Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 

• Ya Hayrer Razıgın...

-Allah'a hamd, Rasûlü'ne salât ve selam olsun…

-Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti üzerinize olsun....!!..

• Gaye rıza'i-İlahi..

• "Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn.. 

• Günümüz insanı ne tuhaf!... Kibirde yarışır olduk ..

• Oysa hayır'da yarışın demişti " ALLAH'ın Resûl'ü..

• "Kibir, itikadî ve ameli alanda etkili bir huydur. Kibir, iradeye bağlı olarak,

- ruhta kökleşir ve sonuçta insanı inkâra ve zulme yöneltir. 

• Kibre mani olup onu tedavi edebilecek 

-çözüm, kulun Allah‟a karşı tevazuudur. 

-Kendinin, aslında Allah'a muhtaç olduğunu bilip acziyetini kabullenip,

- İbadetleri ile tevazu'unu ifade etmelidir."

• "Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Alah Resûlü şöyle buyurmuştur:

• " Allah kıyamette şu üç kişi ile ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. 

-Onlar için şiddetli bir azap vardır: 

-Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

                          ( Müslim, Îmân,")

• Ve yine yüce" Allah bizlere- Kasas sûresi (28), 83 ayetinde haber verir .

• 'Esta'uzübillah; "İşte âhiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve 

- bozgunculuk yapmayı istemeyenlere nasib ederiz. 

• Sonunda kazançlı çıkanlar, fenalıktan sakınanlardır.” "

• Peygamber efendimizden Kibir hakkında bir çok Hadisi şerif nakledilmiştir. 

-Ve Kuran'da da bir çok ayette bahsedilmiştir.

• Bu huyun asla bir müslümanda bulunmaması gerektiğini buradan çok,

- iyi anlamalı kendimizi bu konuda çok iyi analiz etmeli, 

- ve yol yakınken ibadetler ile tedavi etmeliyiz!!

• Şeytan lanetullah Allah'ı inkâr ettiği yada ona şirk koştuğu için değil ,,

- kibrin'den dolayı adem atamızı hakir gördüğü için secde etmeyi red etmiş,

- büyüklük taslamış ve cennetten kovularak iblis olmuştur.

• Bu nedenle yeryüzünde kibirlenerek gezmeyin buyurur Allah'ü teâlâ.

• Ayrıca yüce Allah yine ,Kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan cennet yüzü göremez buyurur."

• İster âlim olsun ister avam Kibir öyle bir huydur ki gördüğü yerde ne mutlu bana der , ohhh çeker şeytan..

 • Mevlana diyor ya "İnsanı gördüklerinden ibaret sayma, 

- göremediklerinde ara, içidir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. "

 • "Geçmiş vakitlerin birinde alimin biri, boğazın öbür yakasına geçmek için bir sandalcının yanına gelerek ona sorar:

– Karşıya geçirmek için ne kadar para alıyorsun?

– Garşuya bir liraya geçürüm efendü."

"Alim, sandalcının bu bozuk Türkçe ile verdiği cevabı beğenmez.

– Bu ne biçim konuşma böyle? Yoksa sen dilbilgisi bilmiyor musun?

– Yok ağam, göççükken haytalık ettük, okuyamaduk!

– Tüh, yazık sana! Desene gitti hayatın dörtte biri!

Bir müddet gittikten sonra dil alimi tekrar sorar:

– Allah bilir şimdi sen, matematik de bilmezsin!

– Yok beğüm! Onu da bilmezuk! Dedik ya, göççükken haylazluktan okula gidemedük!

– Tüh yazık, yazık! Hayatının dörtte biri daha boşa gitti!

Bir müddet daha yol aldıktan sonra alim, tekrar sorar:

– Sakın fizik ve kimya okumadum deme! Sandalcı ağa o dedüklerünüde bilmezuk

– Âlim İyi de sandalcı! Dilbilgisi bilmezsin; matematik, fizik ve kimya da bilmezsin; sen ne diye yaşarsın? 

Bu arada hava bozulur. 

-Sandalcı büyük bir fırtınanın geleceğini anlar. Alime sorar:

– Efendü, yüzme bilüsünüz deel mi?

– Âlim,Sandalcı ağa! Ben yüzme bilmiyorum! Çocukluktan beri o ilmi öğren, bu ilmi öğren derken yüzme öğrenmeye fırsat bulamadım."

"– Sandalcı,Aha! N’apcan şindü! Başla dua etmeyü! Çünkü gittü hayatunun dörtte dördü! !! :))

• Kardeşlerim henüz hayatımızın dörtte dördü elimizde iken Rabbime,,

- hakikatli kul efendimize layık ümmet olmak için çalışalım...

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...

___''Fİ - Emanillah___

            Kablel-vuku