- MERHAMET - NEDİR - BİLİR - MİSİNİZ -?

   Kudüs için Çığlıklarımızı Yükseltmeye devam..
 

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...

• Evet, hayat büyük bir imtihan sahnesi iken  bu oyun içinde nelerden,

-  vazgeçtiğini, nelere göz yumduğunu en önemlisi de neyi ne için feda ettiğini iyi görüp hesaplamak lazım.

• Duygular düşler sokağından ibaret gibi görünse de insan olmanın verdiği 

- güdüyle zor günler için biriktirdiğimiz sabrı , merhameti vefayı Şevkati biraz da çevremize ve her kıtaya saklamak yaymak lazım.

• Merhamet İnsan ilişkilerinin geliştirilmesinde ve sürdürülmesinde kilit,

 bir role sahiptir. 

• Sevgi, saygı, hoşgörü ve şevkat gibi diğer duygularla ilişkili olan merhamet melekesi,,

- Kendimize doğru düşünürken, kıymet nedir, sevgi, şevkat insanlık nedir dönüp 

 bakmızı sağlar ..

• Hakiki kul olmak  kamil iman sahibi olmak merhamet duygusundan geçer ilk,

-  önce "Kalbimizi ısıtacak iyilikleri, bizi biz yapacak peygamber efendimizin şefaatine layık olan bir ümmet 

- Allah'a hakiki mânâda kul yapacak her duyguyu omuzlarımızda gururla taşımakdır . 

• Günümüz de vefanın sadece  bir semt adı olması merhametin sadece adının,

-  literatür de kalması, kalplerimizin  yedigimiz ,,

- içtiğimiz giydigimiz herşeyimizle birlikte dejenere edildiği bir dünyada 

- merhametin de yok olması , hiç şüphesiz kaçınılmaz bir felakettir. 

- Filistin'de, Arakan da dünyanın dört bir yanından din kardeşlerimizin yaşadığı 

- zulme seyirci kalmamız merhamet eksikliği değilde nedir??

• Oysaki !! Estauzubillah..

• Bütün varlığı sonsuz merhametiyle kuşatan Rabbü’l-Âlemin, (Araf, 7/156.) 

- bizden de başta insan olmak üzere tüm mahlûkatına şefkat ve merhamet göstermemizi ister. 

- Merhametli olmak başkasının acısını, ıstırabını hissedebilmektir.

•  Bu duygular eyleme dönüştüğünde merhamet gerçek manasına kavuşur. 

•  Merhamet acımak değil acıtmamaktır.. 

• Canı acıyanın yarasına merhem olmaktır.

• Dolayısıyla merhamet yaşanan acılara oturup üzülmek karşıdan karşıya dua 

- etmek ve kahretmek şeklinde anlaşılmamalıdır.

•  Kendimizi ıstırap çekenlerin yerine  koyabildiğimizde yardım için el uzatmaya gönüllü oluruz. 

• Mananın maddeye yenik düştüğü bir çağa tanıklık ediyoruz öyleki zulmün 

- olduğu yerde susmayı yutmayı ölü taklidi yapmayı tercih ediyoruz .

• Çünkü devir Sen haklısın Musa! Ama karnımızı Firavun doyuruyor"

diyenlerin devri olmuş durumda...

• Şunu iyi bilelim ki. ;Bugün mazlumun yanında yer almaktan korkanlar, yarın,

-  zalimlerin pençesinde zilleti yaşamaya mahkum olacaktırlar.

• EL MER'U ME'A MEN EHABBE ..

•  KİŞİ SEVDİĞİYLE BERABERDİR!

• Değerli kardeşlerim ;Eli kalem tutan bu davayı yazsın. Hitabeti güçlü olan bu davayı konuşsun.

• peygamber efendimizin (Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. 

• Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. 

• Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin) hadisi ne bina'en ,, bakıyoruz ki ,,

• Kuvveti elinde tutanlar( yani devlet makamı) elle, düzeltmesi,

-  gerekirken sadece konuşuyor ilmi elinde tutanlar  dille, düzeltmesi halkı,

-  uyarması gerekirken Hamas'ı ve Filistin'e az da olsa destek verenleri,

-  suçlu yor.  

• Halkın kalbiyle bu'uz etmesi gerekiyor lakin iş bu'uza gelince işin büyüğü biz halka düşüyor.

-  gördüğünüz gibi hükümet ve sözde alimlerin hali ortada halk olarak bu sefer kalple karşı çıkmak yeterli değil. 

• Şehit başkan Muhsin Yazıcıoğlu ne demişti Filistin için hatırlayalım?!!

• NİNNİLERLE UYUTULMASI GEREKEN BEBEKLERİN, SİLAHLARLA,

 SUSTURULDUĞU BİR DÜNYADA SUSMAK ALÇAKLIKTIR."(Muhsin Yazıcıoğlu)

• Hey hadd " bilmeyenlere söyleyin, Yıllardır"Silah yoksa sopayla, sopa yoksa taşla.. 74 senedir var olan tüm imkanlarıyla,

-  tüm İslam âlemine ait bir çok  peygamberin ziyaret ettiği efendimizin Miraç merdiveni Mescid-i  aksaya sahip çıkan, 

- topraklarını savunarak işgalcilerin saldırılarına karşı dimdik ayakta direnen 'Filistin halkının asil hikayesidir. Kudüs. 

• Önce Filistin'e neden sahip çıkmalıyız öğrenin sonra  zulme engel olun ,Zulmü 

- engelleyemiyorsanız duyurun, herkes bu davayı satıp yalnız bırakırken biz ümmet olarak bırakmayalım.  

Herkes bir şey yapsın ama sakın sessiz kalmasın.

•  ÇÜNKÜ SESSİZLİK ÖLDÜRÜR..

• Çünkü " Filistin'de Soykırım Var..

• Nemrut'a sormuşlar; Nasıl bu kadar zalim oldun?" diye.

"Kimsenin sesi çıkmadı, ondan." demiş.

• Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. 

• Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar."

(Bethâni. Edeb-27)

• SEN SUSARSAN EY MÜSLÜMAN

NE EZAN KALIR NE DE İMAN!!

•  ZULMÜ SIRADANLAŞTIRMAYIN,

-  SESSİZ KALMAYA DEVAM EDEREK ONLARIN BAŞINA GELENLER BİZİM DE BAŞIMIZA GELMEZ SANMAYIN.

•  ZULME KARŞI SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR. 

• ALLAH RIZASI İÇİN  DUYURUN Sesini din kardeşlerimizin . 

• ANLAMIYOR MUSUNUZ BU BİR FRAGMAN !?

• Merhametle tutuşan iman ateşiyle yanan bir kalp, susup acıların sadece,

- seyircisi olmaz, yada kürsüden nutuk atmaz din kardeşlerinin,

-  derdiyle hem dem olup şevkat ile deva olmaya çalışır.

Şefkat duygusunda sevgi, merhamette ise koruma ve himaye etme kavramları öne çıkıyor.

• Rasûlullah efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdu: 

"Birbirinize kin tutmayınız, birbirinize hased etmeyiniz.

Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz."

(Buhârî, Edeb 57)

•  Estauzubillah.. Allah’ın övgüsüne mazhar olanlar da işte bu  kullarıdır. (Fetih, 48/29.) 

• Rabb'im kardeş olan kardeşini koruyan gözeten kullarına fetih suresinde ne güzel övgü ile vaad etmiştir cennetini.

Âlemlere  rahmet olarak gönderilen Efendimiz daha peygamber olmadan önce,

-  zayıfların ve güçsüzlerin yaşadığı acıyı kalbinde duymuştu.

•  Yapılan haksızlıkların önüne geçebilmek için merhamet ve insaf sahibi 

- insanlarla bir araya gelerek “Hilfü’l-Fudul/Erdemliler Anlaşması” adı 

- altında bir oluşum meydana getirdiklerinde o rahmet peygamberi çağrıldığı bu anlaşmaya katılmıştı.

• Canlar 'İnsanoğlu, insanı insanın kurdu olarak gördüğü müddetçe merhametsizlik ve 

- kötülüğün pençesinde dünyamız can çekişmeye devam edecek. 

• Ancak kalplerindeki merhamet kandilini tutuşturanlar dünyayı adalet ve merhamet yurduna dönüştürebilir. “

• Can taşıyan her varlığa şefkat ve muhabbet nazarıyla bakmak merhametin tezahürüdür. 

• Kemal Sayar’ın deyimiyle merhamet, insanın içinde bir yerlerde sönmeye yüz,

-  tutan insanlık kandilini yeniden tutuşturan ve insanı en temel hâlde insanlığına geri çağıran bir duygudur. 

• Yani insanı hakiki manada “insanlığı” ile buluşturur merhamet.

•  Bir yudum suyla bile olsa başkasının acısını, ıstırabını dindirmek, bir yaraya merhem olmaktır merhamet.

• Yoksa Koca koca Beylik laflarla atıp tutmak ile zulmün önünü kesecek,

- yaptırımlar uygulamadan Zulme karşı tavrını koymadan merhamet etmiş olunmaz...

• Bugün Kudüs Arapların onların sorunun dan bize ne size ne diyen gafillere de iki çift sözüm var?! . 

• Hz. Ömer Arapçı değildi ,

• Selahaddin-i Eyyubi Kürtçü değildi,

•  Yavuz Sultan Selim Türkçü değildi ,

• Her biri hakiki Müslümandı. 

• " Onlar tek hilal altında birleşen, Rablerinden başka kimseleri olmayan, güçlerini imanlarından alan İslam halifesi idi . 

• Bizlerde 'Her şeye rağmen ittihadi İslam'ın gücüne inanıyoruz, ceddimizi örnek alarak ,

- din kardeşliğimize, sahip çıkarak, Allah'ın sonsuz kudretine  güveniyor,,

-  dayanıyoruz, ve bunu içindir ki elimizden geldiğince Filistin'e ses olmalıyız...

• Çünkü bizim dinimizde Allah'ın emriyle, kuşlar filleri yener.

• Arabı, Türkü, Kürdü, Farsi, Zazası İslam Sancağı gölgesinde Ümmet olursa,

-  geçmişte olduğu gibi' Ne Haçlı kalır, ne de Kudüs'te Siyonizm.. 

• Kardeşlerim uzun lafın kısası "Üstad Sezai Karakoç 'un da dediği gibi

- Kardeşiz demek yetmez. 

• Hâbil misin yoksa Kâbil mi? Onu netleştirmek lazım..!

• Tevrat'ta şöyle bir bölüm  var: "Ey Kudüs eğer unutarsam seni sağ elim hünerini kaybetsin.

• "Yahudi Siyonistler' Bu bölüm  ile çocuklarını büyütüyorlar.

•  Hepsi savaşçı olarak büyüyor . Ve ' siyonist İsrail'in sivili YOKTUR. !!

•Tahrif edilmiş, İnançlarına göre Bu sözleri her gün okuyorlar. 

• Biz de diyor muyuz her gün: "Ey Kudüs eğer unutursam seni, Allah da unutsun beni."??

• İşimiz çok zor ,zor ,zor kardeşlerim.

" Allah'ım!!

• Tüm İslam âlemini yine İslam sancağı altında buluştur..  

• Tefrika , fitne ve küffarın zulmünden koru ,, Ebedi ve ezeli  Bir olan zatın için  , Birlik olmuş ümmeti Muhammed 'e 

-   Kudüs'ün özgürlüğünün zaferini tez zamanda nasip et.. 

• Âllahûmme , Âmin Amin Âmin Ya Rahîm Ya Kerim..

         ____Fİ _ EMANİLLÂH __

                Kablel-vuku..

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...