- MİTİNG - Mİ - NAMAZ -  MI - ?

         

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

"Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn.. 

• Değerli kardeşlerim her geçen gün dinimizden uzaklaştırılan cahil köleler olan bir toplum,

-  olma tehlikesiyle bırakın karşı karşıya olmayı  adeta iç içe yaşıyoruz. 

• Öyle ki dünya menfaatlerinin namaz gibi imanın en başında gelen farzı bile,

-  hafife alacak kadar dininden bi haber gafleti dağları sarmış insanlar ve ,,

-  onların cahilce söylem ve tavırlarına destek ve tastik de bulunan liderleri ile imtihan olunuyoruz . 

• Namazın ergen, akıllı, hayız ve nifastan temizlenmiş her müslümana,,

-  farz olduğu konusunda görüş birliği vardır.

• Dinimizin direği müminin miracı namaz " Kelime-i şehâdetten sonra, 

- İslam binasının üzerine kurulduğu beş esastan birincisidir. 

• Namaz "Aynı anda günlük bir iman tazelemesidir. 

• Ruhlar aleminde ‘elestu bezminde’ yapılmış bir biat vardı.

• Kullar Rabbe teslim olmuştu bu teslimiyetin en büyük delili dünyada kılınan beş vakit namazdır.

• Yarın huzuru mahşerde ' ey insanlar kâlû belada Allah'a verdiğiniz sözü tuttunuz mu? 

-  diye sorulduğunda namaz en büyük şahidimiz olacak inşaAllah.

• Namazın "Terk edilmesi ve -geciktirmeyi caiz kılan meşru bir mazeret,,

-  bulunmaksızın- vaktinde eda edilmeyip kazaya bırakılması, haramdır kati suretle büyük günahtır. 

• Namaz, uyuyakalmak, unutmak ve baş ile de olsa îma ile kılamayacak,

-  kadar hasta olmak gibi meşru bir mazeret bulunmadıkça kazaya bırakılamaz.

•  Hz. Peygamber (s.a.v.), “Biriniz uyuyakalır veya unutur da bir namazı,,

-  vaktinde kılamaz ise, uyandığı veya hatırladığı vakit kılsın”buyurmuştur.

-   (Buhârî, Mevâkît, 37; Müslim, Mesâcid, 314-316)  

-

• Namazını bile isteye ,kazaya bırakabilir mi bir müslüman ?

• Hayatın tekrarı olmadığına göre ve 

- insanın da ecelinin saati belli değil iken !

 namazının  kazaya kalması akıllı insan işimidir ?

• Meşguliyeti çok olmak, aile fertlerinin geçimini sağlamak için,

-  yapılan çalışma ve yolculuk gibi durumlar namazın ertelenmesi için,

-  özür sayılmaz , sayılamaz iken miting gibi bir mazeretten Sebeb namazını terk eder mi bir müslüman ?

•  Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: 

• Estauzubillah....

• “Öyle erkekler vardır ki, onları ne bir ticaret, ne bir alışveriş, Allah’ı 

- anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyabilir. 

• Onlar, dehşetinden kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar.” (Nûr, 24/37)

• Nitekim Peygamberimiz (asv) ve güzide sahabeleri "Bedir Savaşı'nın en çetin anında bile cemaatle namaz kılmışlardır.

• Müşrik ordusu Müslümanlardan üç kattan daha fazlaydı. 

• Tam bir ölüm kalım mücadelesi veriliyordu. 

• Ama Allah Resulü (s.a.v) ve ashabı canlarını kurtarmaktan ziyade,

- " Allah’ın huzurunda ona verecekleri hesaptan korkarak yan yana, omuz omuza namaz kılmayı seçmişlerdi.

• Kuran'ın birçok yerinde Müslümanlara sabırlı olmaları, 

- kendileri gibi kul olan kişilere tamah etmemeleri ve yalnızca Allah'a ibadet etmeleri emredilir.

• Çünkü bir şeyin olmasını sağlayan da, gerçekleşmesine engel olan da her şeyi yoktan var eden Allah'tır.

•  " O  'ol der ve olur. 

• Bunun bilincinde olan Müslümanlar, kurtuluş savaşı dahil cephede bile namaz ibadetlerini aksatmamıştır. 

• Çünkü zafer inanların " Zafer her daim  " Allah'ın dır.

• Kur’ân-ı Kerîm’de mutlak biçimde namaz emrine defalarca yer verildiği,,

-  gibi bazı âyetlerde çeşitli üslûplarla namazın önemine işaret edilerek,,

-  namaz kılanlardan övgü ile söz edilmiş 

-  (el-En‘âm 6/92; el-Mü’minûn 23/9; el-Meâric 70/22-35),

-  namazı ciddiye almayıp özünden uzaklaşanlar yerilmiştir 

-  (el-Mâûn 107/5).

- namazın vaktinde eksiksiz bir biçimde erkânına riayet edilerek ve 

- devamlı olarak kılınması gereğine dikkat çekilmiştir. 

• Allah'ın kıymetli dostları veliler de namazın önemini anlatmak için şöyle buyurur ;,

• Yağmurlu ve fırtınalı bir gecede, sokakta, yanan mumu bir yerden bir,

-  yere söndürmeden taşımak ne kadar zorsa, namaz kılmayan yâda,

-  namazı hafife alan bir insanın imanını muhafaza etmesi de o kadar zordur.

• peki " Namazın insana ne faydası vardır? Hemen kısaca sayalım!

• Ahiret günü bir nurdur. 

• Mezarda kişiye arkadaştır. ..

• Kalbi hastalıklara karşı ilaçtır. ...

• Şeytanın uzaklaşmasına vesile olur. ...

• Güzel ahlaka vesile olur. ...

• Fitne ve karışıklıktan korunmaya vesiledir. ...

• Cimrilik, haset, kıskançlık ve korku gibi hastalıkların tedavisine vesile olur. ...

• Diger ibadetlerin kabulüne vesile olur.

•  Namaz ve oruç gibi bedenî ibadetlerde vekâlet ve niyâbet geçerli değildir. 

• Yani bir kimse bir başkası yerine namaz kılamaz, oruç tutamaz. 

• Namazın farz olduğunu inkâr eden dinden çıkar. 

• Çünkü namaz kesin âyet, hadis ve icmâ delilleriyle sabittir.

•  Tembellik veya umursamazlık sebebiyle namazı terk eden âsî ve fâsık olur.

• Hz. Peygamber (s.a.v)`de şöyle buyurmuştur:

"Bilerek namazı terkeden kimseden Allah ve Resulunün zimmeti kalkar." (Ahmed b. Hanbel, IV, 238, VI, 461).

• Bukadar ayet, hadis gibi kati deliller var iken namazın kazası var ,

-  mitingin kazası yok demek ne büyük cahillik ne büyük gaflet ne büyük safdilliktir. !!..

• Ve yapılan yanlışın tastikcisi birde ülkenin seçilmiş lideri ise Allah bu,

-  milleti ıslah etsin çünkü siz nasılsanız öyle yönetilirsiniz! 

• Değerli kardeşlerim Enbiya suresin de yüce Allah Hz İbrahim a.s. dan örnek vererek bizlere ne emrediyor?!

• Estauzubillah...

• (İbrahim dedi ki;) "Yani size hiçbir şekilde fayda veremeyecek, zararı da dokunmayacak şeyleri, Allah ile aranıza koyup onlara mı kulluk ediyorsunuz?"

(Enbiya 21/66)

• Şunu hiç unutmayalım ki ; " Bu hayattaki dertlerimiz, çabalarımız, kazandıklarımız ,, 

- veya, kaybettiklerimiz hak yolunda

- ve Hak için değil ise ne yazık ki Allah için bir değerimiz yoktur.

 -  Selam ve dua ile CANLAR  -

                     

                    __ Fİ EMÂNİLLÂH __

         __ Kablel-Vuku __

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...