-  KARDEŞ - 


 

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

• Er-Rahman:  Celle Celâlûhu

•  (Tüm yaratılanlara merhamet eden)

• "Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn.. 

• Değerli kardeşlerim ; katil İsrail aralıksız çok şiddetli şekilde gazzeyi,,

- bombalamaya devam ediyor, şuan duymadığımız görmediğimiz medyaya,

-  yansıtılmayan büyük vahşetler yaşanıyor ..

• Ne yazık ki,Arş titredi de taşlaşmış kalplerde tek bir his olmadı.

•  Film seyreder gibi bebek ölümü seyreder oldu tüm cihan. 

- Orada yaşayan, din kardeşlerimizin katledildiği ve inanılmaz çığlıkların ölümlerin içinde yalnız kaldıkları aşikar..

- tamda şu yazımı yazarken bile  belki on'larca binlerce şehit verdiler.. 

• Dünya sessiz, Müslüman ülkeler, araplar kınama ötesine geçemedi!

 • Kafirler ve küffar birlik oldu hep birlikte müslümanları eziyorlar bir birlerinin,

-  arkasındalar  maddi manevi her türlü şekilde duruyorlar..

• Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.

- Tüm zalimlerin elleri kurusun.

Yüce Rabbimiz ( Bizlere harekete geçelim diye Kuran'da bakara suresinde  şöyle buyurur.

• Estauzubillah ;kardeşliğin gereğini yapın.” Kaldı ki Allah, haksızlık yapanla koruyup gözeteni pek iyi bilir.

• Şuan Gazze'de katliam var ve müslüman ülkeler görmedim ,duymadım bilmiyorum şeklinde olaya yaklaşıyor.

• Din kardeşlerimize halk ve hükümet olarak el uzatmanın tam zamanı 'Bu gün,

-  değilse ne zaman? 

• Yüce Rabbimiz "Ali İmran suresi 78/de bizleri din kardeşlerimizi kâfirlere karşı koruyalım diye  şöyle ikaz ediyor. 

• Estauzubillah ; Mü’minler, sakın mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost,

-  edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artık onun Allah ile irtibatı tamâmen kopmuş olur. 

• Bu zulme sessiz kalan hükümet yüzünden kardeşlerimizin ahı bizide ,

-  perişan edecek, çok samimi söylüyorum sessiz kalmak bize musibetler getirecektir.

• "Adaletin ıskalandığı zulmün görmezden gelindiği bir beldeye Allah 

- adaletiyle hükmettiği zaman kimseyi görmezden gelemez kimseyi Iskalamaz."

• Yarın deprem, salgın, yangın, sel, kıtlık daha ne kadar kötü  musibet varsa ve başımıza gelirse,

-  neden demeyelim bu sessizlik ancak musibete gebedir! 

• Yanıyor yahu içimiz.. kavruluyoruz yiyip içmeye uyumaya " Allah'a kendimiz için el  açmaya dua etmeye hayırlı ölüm  istemeye ,

-  ondan rahmet merhamet, mağfiret istemeye utanıyoruz sosyal medya dan gördüğümüz kadarı,

- bile yetiyor durumun vehametini anlamaya' Bu kadar mı aciz bir toplumuz bukadar mı aciz bir  zamandayız, ne olacaksa olsun artık!

• Görüyoruz ki hükümet yetkilileri İsrail'i durduracak güç ve yetkiye sahip iken,

-  sadece kürsüden koca, koca laflar edip tek bir adım dahi atmıyor..

• Malumunuz ki kap, içindekini dışa yansıtır. 

• "Bal küpünden sirke taşmaz." demiştir atalarımız. İnsanın dili kalbine bağlıdır.

•  Kalp yanmıyor ise dil Sadece konuşur İcraat etmez vücut..

• İslam, samimiyet dinidir. "Kalpteki iman, söz ve fiillere, bütün hal ve hareketlere yansımalıdır. 

• Allah bizlere din kardeşlerimize sahip çıkın diyor biz ölü taklidi yapıyoruz yada sahiden ölmüş vicdanlarımız..

• İşte tam da bu yüzden İslamda din kardeşliği nedir neden gereklidir.

• Hem hatırlatmış hemde bilmeyenlere öğretmiş olmak adına yazıma kardeş ismini verdim.

• Kardeş denildiğinde hemen akla aynı anne ve babadan dünyaya gelen biolojik kardeşlik ,  gelmektedir. 

• Bu kardeşliğin dışında bir de aynı dine mensup olmayı ifade eden inanç kardeşliği bulunmaktadır.

•  "Uhuvvet" denen bu kardeşlik İslam'ın getirdiği önemli esaslardan biridir. 

• Muhacirlerle ensar arasında böyle bir kardeşliği ilan ederek bunun temeline ilk,

- tuğlayı ilk  harcı koyan da Peygamberimiz olmuştur. 

• Ve yüce Rabbimiz bizlere o tuğla ve harçdan kardeşlik binası inşaa edelim diye bir çok yerde ayetleri ile yol göstermiştir.

• Estauzubillah,,

• "Müminler ancak kardeştirler. 

• Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. 

• Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.

- " (Hucurât, 49/10) ayeti de İslam'ın iman bağıyla bir araya,

- gelenleri kardeş kabul ettiğinin bir göstergesidir.

•  Buna göre nerede yaşadığına, diline, kavmine ve rengine bakmaksızın bütün,,

-  müminlerin kardeş olduklarını kabul etmek gerekir. 

• En başta dediğim gibi " Aynı anne babadan doğmanın fıtrî bağ oluşturması,

-  gibi aynı inancı paylaşmak da kardeşlik duygusu verir. 

• Kur'an'da; "Beraberce Allah'ın ipine sarılın, parçalanmayın. 

• Allah'ın size verdiği nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmandınız da O, 

- kalplerinizi birleştirmişti. O'nun bu nimeti sayesinde ,

- kardeşler olmuştunuz..." (Âl-i İmrân, 3/103) 

• Ensâr bütün varlıklarını muhacirlerle paylaşmışlar ve hatta onları kendilerine,

-  öncelemişlerdi. Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Müminler ,

- birbirlerine karşı sevgi, merhamet ve 

- şeraatte tek bir bedenin uzuvları gibidir. Birisi rahatsız 

- olup şikayetlenirse diğerleri de ona katılır." (Buhârî, Salât, 88)

• Milletlerin yükselişi, İslam'ın yer yüzüne yayılması,adaletin, güvenin, kardeşliğin, 

- sevginin ve saygının varlığıyla doğru orantılıdır.

• Müslüman ; Yaşadığı topluma hatta bütün dünyaya,

- karşı sorumluluk sahibi olmalıdır.

• Müslüman " Gördüğü olumsuzluklara gücü nispetinde müdahale ,etmeli ve 

- onları ortadan kaldırmak için çaba sarf

etmelidir.

 Zira Allah Teala "Müslümanlar" olarak

isimlendirdiği bu ümmeti seçmiş, her 

- peygamberi kendi ümmetine şahit kılarken (Nahl, 16/89) onlara özel bir,

-  görev yüklemek suretiyle kendilerini bütün insanlığa şahit kılmıştır (Bakara, 2/143). 

• Dolayısıyla " Müslüman, bütün dünyadaki aç, açık, zulme uğrayan ya da 

- muhtaç olanları görmek, gözetmek ve elinden geldiği ,

- kadar herkesin derdine derman olmak yükümlülüğündedir.

• Yüce Rabbimiz bizlere Kuran'da  başta peygamber efendimiz ve gönderdiği,

-  Kur'an da bahsettiği peygamberlerin örnek hayatı ,

- ile toplumsal sorumluluk bilincini aşılamıştır. 

• Allah Resûlü, toplumsal hayatı gemi ile yapılan bir yolculuğa benzettiği şu veciz 

- hadisinde, sosyal sorumluluk ve duyarlılık açısından günümüze önemli mesajlar vermektedir: 

• "Allah'ın koyduğu sınırlara riayet edenlerle onları ihlal edenler, bir gemiye 

- yerleşmek üzere kura çeken topluluğa benzerler.

•  Onlardan bir kısmı geminin üst katına, bir kısmı da alt katına yerleşir. 

• Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçerler ve 

- yukarıdakiler de bu durumdan rahatsız olurlar.

•  Bunun üzerine alt katta oturanlar: "Hissemize düşen yerden bir delik açsak, 

- üst katta oturanlara eziyet vermemiş oluruz" derler. 

• Bu durumda üst katta oturanlar, bu isteklerini yerine getirmek için alt,

-  kattakileri kendi haline bırakırlarsa, hepsi birlikte batar, helak olurlar.

•  Eğer onların ellerinden tutarlarsa, hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar." (Buhârî, Şirket, 6)

•  Eğer bir toplumda huzurun, emniyetin, hoşgörünün ve kardeşliğin tesisi,,

-  isteniyorsa, geminin alinsakilereh el uzatmamız lazım gelir .

• Rabbimizin ve Peygamberimizin bu konulardaki emir ve 

- tavsiyelerine kulak verilmelidir.

•  Ayrıca kin, haset, nefret ve hakaret gibi kardeşliği bozan hususlardan da uzak durulmalıdır.

• "Şu dönemde yapmamız gereken ilk işlerden biri, karşımızdaki zalimlerin ne 

- kadar güçsüz olduğunu hatırlayıp umudumuzu toparlamamız maddi,

-  manevi din kardeşlerimizin yanında olmamız olacaktır. 

• Bizim dinimizde sayı çokluğu olan değil Allah'a yakın olan kazanır.

•  Biz Allah'a yakınlığımızı din kardeşlerimize sahip çıkarak arttıralım onlar zaten yerle bir olacaklar."

•  Siyonist İsrail'ilin yaptığı Zulme Sessiz kalmak kadar acı olan bir hal varsa oda  ,

- Alışmak pasifleşmektir.

• Alışırsak mücadele azmimiz kaybolur. 

• Alışırsak, sorgulamak, itiraz etmek aklımıza bile gelmez. 

• Alışırsak mazlumlara yapılan zulmü kabul etmiş oluruz.. 

• Zulme rıza göstermek zulmü yapan gibidir. 

• Fakat insanın tabiatında alışmak var; bizleri her türlü yalana, zulme ve de,

-  ahlâksızlığa alıştıranlar da bunun farkında.

• O yüzden alışmayın unutmayın siyonist İsrail'e karşı kininizi diri tutun ,

-  zalimin yaptıklarını unutturmayın bu kardeşlik borcumuz önce Allah'a,

-  verdiğimiz söz gereği sonra imanımızın tam olması için.

•  Hz. Ali (r.a.). Buyurduğu gibi " Eğer zâlim ısrarla zulme devam ediyorsa, bil ki sonu yakındır.

•  Eğer mazlum da israrla direniyorsa bil ki zafer yakındır.

• Değerli kardeşlerim bir binadan" Çatırtı Geliyorsa Çöküntü Yakındır! Yüce Rabbimizin bize müjdesidir . 

• Bilinki zalimlerin sonu yakın ve pek acı olacaktır.

• Estauzubillah ; 

"Zulmedenler çok yakında nasıl bir inkılapla devrileceklerini bilecekler." Şuara 227...

• Geçtiğimiz günlerde Gazze'de okula gidecek öğrenci kalmadığı için okullar,

-  kapatıldı. İşte o günlerde Gazze'li bir öğretmenin attığı bir twit şöyle ; "Ahir,,

-  zamanda taşların ve ağaçların neden konuşacağını anladınız mı? Zira bütün dünya sessiz."

• Vallahi bu kardeşlerimizin mahşerde bizden davacı olacağına delil olarak şu twit bile yeter. 

• SABREDİYOR KUŞLAR EBABİL  OLMAMAK İÇİN..! Taşayacağı kişiler ise biziz. 

        

     Selam ve dua ile,,

      ___ Fi _ EMÂNİLLÂH ___

                                       ..... Kablel-vuku....


 

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...