AB’YE GİRMEDİK AMA AB’NİN HER ŞEYİNİ GİRMEDEN ALDIK

İnsanoğlu kız veya erkek olarak dünyaya geliyor. Ancak bazı bedenler var ki kendilerini o bedene ait hissetmiyorlar. Kimisi bu rahatsızlıkla bir ömür boyu yaşıyor kimisi de cinsiyet geçiş ameliyatlarını tercih ederek, kadın ise erkeğe; erkek ise kadına dönüşüyor. Kanımca bu bir hastalık ve tedavi edilmesi gerektiğine inanıyorum. Biyolojik ve psikolojik olarak iyileşmeyen ve bulunduğu bedende bu şekilde yaşamak istemeyenler cinsiyet ameliyatı oluyor. 

Devlet cinsiyet değişikliği ameliyatını ödediğini biliyor musunuz?

2014 yılında SGK’nın tüm hastanelere gönderdiği yazı basına şu şekilde yansımıştır. 

M. Necip Yavuzer'in Kaleminden: TARİH BOYUNCA İNSANLARI ALLAHIN ADIYLA ALDATANLAR! SİYONİSTLEŞTİRİLMEK İSTENEN İNSANLIK! M. Necip Yavuzer'in Kaleminden: TARİH BOYUNCA İNSANLARI ALLAHIN ADIYLA ALDATANLAR! SİYONİSTLEŞTİRİLMEK İSTENEN İNSANLIK!

"Cinsel kimlik bozukluğunun (transseksüalite) bir 'hastalık' olduğu, buna yönelik yapılan ve SUT eklerinde zaten mevcut olan tıbbi işlemlerin de sağlık hizmeti olarak kabul edilmesi ve transseksüalite tanısının psikiyatri uzmanınca konulduktan sonra en az 1 yıl süreyle psikiyatri kliniği takibi sonrasında, kişinin aldığı sağlık kurulu raporu ile mahkemeye başvurması neticesinde; mahkemenin başlamasını takiben hâkimin isteği ile ikinci kalıcı rapor verilmesi ve TC mahkemelerince verilen karar neticesinde tıbbi işlemlere başlanması gerekmektedir. Kişinin bir psikiyatri uzmanı tarafından en az bir yıl süreyle takip edilmiş olması ve uzman hekimlerin verdiği sağlık kurulu raporuna tıbbi genetik uzmanından alınan görüş yazısı eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca kadından erkeğe cinsiyet değiştirme işlemlerine; SUT'ta yer alan (...) Testis Protezi Yerleştirilmesi ve Üroplasti işlem kodlarından, SUT ve ilgili mevzuat hükümlerimiz doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir. Gereğini rica ederim."

Olayın ayrıca bir hukuku süreci vardır. Avrupa’nın birçok ülkesinde hiçbir ön şarta bağlı olmadan isteyen kişi rahatlıkla erkekten kadına veya kadından erkeğe geçebilmektedirler. Bizim yasalarımıza ise cinsiyet değişikliği Türk Medeni Kanunu 40. Madde ile şu şekilde düzenlenmiştir.

TMK 40. Cinsiyet değişikliğinde
Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin on sekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır.

Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbi yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması halinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.

Cinsiyet değiştirdikten sonra SGK’ya baş vurup yetim aylığı almak isteyen trans birey ret cevabı alınca mahkemeye başvurdu. Bunun üzerine mahkemeye başvuran trans birey hakkında mahkeme şu kararı verdi. “cinsiyet değiştirip kadın olduğuna dair mahkemeden karar alan ve bu kararı da nüfusa tescil ettiren kişinin, artık erkek olarak kabul edilmeyeceği ve yasaların kadınlar için tanıdığı tüm haklardan yararlanması gerektiği, bu nedenle yetim aylığı da bağlanmasına”

Şöyle doğru ya da şöyle yanlış şeklinde yorum yapmak istemiyorum. Söylemek istediğim bu şekilde hastalık yaşayan bireylerin ivedilikle tedavi edilerek topluma kazandırılması. Hiçbir bireyin ne olursa olsun toplumdan dışlanmamalıdır.