Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, para ve maliye politikasındaki uygulamaların önümüzdeki dönemde kapsamlı yapısal reformlarla destekleneceğini belirterek, “Son dönemde ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artmıştır. Yurt dışından önemli bir finansman imkânı sağlanacaktır” dedi.

HORASIS Global Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı  Ömer Bolat uluslararası yatırımcı ve üst yöneticilerin katılımıyla  Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Bakan Şimşek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi: Daha Dengeli Bir Kompozisyona Doğru Yol Alıyoruz Bakan Şimşek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi: Daha Dengeli Bir Kompozisyona Doğru Yol Alıyoruz

Şimşek, burada Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin yaptığı sunumda, ekonominin makro zorlukları ve çözüme yönelik politikaları ile Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlattı.

Ticaret ortaklarının zayıf büyümesi, uzun süre yüksek seviyede kalacak küresel faizler, artan enerji fiyatları ile güçlü doların karşılaştıkları küresel zorluklar olduğuna işaret eden Şimşek, enflasyonla mücadelenin ise en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı.

Şimşek, dezenflasyon için sıkı para politikası ile seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımlarının devreye alındığını dile getirerek, “ Deprem  harcamaları bütçe dengesinde geçici bozulmaya yol açtı. Mali disiplinin tesis edilerek kamu mali dengesinin iyileştirilmesi önemlidir” diye konuştu.

Mali disiplini yeniden sağlayacak gelir ve harcama politikalarının uygulamaya alındığına dikkati çeken Şimşek, program dönemi sonunda bütçe açığının, yüzde 3 olan Maastricht Kriteri’nin altında gerçekleşmesinin hedeflendiğini söyledi.

“ÜLKEMİZE YÖNELİK YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ ARTTI”

Türkiye’nin yüzyıllık büyüme ortalamasının yüzde 4,8, son 20 yıllık ortalamasının da yüzde 5,4 seviyesinde olduğunu belirten Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ancak, son dönemde büyümenin kompozisyonunda yeniden dengelenme ihtiyacı oluşmuştur. Artan turizm gelirlerine rağmen son dönemde güçlü iç talep ve yüksek altın ithalatı cari işlemler açığını olumsuz etkilemiştir. Yeniden dengelenme ve normalleşmesi beklenen altın ithalatı ile cari açıkta iyileşme gözlenecektir. Ayrıca, doğal gaz ve petrol üretim potansiyelimiz önümüzdeki dönemde enerji ihtiyacımızın bir bölümünü karşılar hale gelecektir. Son dönemde ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artmıştır. Yurt dışından önemli bir finansman imkânı sağlanacaktır. Para ve maliye politikasındaki uygulamalar önümüzdeki dönemde kapsamlı yapısal reformlarla desteklenecektir.”

Kaynak: Milli Gazete