- " VEHN "  -


 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

"Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn..

• Kokuşmaya başlayan bu çağın basiretsizliğini taşıyoruz omuzlarımızda...

•  Duygular körelip fiziksel kriterlerin gölgesinde kalmış ;  hisler sıradanlaşmış,

- Vehn hastalığı sarmış her yanımızı içimizi  dışımızı !!

- maneviyatın , maddiyata dönüştüğü,

- insanın gözünde yine insanın değersizleştiği bu çağda kırmışlar,

-   kardeşlik kanatlarımızı kanatsız, uçmak için çırpınıyoruz.

• Ve bu çağa uymayanların garipsenildiği yadırganıp dışlandığı zamana yenilmek üzereyiz.

Vehn bizi Zaptu-rapt altına almış..

( Vehn " kelimesinin sözlük anlamı "gevşek olmak, zayıf, güçsüz olmak, gevşeklik göstermektir." )

Vehn öyle kötü bir haldir ki hadisi şerifte uyarılmış tır müslümanlar.

Bir adam bir gün: Peygamber efendimiz aleyhisselam'a "Vehn nedir ya Rasûlullah?" diye sorunca:

"Vehn, dünyayı (fazlaca) sevmek ve ölümü kötü görmektir." buyurdu. (bk. Ebu Davud, Melahim, )

• Son nefesimiz canlarımız ise Zulme sesiz kaldığımız Vehn hastalığına,

-  tutulduğumuz  için Allah'ın gazabına uğrayıp azap ile  düşmek üzere toprağa..(mazAllah)

Çünkü şöyle buyuruyor peygamber efendimiz (s.a.v) sizden biriniz kendisi için,

-  istediğini din kardeşi için istemezse tam iman etmiş olmaz. 

Bizler bu dünyada sağlık, hayırlı evlatlar,mallar, rahat huzur lüks istiyoruz peki ya Filistin',

-  de  doğu Türkistan da Arakan daki din kardeşlerimiz için ne istiyoruz istediğimiz şeyleri gerçekleştirmek için  ne yapıyoruz? 

• Düşünüyorum da; dünya döndükçe insan halden hâle giriyor. 

• Hücreleri, yaprak dökümü gibi, durmadan ölüyor.

•  Ve çiçek açımı gibi bir yandan da bedeninde yeni hücreler yaratılıyor. 

•  Biz habersizken kalbimiz atıyor, kan dolaşımı ile yaşamımız hep sürüyor.

Mükemmel ve kusursuz  bir makine olan insan bedeni bizden habersiz yaşam döngüsünü nede güzel icra ediyor.

•  Basit bir iş gibi görünen beden makinemizde sadece  midemiz,bile,

-  başlı başına bir cihaz gibi bizden habersiz,, acıkıyor ,, yemek istiyor, sonra,,

- yediklerimizi sindiriyor faydalı vitaminleri gerekli minicik hücrelere depolayıp  faydasız olanların,

 dışarıya deffi için bağırsaklara gönderiyor ...

• Ve insan bütün bu olup bitenlerden kimin den bi haber  kimine seyirci kalmaktan öte bir şey yapacak halde değil.. 

• Yarını hakkında ne bir bilgisi var, ne de bir garantisi.. 

• Hâlbuki insan ; kendisinin âciz ve zelil, dünyanın aldatıcı ve fâni; 

- âhiretin ise çok yakın olduğunu, tam olarak, idrakinde yaşasa mahşere bir,

-  kala son durağımız olan  kabrini çiçek bahçesi yapar Mevla..

• Kim istemez ki kabrinin çiçek bahçesi olmasını?

• Madem ki istiyoruz öyleyse " Allah’ın rızasına muhalif hiçbir şeyi irade etmemek icab eder.

• Oysa bizler " inatla 'Adeta kafa tutuyoruz"  Allah'a (haşa ve kella) belki,

-  farkında olmadan Allah'tan gayrı edindiğimiz para,makam,mevki gibi,

- dünya putlarımızla belkide bile isteye ve işin sonunda unutuyoruz ; 

İblis" inat etti "Şeytan" oldu

"Kabil" inat etti "Katil" oldu

"Nefis" inat etti, "helak" oldu

• Ölümden korkuyoruz, cenneti övüp, dünyaperest davranıyoruz. 

• Allah'tan korkuyoruz hiç düşünmeden "Allah'ın emir ve yasaklarını çiğniyoruz . 

• Peygamber efendimiz aleyhisselam'a ve sahabe efendilerimize özenip,

- onlardan beri ve habersizmiş gibi yaşıyoruz.

• Gazze öyle mi ama. ?

• Ama 'Gazzeliler öyle mi ama.?

•  Kudüs aşığı bu adamlar, Allaha tabi Resulün'e aşık sahabe efendilerimizin,

-  ayak izine basarak yürüyüp , şehadetin şerefini ruhlarında  hissederek ailesinden şehit haberi alınca elhamdulillah diyerek,

- şükredecek kadar yiğit, ölümü öldürerek ölüme koşan, koca yürekliler...

•  İman nedir yaşayarak gösteriyorlar bizlere ...

• Çocuğu, kadını, genci ve yaşlısıyla Gazze'nin o güzel insanları, başta,

-  Müslümanlar olmak üzere yeryüzüne sabrı, şükrü, tevekkülü, vakarlı olmayı, 

- mücadele azmini ve vatan aşkını öğrettiler.

•  Bu ahlāk abideleri, herhalde iki cihanın en gözdeleridir. 

• Hiçbir vaiz, onların öğrettiğini insanlığa öğretemezdi.

• Yüzlerine bakacak yüzümüz Yok.

• Ümmet dünyaperestlik içinde boğuluyorken, aşağılık kompleksi, güçlü olana  kulluk,kuklalık , 

-  ciğerlerine kadar işlemişken, "biz onlara ne yapabiliriz ki yaa" korkusuna ve 

- güçsüzlüğüne bürünmüş  ben türküm Filistin benim davam değil diyecek kadar,

-  gafil ırkçı adı müslüman ama İslam'dan nasipsiz insanlar ile aynı havayı,

-  soluyoruz ne yazık ki ...

• Ve ' en önemlisi; nesillerimiz rol-modelsiz kalmışken tamda,,,

• "Berren ve Bahren ve Cevven!" 

• Diye haykıran  yiğitler gördü gözlerimiz! Filistin/Gazze'de "Hollywoodun plastik 

- kahramanlarını sildi attı kâfirin adetleri ile işgal edilmiş zihinlerden ! 

• Sahabenin o güzel kokusunu tattırdılar bizlere! 

• Sahabenin yüreğini getirip koydular önümüze! 

• "Bizler sizlerden bir şey istemiyoruz, bu nasip meselesidir!" 

• Diyerek teslimiyeti öğrettiler acizligimizi seyrettirdiler...

•  "Bizler savaşırız, sizler su-ilaç gönderin" diyerek; "yalnızca erkeklerin,

-  savaştığını, kadınların su-ilaç gönderdiğini" edepli bir şekilde haykıran,

-  akılları ve zekalarıyla bir tokat yapıştırdılar öyle çabasız seyreden ,

-  kürsüden atıp tutan , içi boş lafları boş insanların  yüzüne.. 

• Ahh Gazzem, sen ne yiğitlere gebeymişsin.. 

• Sancın bu ise, doğumun nasıl kutlu olacak Ey Kudüs..

• Bizler ise Vehn içinde,,

• Hz. Ömer'in adaletine özenip Selahattin Eyyubiyi övüp gururla Yavuz sultan,

-  selim'i konuşuyoruz, anlatıyoruz çocuklarımıza,,

-  ama onların Filistin/Kudüs için yaptığını yapmaktan aciz kalıyoruz...

• Neden mi kudüs' için aciz kalıyoruz? 

• Çünkü korkaklaştık tıpkı mekkeli Münafıklar gibi ses etsem bağım,bahçem param hayatım ne olur diye korkuyoruz.

Hâlid bin Velid ne dedi: Korkakların evi yıkılsın. 

• Şimdi hangimiz , kaçımız bu bedduaya cân'ı gönülden âmin diyebiliriz?

Sonrabize yıllarca ne anlatmıştı  cennet mekân Erbakan hocam siyonizm senin,

-  orucuna, namazına karışmaz onun derdi senin vatanın  bölecek parçalayacak sonra kolay lokma yapıp  yutacak . 

Namaz kılan köleler olmayın (prof Dr. Necmettin Erbakan 

Tamda  öyle yaptılar. İçimizdeki işbirlikçileri sayesinde..

Midemizden bağladılar bizi açlık korkusuyla esir aldılar , böldüler önce,

-  parçaladılar sonra yemek üzere kolay yutulur lokma hâline getirdiler.

Bizleri "Çiğnemeden yutmak için Filistin/ Gazze'yi katık yapmaya çalışıyorlar.

• Değerli kardeşlerim ; Bu bir kaç satırın; hayatın sadece bu dünyadan ibaret,

-  olmadığının ve ebedî âhiret hayatının hesabının çetin olacağının  İslam'ın,

-  sadece ibâdet  taatlerden ibaret olmadığını din kardeşlerimize sahip,

-  çıkmanın Allah'ın emri olduğunun  anlaşılmasına vesile olmasını dilerim.

• Değerli kardeşlerim ; İnsanın nefsi ne kadar unutmak isterse istesin, ne kadar kaçarsa kaçsın ve ne,

-  kadar rahatsız olursa olsun ölüm ve hesap günü  bir gerçektir.

     

                    ___ Fi _ EMÂNİLLÂH ___ 

  Kablel-vuku....


 

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...