Geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye üzerinden  Suriye’den Körfez ülkelerine transit koyun ihracatı Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından ihalesiz bir şekilde tek bir firmaya verilirken, 2023 yılı ihracat kotasının da yüzde 70’inin yine aynı firmaya verildiği ortaya çıktı. Türkiye’nin küçükbaş hayvan ihracatını kapattığı bir dönemde, firmaya verilen yüksek ihracat kotası ile büyük bir ayrıcalık sağlanırken, “Bu firmanın arkasında kim var?” sorusunu gündeme getirdi.

Uygulanan yanlış politikalardan dolayı Türkiye’de hayvancılık sektörüne büyük bir darbe vurulurken, siyaseten toleranslı olan kişiler de Suriye’den yapılan koyun ticareti ile köşeyi dönüyor.  AKP eski milletvekili Salih Kapusuz’un şirketi ile sözleşme yapıldığı iddiaları ile gündeme gelen Suriye’den Körfez ülkelerine Türkiye üzerinden yapılan transit koyun ticaretinde yeni bir gelişme ortaya çıktı.  Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Tareks Hayvancılık şirketi bulunmasına rağmen geçtiğimiz Temmuz ayında Suriye’den yapılacak 50 bin baş koyun ihracatına yönelik kotayı ihalesiz ve duyurusuz bir şekilde tek bir firmaya devrettiği ortaya çıkmıştı. Skandalın Millî Gazete tarafından ortaya çıkarılması üzerine Suriye’den yapılacak koyun ihracatı askıya alınırken, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin iddiaların gündemden düşmesiyle birlikte 2023 yılı ihracat kotasının yüzde 70’ini sessiz sedasız yine aynı firmaya verdiği ortaya çıktı. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin, gündeme gelen iddialara rağmen söz konusu şirketten vazgeçememesi dikkat çekerken, ihracat kotasının da Türkiye’nin küçükbaş hayvan ihracatını kapattığı bir dönemde verilmesi bu şirkete nasıl bir ayrıcalık sağlandığını gözler önüne serdi.

BİRİLERİNE RANT KAPISI OLDU!

Suriye’de Türkiye’nin kontrolündeki Barış Pınarı bölgesindeki üreticilere destek vermek amacıyla yaklaşık 100 bin baş küçükbaş hayvanın Türkiye üzerinden Körfez ülkelerine ihracatı ile ilgili olarak Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ve Et ve Süt Kurumu’na 50’şer bin başlık ihracat kotası verilmişti. Et ve Süt Kurumu, kendisine verilen kotayı henüz kullanmazken, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 50 bin başlık ihracat kotasını hayvan başı 6 dolar  karşılığında özel bir firmaya devrettiği ortaya çıkmıştı. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin hiçbir ihale ve duyuru yapmadan devlet tarafından kendisine verilen 50 bin başlık koyun ihracat kotasını Fevzullah Sayın isminde bir firmaya devrederek, kuzu ihracatı ticareti yapmaya bu firmanın yetkilendirilmesi, siyasi tartışmaları da beraberinde getirmişti.

AKP ESKİ MİLLETVEKİLİ SALİH KAPUSUZ’UN İSMİ GÜNDEME GELMİŞTİ!

Fevzullah Sayın’ın şirketinin arkasında AKP eski Milletvekili Salih Kapusuz’un bulunduğuna yönelik iddialar gündeme gelirken, Kapusuz’un bu iddialara yönelik hiçbir açıklama yapmayarak sessiz kalması dikkat çekmişti.

YÖNETİM KURULU KARARI OLMADAN İHRACAT İZNİ VERİLMİŞTİ!

Tarım Kredi Birlik AŞ tarafından 30 Haziran 2022’de kuzu ihracatı ticareti yapmaya yetkilendirilen Fevzullah Sayın unvanlı firmaya, yönetim kurulu kararı olmadan sadece Dış Ticaret Müdürü Kürşat Aslan’ın imzası ile yetki verilmesi ve evrakta hiçbir sayı numarasının bulunmaması koyun ihracatında peşkeş iddialarını gündeme getirmişti.

TARIM BAKANI KİRİŞCİ, KAPUSUZ İDDİALARINI CEVAPSIZ BIRAKTI!

Suriye’den Körfez ülkelerine Türkiye üzerinden yapılan transit koyun ihracatı için Tarım Kredi Kooperatifleri’ne verilen 50 bin kotayla ilgili gündeme gelen iddialar Meclis gündemine taşınırken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un konuyla ilgili sorularını yanıtlamayarak cevapsız bıraktı. Kirişci’nin, “Tarım Kredi Kooperatifleri’nin hayvancılıkla ilgili iştirak kuruluşu olan Tareks Hayvancılık şirketi varken transit geçiş izni verilen 50 bin küçükbaş hayvanın AKP’li eski bir milletvekilinin şirketine verildiği iddiaları doğru mudur? Doğruysa böyle bir yöntem neden izlenmiştir?” sorularına cevap vermemesi manidar bulunurken, söz konusu iddialara Salih Kapusuz’un da sessiz kalması dikkat çekmişti.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin tek başına 50 bin başlık koyun ihracat iznini verdiği Fevzullah Sayın, Millî Gazete’nin ortaya çıkardığı skandal belge ile ilgili olarak, o dönem yaptığı açıklamada, bunun iyi niyet mektubu olduğunu ve kendisi ile yapılmış bir sözleşmenin bulunmadığını belirterek, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin söz konusu koyun ihracatını kendisi üzerinden yapmayacağını belirtmişti.

TARIM KREDİ, FEVZULLAH SAYIN’DAN VAZGEÇEMEDİ! 45 BİN İHRACAT KOTASININ 30 BİNİ SAYIN’A VERİLDİ!

Millî Gazete’nin ortaya çıkardığı skandal belge, karışık ilişik ağı ve tarafların kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapamamaları, Suriye’de Türkiye’nin etkili olduğu bölgelerdeki üreticilere destek amacıyla devreye alınan koyun ihracatında ciddi soru işaretlerini gündeme getirirken, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Fevzullah Sayın’dan vazgeçemediği ortaya çıktı. Tarım Kredi Kooperatifleri, 45 bin başlık 2023 koyun ihracat kotasının 30 binini yine Fevzullah Sayın’a verdi. Geri kalan 15 bin başlık kota ise 3-5 firma arasında paylaştırılırken, bu durum 2022 yılındakinden farklı olarak ‘bir firmaya kıyak geçildi’ görüntüsünü kırmak için yapıldığı kaydediliyor.

İHRACAT İZNİ ÖYLE BİR ZAMANDA VERİLDİ Kİ, ALAN FİRMA İÇİN ALTIN DEĞERİ TAŞIYOR!

Körfez ülkeleri, Türkiye’nin küçükbaş hayvan ihracatında önemli bir pazarı oluştururken, Türkiye et fiyatlarının artmasıyla birlikte 31 Aralık 2022 itibarıyla küçükbaş hayvan ihracatını tamamen kapattı. Türkiye’nin ihracatı kapatmasıyla birlikte Suriye’den getirilerek Körfez ülkelerine ihracatı yapılan küçükbaş hayvan ticareti daha değerli hale geldi. Körfez ülkelerinin talebi sadece Suriye’den getirilen koyunlarla karşılandığı için bu durum, ihracat kotasını elinde bulunduran firmalara büyük bir ayrıcalık sağlıyor.

TARIM KREDİ BİRLİK YETKİLİLERİ: “İHRACAT KOTASININ YÜZDE 70’İNİN NEDEN TEK BİR KİŞİYE VERİLDİĞİNİN CEVABINI VEREMİYOR!”

Tarım Kredi Birlik yetkilileri, Suriye’den yapılacak koyun ihracatında 2023 yılı kotasının yine önemli bir kısmının Fevzullah Sayın’a verildiğini doğrularken, firmalardan gelen bütün tekliflerin değerlendirildiği, güvenlik soruşturmasından geçerek istenilen şartları sağlayan firmalara kota tahsis edildiği belirtildi. Hiçbir firmaya siyasi ayrıcalık sağlanmadığı iddia edilirken, neden kotanın yüzde 70’inin yine Fevzullah Sayın’a verildiği ile ilgili tatmin edici bir cevap verilemedi. Diğer yandan, ihracat kotası almak için başvuru yapmak isteyen firmaların önlerine birçok engel çıkarıldığını iddia etmesi de Tarım Kredi Birlik yöneticilerinin bütün tekliflerin değerlendirildiği yönündeki açıklamalarının da sorgulanmasına neden oldu.

ŞAP HASTALIĞINDA SURİYE KAYGISI!

Türkiye’de şap hastalığının bugüne kadar görülmeyen yeni bir virüsü ortaya çıkarken, bu yeni virüsün de Türkiye üzerinden Suriye’den Körfez ülkelerine ihraç edilen küçükbaş hayvanlardan geldiğine dair ciddi kaygılar bulunuyor. Şap hastalığından dolayı Türkiye’de bütün hayvan sevkiyatları durdurulurken, Suriye’den gelen ve Türkiye üzerinden Körfez ülkelerine ihraç edilen koyunlarla ilgili hiçbir sınırlama ve yasaklama getirilmemesi ise yaşanan çelişkiyi ortaya koyuyor.

KAMUOYU, TARIM BAKANLIĞI’NDAN VE TARIM KREDİ’DEN BU SORULARIN CEVABINI BEKLİYOR!

Türkiye üzerinden Suriye’den Körfez ülkelerine yapılan koyun ihracatı ile ilgili olarak kamuoyu, Tarım Bakanlığı’ndan ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden şu soruların cevabını bekliyor…

lSuriye’de Türkiye’nin kontrolündeki Barış Pınarı bölgesindeki üreticilere destek vermek amacıyla başlatılan koyun ihracatında Tarım Kredi Kooperatifleri’ne verilen kota neden sadece bir firmaya aktarılarak kıyak geçilmiştir?

l2022 yılında 50 bin baş koyun ihracat izni Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Fevzullah Sayın isimli şahsa verilmişti. İhracat izninin ihale yapılmadan bu şahsa verilmesinin sebebi nedir?

lFevzullah Sayın, 2021-2022 yıllarında ne kadar ihracat yapmıştır?

lİhracat yapan diğer firmalar tamamen devre dışı bırakılarak devletin Tarım Kredi Kooperatifleri’ne verdiği yetkiyi tek bir kişiye devretmesinin gerçek nedeni nedir?

l2022’de Fevzullah Sayın ile sözleşme imzalanarak kota verilmesine rağmen Türkiye’de ihracat kapanana kadar, Suriye’den neden hayvan getirilmedi?

l2023 yılı kotasının yine yüzde 70’i yine aynı kişiye verilirken, 2022 yılından farklı olarak yüzde 30 kotanın da bazı firmalar arasında paylaştırılması, kotanın tek bir kişiye verildiğine yönelik eleştirilerin önüne geçilmek için mi yapılmıştır?

Kaynak:Milli Gazete / Sadettin İnan