yada hiç yapmamış olsaydı bugün İslam diye bir din olmazdı.

• Değerli kardeşlerim ;

• Cenab-ı Hakk " (el-Maide, 5/44)(et-Tevbe 9/13). (Ahzab, 33/39) 

 - Ayetlerin de şöyle buyuruyor:

• Estauzubillah..

"...Eğer inanıyorsanız bilin ki asıl korkmanız gereken Allah'tır"..

-  "İnsanlardan korkmayın benden korkunuz..

"Allah'ın göndermiş olduklarını tebliğ edenler, Allah'tan korkarlar ve O'ndan 

- başka kimseden korkmazlar. Allah hesap gören olarak yeter." 

• Şimdi Filistin/Gazze'de din kardeşlerimiz katledilirken alim olarak ,,

- bilenen birisi çıkıp 'Yahudiler çok tehlikelidir onlardan uzak durmalı ve 

- onlara bulaşmamalı yoksa' Bizim başımıza bela olurlar , Haddimizi bilelim. Yahudi ile arayı açmaya gelmez.

 Merkez Bankasını batırır? Zaten ekonomimiz bozuk. 

•  Millet marketlere saldırır, iç savaş çıkar. Bundan korkulduğu için bunlar göze,

-  alınamıyor."diye İsrail'e karşı yaptırım uygulamayan liderini savunmak adına,

-  insanları açlık ve ölüm ile korkutan hutbe verirse, 

- bilinki o âlimlerin  'Sözleri ile desteklediği  , eylemleri cesaretin değil, korkakalığın ifadesidir. 

• İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

(Dünyalık peşinde olan din adamlarının ,

- sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak zehir yemek gibi zararlıdır.

•  Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır.   Toplumları bozar. 

• Tarihte İslam devletlerinin başlarına gelen felaketlere hep kötü din adamları sebep oldu.

•  Devlet adamlarını doğru yoldan bunlar saptırdı. 72 sapık fırkanın reisleri, hep kötü din adamları idi.)

• Bizler sahabe efendilerimizin ayak izlerine basarak yürüyen âlimleri önder edinmeliyiz. 

• Ve örnek olarak alınacak  Sahabe efendilerimizden olan ,

- Ebu Huzeyfe (r.a) dan bahsedelim kısaca " Peygaber efendimizin (s.av)

-  kuranı ondan öğrenin buyurduğu sahabe efendilerimizdendir, kendisi...

•  Hz Huzeyfe efendimiz (r.a)yemame savaşına katılmış en ön safta yer almıştı 

- onu gören sahabe  efendilerimiz ya Huzeyfe sen şöyle arkaya geç sen  kuranı korumak için görevlisin derler.

• Hz. Huzeyfe efendimizin cevabı bu günkü korkak âlimlere liderlere en sert tokat gibidir aslında tabiki anlayana.!!.

• Hz. Huzeyfe' Allah' kuranı koruyacak başka adam gönderir bugün gün kuranın lafızının korunma günü değil !

•  Bugün 'gün kuranın yolunda ölme günüdür deyip şehit olmuştur. 

• Sahabe efendilerimizin bir çoğu cennetle müjdelendiği hâlde ölesiye,

-  sadece ve sadece Allah'tan ve hesap gününden korkmuştur.

• Bizler ise ne cennetle müjdelendik ne son nefeste imanımızı garantiledik şu,

-  hâlimizle" Allah'tan gayrı herşeyden korkuyoruz.

• Hâl böyleyken nerede sahabe efendilerimizin imanı nerede bugünün 

- sözde âlimlerinin Yahudilerden küffardan korkutan ilmî ile şöhret,

 - peşinde koşan ve dünyalık için ilmini pazara çıkaran alimleri..?!!. 

• Değerli kardeşlerim Yüce Rabbimiz bizlere kulluk makamının en ön safında,

Bulunmanın gereği olarak,,

-  gerek eylem gerek söylemler ile cihad vazifesini  emretmiştir..

- Her zaman düşmana karşı gerek sözlü , gerek İnanç ve iman yüklü eylemler yapmak,

-  kulun cesur olduğunun ve sadece Allah'tan korktuğunun  delilidir...

• Şunu hiç unutmayalım ki ' Ölmekten korkanlar Elif gibi dim dik , yaşamaya cesaret edemezler.

• Allah'ın yarattıklarından korkmamak bir müslüman için   peygamber sünneti sahabe duruşudur..

           Selam ve dua ile,,


 

      ___ Fi _ EMÂNİLLÂH ___ 

  Kablel-vuku....


 

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...