KKM ödemelerinin Merkez Bankası'na devredilmesinin karşılıksız para basılacağı iddiasını da beraberinde getirdi. Kararı ve oluşacak tablo üzerinde değerlendirme yapan Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, karşılıksız para basılabileceğini belirterek ekledi: KKM ödemeleri gider olarak yazıldığından TCMB kârını azaltır. Kur bu seviyelerde kalırsa bu yıl TCMB’nin KKM ödemeleri yaklaşık 500 milyar TL’ye ulaşacak gibi görünüyor. Bir mucize olmazsa Merkez Bankası ciddi zarar edecek.

Yeni ekonomi yönetiminin aldığı kararlardan biri de Kur Korumalı Mevduat (KKM) ödemelerinin Merkez Bankası'na devredilmesi oldu. Bu karar Merkez Bankası'nın karşılıksız para basacağı anlamına geldiği şeklinde yorumlandı. Merkez'in para basması durumunda da enflasyonun artacağı ifade edildi. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara da oluşan tabloyu, gelecekte olaşacak tabloyu ve kar zararı değerlendirdi.

Kara sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda KKM ödemelerinin MB'ye devredilmesinin karşılıksız para basılacağı anlamına geldiği yorumlarını doğruladı ve şunları söyledi:

“KKM ödemelerinin Merkez Bankasına devredilmesi karşılıksız para basılması (yaratılması) anlamına gelebilir. Nasıl mı? Normalde KKM ödemeleri gider olarak yazıldığından TCMB kârını azaltır. Bir sonraki yıl TCMB Hazine’ye daha az kâr aktaracağından KKM ödemesi gecikmeli de olsa Hazine’ye maliyet bindirir; Hazine de bunu ya borçlanarak ya da vergi toplayarak karşılar.

'KUR BU SEVİYEDE KALDIRSA MERKEZ ZARAR EDECEK'

Bu durumda KKM ödemesi karşılıksız para basmak anlamına gelmez. Diğer bir ifadeyle Merkez Bankası kâr ettiği sürece KKM ödemelerinin TCMB ya da Hazine tarafından ödenmesi arasında çok kritik bir fark olmayabilir. Ne var ki bu argüman zarar durumu için geçerli değil. Kur bu seviyelerde kalırsa bu yıl TCMB’nin KKM ödemeleri yaklaşık 500 milyar TL’ye ulaşacak gibi görünüyor. Bir mucize olmazsa Merkez Bankası ciddi zarar edecek.

'TCMB ZARAR EDERSE NE OLUR? HAZİNE BU ZARARI KARŞILAR MI?'

TCMB zarar ederse ne olur? Hazine bu zararı karşılar mı? Sanmıyorum. Sadece yedek akçeden 9 milyar TL civarında bir aktarım olur, bu da devede kulak kalır. Zarar muhtemelen bilançoda sonraki yıllara taşınır. Bunun için hukuki bir engel yok. İşte bu noktada karşılıksız para yaratma durumu devreye giriyor. TCMB’nin kur şoku sonrası KKM ödemelerini zarar ederek karşılaması, pratikte KKM ödemelerinin bir karşılığının olmaması anlamına gelir.

2024 Yılı Emekli ve Asgari Ücret Zammı İçin Kötü Haber: Acı Reçete Sunulacak, Sefalet Yılı Olacak 2024 Yılı Emekli ve Asgari Ücret Zammı İçin Kötü Haber: Acı Reçete Sunulacak, Sefalet Yılı Olacak

Net bir şekilde enflasyonist olur. Dolayısıyla KKM, başlangıçta kur şoklarını emmiş olsa da, belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra şok emici değil, kur artışlarının enflasyon üzerindeki etkisini büyütücü etki yapmaya başlıyor. Bu nedenlerden dolayı enflasyon beklentilerinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi ve sağlıklı bir para politikasının yürütülebilmesi için KKM’nin tasfiye edilmesi gerekiyor.. Bunun yolu da öncelikle tatmin edici bir parasal sıkılaştırmadan geçiyor.”