- KİNDAR - DİNCİ - Mİ - YOKSA -ALLAH'IN - İSTEDİĞİ - GİBİ - BİR - DİNDAR - MÜSLÜMAN - MISINIZ - ? 

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

• "Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn.. 

• Değerli kardeşlerim yazımın başlığını okuyunca dinci ve 

- dindar arasında fark mı varmış diye düşünmüş olabilirsiniz!?

• Evet vardır...

• Din, insanı Allah'a ulaştıran yoldur. 

• Cenab-ı Hak, gönderdiği peygamberler ve kitaplar vesilesiyle,,

- insanın uyuma şeklinden, konuşmasın dan yeme içmesine kadar , aklınıza gelebilecek her alanda,, 

- dinin nasıl yaşanacağını, bu vuslat yolunda nasıl yürüneceğini ortaya koymuştur. 

• Din ; kanaattır, sabırdır, şükürdür, zikirdir, hayadır, tevazudur, 

- tefekkürdür, tevekküldür, kısaca güzel ahlaka sahip olmak,,

- Allah'ın murad ettiği gibi bir kul olmaktır.

• İşte "dindar" ile "dinci" arasındaki fark da buradan çıkmaktadır.

• Dindar dini gerektiği şekliyle Allah'ın rızasını kazanmak için yaşayan insandır.

• Dinci ise şahsi ve dünyevi bir takım menfaatler uğruna dini çıkarlarına alet,,

- eden, kullanan kendinden başkasını müslüman görmeyen ve kendi,,

- düşüncelerine uymayan herkesi kâfir, münafık, illet,zillet diye itham,

- eden " Allah adına hüküm kesen kimsedir.

• Mamafih bağlandığı dünya ve içindekiler uğruna kendini,, kinini okadar besler ki,,

- " dünya onun etrafında dönüyor sanıp,,

- dinci ve kinci nesiller vaad eder ..

• Hiç korkmadan yalan söyleyip " 'Allah'ın adına hüküm keserler 

• Oysaki her konuda hüküm yalnızca " Allah'ın dır. 

• Yüce Allah bu türden insanları kuranı kerim de , münafık ve küfre düşen insanlar olarak ifade eder ..

• Estauzubillah

• Onların kalplerinde (batılı sevme, maddeperestlik, dünyevîlik, şüphe, 

- münâfıklık ve küfür gibi mânevî ölüme götüren) bir tür hastalık vardır. 

• Allah da onların (bu) hastalığını artırmıştır. (İnanıyoruz diye) yalan,

- söylediklerinden dolayı onlar için dayanılmaz bir azap vardır. [bakara 142-143]

(Çünkü yalan münâfıklık alametlerinin ilkidir.)

• Bizden kullar olarak,İstenilen; dindar olmaktır, dinci olmak değil...

• "Allah'ın haram kıldığı eylem ve söylemlere saygı ,,

- duyuyorum diyen sekuler dinciler , dinden uzak haramların içinde yaşayan ve sonları helak bir durumdalar.

• Ateizm, ırkçılık, homoseksüellik, evlilik dışı ilişki, içki- kumar-,,

 - fuhuş, endüstrisi, faize dayalı ekonomik yapı, emeği sömürü, emperyalist,,

- amaçlı savaş, şahıs ve zümre egemenliği, ölüm cezasını dışlayan ceza sistemi, şiddet ve

- aşağılama, içermeyen düşünceleri mahkum eden yasalar, İslâm'ı dışlayan ve dinî,,

- yaşamı engelleyen baskılar ve daha niceleri bunlara saygı duymak haşa Allah'a saygısızlık olur.

• Yanlışın en tehlikelisi, doğruya en yakın olan yanlıştır. 

• Çünkü, doğruyla karıştırılması ve insanların daha kolay aldatılması ihtimali taşımaktadır.

• Bunları kabul edilebilir ve savunulabilir düşünceler olarak görüp saygı,,

- duymak " Müslümanı yalnızca günahkâr kılmaz, İslâm dairesinden de  

- çıkarır, Müslümanın eşi ile nikahını düşürür, ebedi azaba sürükler.

- İslam'ın yanı sıra, insanın doğasıyla, bilgi ve tecrübe birikimleriyle de,

- çatışan bu tür fikirlere (düşüncelere) saygı duyulamaz, ancak ve ancak tahammül edilebilir. 

- Çok iyi bilinmelidir ki müminler için tahammül etmek entelektüel bir,

- girişim değil İslâm'ın yüklediği bir görevdir.

• Şimdi tahammülü meşrulaştırıcı ve görevleştirici Kurâni ölçüler nedir,

- neden gereklidir ?? Ayetler ışığında bir bakalım!!

• Yüce Allah Mâide Suresi

 - 8 . Ayet de şöyle buyurur!

• Estauzubillah...

• "...(Düşünceleri ve eylemlerinden ötürü) bir topluluğa olan düşmanlığınız sizi asla adâletsizliğe sevketmesin, âdil olun...

• Şimdi yukarıda zikrettiğimiz ayet  ışığında; Bir düşünelim" 

- Öfkemiz bize adaletten sapma hakkı verebilir mi? 

- Yada "Adil olacağız diye yanlışlara saygı duyup bir kenardan izleyip susma tercihini verir mi?

• Müslüman öyle orantılı ve Kamil imanda yaşamalı ki dinini ! 

- ne dilsiz şeytan nede zalim olmamalı..

• Estauzubillah...

• "Hakikat bilgisini inkâr edenlere de, münafıklara da uyma! 

- Onların eziyetlerine aldırma! Allâh'a tevekkül et!

- Esmâ'sıyla hakikatin Allâh, Vekiyli olarak yeterlidir! 

- (Ahzâb suresi 48. âyet)

"Ey Peygamber! Müminlere söyle; Allah'ın (sorgulama) günlerine,,

- inanmayanları affetsinler. 

- (Çünkü) insanlara hak ettiklerinin karşılığını vermek (yalnız) Allah'a özgüdür." Casiye/14 

• " Değerli kardeşlerim"Hayatımıza Allah'ın ayetlerine, 

" Peygamberimizin hadislerine göre yön 

 vermemiz gerekmektedir. 

• Allah bizim için her şeyin en hayırlısını emir eder.

 -Tamda bu yüzden,,

• Allah'ın şeriatine aykırı yaşayan kişilerin iş ve isteklerini saygı duyarak,kabul edemeyiz , 

- bu onların düzenlerine boyun eymek olur zira!!. 

• Allah’a karşı yapılan isyanlarla mücadelede imanın üç mertebesi vardır:

a) Eliyle günahı engellemek.

b) Diliyle müdahale etmek.

c) Kalbiyle karşı çıkmak.

- İlk iki şekilde mücahede imkanı bulamayan kimsenin yapabileceği bir,

- tek yol vardır, o da kalbiyle buğz etmektir. 

• Mümin 'Eğer elinden gelen bir mücahede şekli olduğu halde karşı çıkmıyor, en azından kalbiyle buğuz etmiyorsa ,,

- " Allah’ın haram kıldığını helal sayıyor demektir. 

• Bu ise ( HafizanAllah) ' iman dairesinden çıkmak anlamına gelir. 

• Değerli kardeşlerim ; bir müslüman özellikle günahların yaygın olduğu bu çağda,,

- her zaman gördüğü bir günaha İlk iki şekliyle, müdahale edemeyebilir..

• Çünkü, el ve dil ile karşı çıkmak 

- bazen ,bazı şart ve koşullar gereği mümkün,, görünmemektedir. 

• Bizler Allah'ın emri'bil maruf nehyi anil munker görevini yüklediği,,

- müminler olarak bu tür din dışı dinden çıkarıcı eylem ve söylemlere ,,

           

     - SAYGI "

                       DU - YA - MA - YIZ !!!

• Konuyu çok uzatmadan Özetlersek... Elhamdülillah Bizler müslümanız.

• İslâm ölçümüz,onunla ayarlı akıl da rehberimizdir. 

• Bizler ancak; İslâmla ve bilimsel akılla kaynaşan düşüncelere saygı duyarız.

• Çünkü 'Akıl, İslam ve imanın emrinde olursa en büyük ni­met, nefsin ve 

- şeytanın elinde olursa en büyük felakettir..

• Katılmadığımız fikirlere saygı duymaz, sadece tahammül gösteririz. 

• Ancak şiddete başvurmadan, şahsiyetleri incitmeden Hakk'a çağrı görevimizi de yaparız. 

• Son olarak cennet mekan Erbakan hocamın dediği gibi "Her yerde, her,

- halde ve her meselede, mutlaka İslâm'a göre, yani İslâmca düşünmek zorundayız. 

  (prof.Dr. Necmettin Erbakan..)

  Selam ve dua ile ",

            

         __ Fİ _ EMÂNİLLÂH __ CANLAR _

  __Kablel_Vuku__

"Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn..