-PARDON-UTANMAYI-UNUTTUK -


 

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

"Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn..

• Bir çoğumuz 'Çok hüzünlüyüz  çok yanıyor içimiz ağlıyor dua ediyoruz,

-  birşeyler yazıp " Filistin için ses veriyoruz toplum olarak bir çoğumuz,

-  boykot yapıyoruz geç olsa da,  lâkin el vermek gidip ellerinden tutmak na mümkün. 

Orada kardeşlerimiz aç , susuz, ve kimsesizler .

• Dünyanın gözü önünde yok oluyor müslümanlar ve hiç birşey yokmuş gibi 

- yaşayan ; Kendini bir şey zanneden ukalaların, dünyanın merkezine kendini,

-  koyan bencillerin, konuştukça kendini ele veren cahillerin, küçük dağları ben,

-  yarattım diyen kibirlilerin, küstahların, düşünmeden konuşan patavatsız- ların, 

- ahlak ve namus kavramını sadece belden aşağı sanıp küçümseyen aşağı indirgeyen,

-  ahlaksızların, kalabalıkların doğal üyesi olup duruşu olmayanların ahkâm kestiği bir dünyanın içinde ,,

• Kudüs'lü bir çocuk olmak mı, Kudüs'e el vermek için giremeyen bir yetişkin olmak mı daha zordur?

Nebilerin cemaat olduğu Aksa'yı, kucağında üç beş taşla savunmak için,

-  ribat beklemek mi, daha zordur , hiçbir şey yokmuş gibi,her şey yolundaymış,

-  gibi, kavmiyetçilik güdenleri gördükçe sofra,

-  kurmak, çay demlemek, uyumak mı daha zor ve acıdır?

Utana utana yaşamaktan, utanmayı unutmak mı daha acınasıdır; kucağında,

-  taşlar, yüzünde gülücükler, yüreğinde kocaman bir cesaretle beklemek mi Aksa'yı en zorudur?

Utanmayı unutmamakla avunuyoruz şimdilik.

Dört bin çocuk parçaladılar,

 - dört bin çocuk" Bayram sabahlarında

süslenemeyecekler, yeni ayakkabılarını yastıklarının ,yanına koyup sevinçle, uyuyamayacaklar artık.

Boylarından büyük çantalarla okula gidemeyecekler.

Annelerine sarılamayacaklar.

Eline bir diken batsın kıyamayacağın "o yavruları, şarapneller ile bin parçaya böldüler.

• Sonra bazı sadece adı müslüman olan kendini bilmezler çıktılar ben türküm,

-  Filistin benim davam değil diye havladılar. 

• Yazık ne yazık ki Allah'ın ırkçılığı yasak ettiğini bilmeyen sözde müslümanlar bunu söylediler.

Ne diyordu bu kendini bilmezlere Cennet mekân Mehmet Akif' ??

"Hani milliyetin, Islam idi... 

Kavmiyet ne? Sarılıp, sımsıkı dursaydına milliyetine..

-Arabın Türke, Lazın Çerkeze Yahut Kürde;

-Acemin Çinli'ye rüçhanı mı varmış? Nerde?

-Müslümanlıkta "Anasır mı olurmuş? 

  

-Ne gezer, Fikr-i kavmiyeti tel'in ediyor Peygamber.

-Medeniyyet!» size çoktan beridir diş biliyor;

Evvelâ parçalamak, sonra da yutmak diliyor....

Ve  Peygaber efendimiz aleyhisselam'ın da  şu sözleri Akif'in şiirini yazma sebebiydi belki ...

"Kim ki, asabiyet (ırkçılık) iddiasında bulunursa bizden değildir, ırkçılık,

-  uğrunda savaşan bizden değildir ve ırkçılık uğrunda ölen bizden değildir."

Ne Zaman bukadar duyarsız olduk ne zaman bukadar kavmiyetçi olduk,

-  bukadar zalim, umursamaz duygusuz olduk biz diye soruyorum bazan kendime??

Biraz eşeliyoruz konuyu ve  altından çıkanlar ise emperyalist küreselcilerin ektiği,

-  kutuplaşma tohumlarının filiz vermiş fidanları çıkıveriyor..

- Ve en acısı (özellikle bizim gibi ülkelerde) kutuplaşma, siyasi, ideolojik, 

- tarihi temellerden öte ekonomiye dayanıyor. 

- Her ülkede asıl mesele halkın ve halkı yönetenlerin kendi çıkar ve gayelerine,

-  dayalı 'Yürütülen bir var olma mücadelesi aslında.. 

• Arz değil; talep edenler vardır onlar için..

•  İş isterler, aş isterler, maaş isterler, bağış isterler, af isterler…

- Ama kutuplaşma burada da boy gösterir çünkü liyakat değil çıkar vardır. 

- İnsanın ihtiyacı değil yandaş vardır.

- Demokratik zeminleri kullanarak varlıklarını sürdüren kutuplaşmış gruplar, 

- devlet düzlemine indiklerinde iş farklılaşıyor; 

- yetki şiddete, şiddet örgütlü bir etkiye, etki de  ölümcül politikalara dönüşebiliyor.

• Tamda bu noktada kutuplaşma narkozu toplumda boy gösteriyor.

- İyiyi - kötüden, Güzeli çirkinden,

-   Faydalıyı - zararlıdan, 

-   Adaleti - Zulümden ve 

-   Doğruyu - Yanlıştan ayırabilme kabiliyetini kaybediyor. Toplum..

- Bu gidişatı düzeltmek için bizler ne yapıyoruz? 

- Sadece konuşmaya çalışıyoruz anlatıyoruz bazen tek tek kelime, kelime 

- ama sonunda anlaşılmamanın verdiği hicran ve hüzünle  ister, istemez kavga ediyoruz.

 'Medyanın, politikacıların bize sağladığı ön yargılarla birbirimizden nefret ediyoruz.

- Bir müddet sonra Konuşmuyoruz. Dinlemiyoruz.

Boş bir nefretle sadece kazanmaya ve kaybettirmeye çalışıyoruz.

- Oysaki ' İnsan: Fert, cemaat ve düzen bazında İyinin, Faydalının Adaletin ve Doğrunun yaşanır hale gelmesi; 

-Kötünün, Zararlının Zulmün , kutuplaşmanın ve Yanlışın kaldırılması için bütün gücü ile çalışan canlı varlığa denir.

- Akıllı İnsan: Bu meziyetlerini süratle ve isabetle Kur'an ve Sünnetten seçebilen kimsedir...

• Kutuplaşan ırkçılık iddia eden kendini aziz gören kimseler aslında rezil ve zelil kimselerdir. 

 Bu kimseler 'Ne bu dünyadan nasibini alabilir nede ahiretten. 

- Değerli kardeşlerim aylardır ; Filistin/ Gazze için 'Yazdıklarımın önce kendi,

-  nefsime bir ders bir uyarı ve âmel sebebi sonra sizlere faideli olması tüm duam ve çabam. 

- İnsan herkese kusurlu bakar kendinde kusur görmezse şayet vay ahirette,

- ahvaline elbet benimde sizlerin de kusurları farkında olmadan kutuplaştığı vardır . 

- Rabb'im hatalarımızı görmeyi düzeltmeyi nasip etsin inşallah hepimize.

- Derler ya ,Lafın tamamı deliye söylenir” 

 kabilinden yazıma burada biraz  hüzünle 

- bitiriyorum, muhtemelen bahsettiğim kutuplaşma ,derdinin kurbanı olarak, 

- Filistin/ Gazze için gerçekten yürekten yanan ,

- sadece benim çevremdeki bir avuç insan okuyacak yazımı . 

- Fakat hiç bilenle bilmeyen bir olurmu diyerek, 

- Rahmetli Abdurrahim Karakoç'un dediği gibi ; 

-  “Ben milletim uğruna adamışım kendimi, biliyorum ki,

-  Bir doğrunun imanı, bin eğriyi düzeltir.

Kıymetli efendi babam şeyhim Mahmut efendi Hz'nin şu sözünü kemdime bir,

-  ders sizlere örnek olması adına, yazmadan geçmek istemiyorum ,

-Lügat hocalığına epey ulaştık. Şimdi amel ve ihlas hocalığına çalışalım. 

- Okuduklarından tesirlenmedikten sonra kimse kendisine hoca demesin ...

-Mahmud Efendi Hazretlerimiz K.S 

-Velhas'ıl_kelam uzun lafın kısası;

-Havas geçmişinden

-Avam geleceğinden 

-mümin son nefesinden 

-Korkar... 

-Rabb'im korktuklarımız dan emin kılsın ve bizleri,sizleri doğruyu söyleyen doğru 

- yolda yürüyen mazlumun yanında yer alan kulların dan eylesin... 

• Filistin/ Gazze' ye tez zamanda  hürriyet ve saadet nasip etsin.

• Zalimleri ve zâlimlerden yana olanları kahreylesin.

- Bizleri de 'Daima istikamet üzere yürütsün.. Allahümme Amin amin.


 

Selâm ve dua ile ;

        Fİ - EMANİLLÂH 

                                  Kablel_Vuku..

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...