Bayramların Birey ve Toplum Psikolojisi İçin Faydaları Nelerdir?

Bayramların ruh ve zihin sağlığı için faydalı olduğunu ve monoton geçen günlerin renklendirdiğini koro halinde söyleyebiliriz. 

Bayramlarda insanların birbirleri ile kaynaştığını, dostlukların güçlendiğini ve sosyal yardımlaşmanın önem kazandığını belirtebiliriz.

Bayramlarda insanların barışı sağlamak ve düşmanlıkları gidermek için seferber olduğunu, kin, #nefret ve #intikam gibi düşüncelerin törpülendiğini, toplumda barış ve kardeşlik duygularının arttığını kaydetmekte büyük yarar var. Küslerin çoğu bayram gününü bekler bayramlaşacak  küslüğe son vermeyi yeğler.

İnsan ilişkilerinin sıcaklığı Bayramlarda daha yakından hissedildilir. #Bayramlar, ruh ve zihin sağlığımız için oldukça faydalıdır. #Monoton, geçen günlerimizi renklendirir. Bütün bireyler aile büyüklerinin etrafında kenetlenir. Geniş bir ailenin bireyi olduğunu derinden hissederler. Böylelikle kendilerine ve topluma güvenleri artar, zorluklara karşı direnç kazanırlar diyebiliriz.

Bayramlarda vefat eden akraba mezarlarını ziyaret etmenin vefa ve fani olma duygusunu aşılayacağını, böylece hırs, tamah, #kıskançlık, #çekememezlik ve #düşmanlık gibi yıpratıcı duyguların erozyona uğrayacağını anlatarak, herkesin yapı olarak sevecen, anlayışlı ve merhametli bir hale geleceğini kaydetmekte yarar var.

Bayramların #çocuklar için ayrı bir öneminin olduğunu ayrıca dile getirebiliriz. #Bayramlarda, geniş aile fertlerinin bir araya gelmesi, çocukların büyüklerinden hediye ve #harçlık almaları bugünü anlamlı kılar.

Bayramları geleneğine ve önemine uygun olarak yaşamanın, son yıllarda ihtiyaç duyulan #barış ve #kardeşlik havasını arttıracağını, aile, akraba ve yakınların huzur ve #mutluluk bulacağını söyleyebilirim.

Her gününüzün bayram tadında geçmesi dileiğiyle, iyi Bayramlar...

Can bula cananını #bayram o bayram ola şiiri

Can bula cananını,

Bayram o bayram ola

Kul bula sultanını,

Bayram o bayram ola

Hüzn-ü keder def ola

Dilde hicâb ref ola

Cümle günah aff ola

Bayram o bayram ola.

Mevlâ bizi af ede

Gör ne güzel 'ıyd ola

Cürm ü hatâlar gide

Bayrâm o bayrâm ola.

Feyz-i mehabbet-i Hakk

Nur-i hidâyet siyâk

Cennet-i a'lâ durak

Bayrâm o bayrâm ola.

Hakk'ı seven merd-i şîr

Kalbi olur müstenîr

Allah ola destigîr

Bayrâm o bayrâm ola.

El tuta kitâbını

Dil tuta hitâbını

Cân tuta şitâbını

Bayrâm o bayrâm ola

Mevlâ'yı cândan seven

Rızâ-yı Hakk’a eren

Lutf-i Hudâ'ya güven

Bayrâm o bayrâm ola.

Hakk’ı seven dil ü cân

Aşkı eden heyecân

Feth ola bâb-ı cinân

Bayrâm o bayrâm ola.

Ganîler ede kerem

Ref’ ola derd-i verem

Sahî ola muhterem

Bayrâm o bayrâm ola

Nûr-i hidayet dola

Dilde hidâyet bula

Nâsırın Allah ola

Bayrâm o bayrâm ola

Tevhîd ede zevk ile

Hakk’ı seve şevk ile

Tasdîk inerse dile

Bayrâm o bayrâm ola

Dildeki Rahmân ola

Derdlere dermân ola

Âzâde fermân ola

Bayrâm o bayrâm ola

Lutfî’ye lutf u kerem

Dâhil-i bâb-ı harem

Dâima Allah direm

Bayrâm o bayrâm ola