- KADINLAR - İÇİN - NAMAZDA - -SETRİ - AVRET -DIŞINDA - MAHREMİYET - ESASI - VARMIDIR -?

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

"Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn.. 

• Değerli kardeşlerim çok merak edilen konular arasında olan ,, ve sosyal,

- medyadan tanıdığım değerli kardeşim Murat pilavcı'nın ricası üzerine,,

• Kadınların dışarıda erkeklerin göreceği yerlerde namaz kılması doğru bir hareket midir?

• Sorusuna Peygaber efendimiz ve ulemanın ortak görüşleri ile cevap verelim istedim bu hafta..

• Yazımın ana konusana geçmeden önce Gazze'deki kardeşlerimizi de 

- unutmayın, unutturmayın onların vaziyetini duyurarak onlara en azından 

-ses nefes olun ! Aliya İzzetbegoviç'in güzel bir sözü vardır:

"Savaş, ölünce değil; düşmana benzeyince kaybedilir." 

Bizler susarak ve  düşmana benzemeye meylettirilerek  kaybediyoruz..

.. Filistin'de kardeşlerimiz şerefleri ile Kudüs için Mescid-i Aksa için can verip en güzel makamı kazanıyor. 

• Rabb'im din kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun siyonist İsrail'e karşı onları muzaffer eylesin. Âmin..

Konumuza " Başlayalım Allah'ın izniyle..

• Hanımlar Piknik, bağ bahçe gibi alanlarda erkeklerin göreceği yerlerde namaz kılabilir mi??

•  Zaruri haller dışında "Gaye sevâp almaksa, evlerinde kılmaları daha sevap ve  uygundur. 

• Allah Rasûlü Efendimiz : "Onların evleri kendileri için daha hayırlıdır" buyurmuşlardır.

• Kâh namaz kılarken kâh çarşıda pazarda her işinde ve her yerde" 

- Hanımların ve beylerin ahlâk ve  edebe riayet etmesi şarttır. 

• Adap, edebin çoğuludur. 

Hazret-i Ömer, (Edep, ilimden önce gelir) buyurmuştur.

•  Allahü teâlâ, insan neslini devam ettirmek için, erkek ve kadınları birbirlerine cazip kılmıştır. 

• Aynı zamanda, bu duygu karşısında, insanları dünyada çetin bir imtihana tâbi tutmuştur.

•  Bu imtihanı kazanan, dünya ve ahiretin kahramanıdır. 

•İnsanların iyiliği veya kötülüğü,  takvalı yaşantısı güzel ahlaklı yada kötü işlerin den  belli olur.

• Erkeklerin görebileceği alanlar da kadının namaz kılması edebe aykırı olacağından uygun değildir.

• Yoksa ;  Kadın namaz kılarken kendisini yabancı bir erkeğin görmesi namazını bozmaz...

- ancak kadın rükûa eğilirken ve secdeye varırken erkeğin aklına birtakım yanlış,

-  düşünceler gelebileceğinden,namaz edası sırasında bedeninin ve bazı 

- uzuvlarının,,yabancı erkekler tarafından fark edilecek şekilde belirginleşmesi söz konusu olduğundan büyük risk taşımaktadır. 

• Bu sebeple önce ahlâk gelir sonra maneviyat ahlakı zaten takip eder .

• Dini hakkınca yaşamak ve Allah'a hakiki kul olmak  sadece farzları yapmak ile,

- değil aynı zamanda edep ve takvaya dikkat etmekle mümkündür. 

• İmam-ı Rabbani hazretleri, (Edebi gözetmek, zikirden üstündür. 

• Edebi gözetmeyen Allah’a kavuşamaz) buyuruyor.

• Açık alan piknik alanı veya toplantı salonları gibi gibi yerlerde !!

- namaz vaktinin geçmek üzere olduğu zamanlarda, yolculuk,

-  esnasında, kalabalık yerlerde ve mekânın müsaadesizliği durumlarında

-  bir an önce farzın eda edilmesi gerekeceğinden başka türlü zanlara kapılmadan mümkünse müstakil bir oda, sakin bir,

-  köşe,  veya perde ile bölünmüş bir mekân yada kadının eğilip kalkarken,

-  dikkat çekmemesi için  sandalye masa gibi eşyalar ile bölünmüş küçük bir alan,

- piknik de yol kenarında açık alanlarda ise  aile eşrafı,

- tarafından çevresine oturup önüne sütre koyarak yada ağaç,çalı,otomobil gibi

-  araçların yanında , arkasında kılmayı tercih etmelidir. 

• Açık alanda yada topluca bir mekânda diye namazını kimse terk edemez. 

• Kim namazı terk eder yada geciktirmeyi alışkanlık haline getirirse, artık hayatında olan,

-  herşey gecikir onu terk eder . 

• Hasan el basri diyor ki; 

Sen nekadar namazını düzeltirsen. hayatının da okadar düzeldiğini görürsün.

•  Bilmezmisin ki Namaz ile Felah birbiriyle bağlantılı şeyler. 

•  Kırda bahçedeyiz diye namazı terk edip geciktiremeyeceğimiz gibi doğada 

- Allah'a tefekkür ederek ,kılınan namazın önemini ve güzelliğini de unutmamalıyız..

İmam Gazali / Kalplerin keşfi kitabında bize  kırda bahçede kılınan namazın,

- önemini ve güzelliğini anlatan bir hadisi şerifi şöyle nakleder..

• Enes bin Malik (Radiyallahu Anhu) şöyle der;

"Üzerinde namaz kılınan ya da zikir yapılan bir toprak parçası, yanındaki toprak parçalarına karşı iftihar eder.

Allahın zikredilmesinden dolayı duyduğu sevinci yedi kat yerin altına kadar,

-  duyurur. Kul bir yerde namaza durduğu zaman, yer bütün süslerini takınır"

• Yine büyüklerden biri " Huzuru mahşerde üzerinde namaz kıldığınız,

-  toprak parçası şahitlik eder bu kulun dünya da iken,

- benim üzerimde secde ederek seni zikretti Ya Rabb'i der. 

• Alnına yapışan toz toprak mizan terazisinde sevap kefesine konulur , Buyurmuştur..

• Değerli kardeşlerim İslam dini kolaylık dinidir!! 

• Her zaman iman varsa imkanda vardır.

- kişi yeter ki Allah'ın ondan razı olacağı,

-  şekilde mahremiyet dairesine uygun takvalı yaşayıp güçlü bir iman ile namazını,

-  eda etmek istesin "Rabbimiz bizi mükerrem kılıp tüm varlığı emrimize,

-  müsahhar kılarak bizlere verdiği şerefi değeri her şekilde ilan etmiştir.

•  Bizler ona kul peygamber efendimiz aleyhisselama tâbi olduğumuz sürece  Rabb'im imkânda verir mekân da ..

• Birde aynı şekilde sırf yabancı erkeğin dikkatini çekmemek adına  oturup kılmayı uygun görenler varmış!!

• Namazda kıyam / ayakta durmak, namazın farzlarındandır.

• Buna göre, ister erkek ister kadın olsun, farz namazlarında  mazeretsiz olarak oturarak kılınması caiz değildir. 

• Bu itibarla bir kadın, tarla, bağ, bahçe, piknik alanı gibi topluma açık bir,

-  mekânda da olsa, farz namazlarda kıyamı terk edemez.

• Sonuç olarak, ayakta durmaya güç yetiren bir kimse oturarak farz namazı eda edemez.

•  Bu şekilde kılınan namaz, namazın rükünlerindeki eksiklik nedeniyle geçerli olmaz.

• En başta da dediğim gibi kuytu köşelerde ağaç çalı arkasında veya,

-  çarşaf bez parçasıyla vesaire şeyler ile kendisine bir yer yapıp namazını kılmayı tercih etmelidir.

• Günümüzde kadınlar camiye farz namazlarını yada ramazan ayında,

-  Terâvih namazını cemaatle kılmaya gidebilir mi sorusu da sıkça sorulan sorulardandır?!

• Kadınların cami mescit gibi yerlerde onlara ayrılan bölümlerde cemaatle namaz kılmasında bir sakınca yoktur.

• Ancak !!!

• Çok zaruret getektirmedikce kadının Mescid-i evidir. 

• Çünkü zamanın ahir zaman olması ve fitnelerin eskiye nazaran daha çoğalması 

- hasebiyle Allah dostları âlimler özellikle fitne zamanları konusunda biz hanımları ve eşlerimizi uyarmıştır.

•   Bu hususta Efendimizin (a.s.m) tavsiyeleri de şöyledir:

“Kadınları mescitlere gitmekten alıkoymayın. Evleri ise onlar için daha hayırlıdır.”

“Kadınların en hayırlı mescitleri, evleridir.”

•  Peygamberimizin (a.s.m.) zamanında,

-  Mescid-i Nebevîde erkekler ön saflarda namaza dururken, kadınlar arka,

-  saflarda yerlerini alır ve cemaate katılırlarmış. 

• Fakat şuan ki biz müslümanlar sahabe efendilerimiz gibi dünyayı hatta,

- yaşadığını  unuturcasına fikren bedenini terk etmiş şekilde sadece ruhuhumuzla tam bir teslimiyet ile namaz kılabiliyormuyuz?  

•  Felsefe de şöyle bir kavram vardır. Vigizm ...

 Tamda bu noktada Vigizm devreye girer. Yani sahabe efendilerimizin hanımları,

,-  onların biraz arkasında perde olmadan kılardı biz neden kılmayalım dersek şayet!!

• Geçmişi bugünün şartlarına göre yorumlamak olur ve  elbette bu yorum ciddi bir hata olacaktır. 

•  Çünkü onların başında Peygaber efendimiz ve kalplerin de kuvvetli imanları var idi .

• Bugün de başta Kâbe’de, Harem-i Şerifte olmak üzere büyük cami ve

-  mukaddes yerlerde çok kere hanımlar erkeklere yakın bir mekânda namaz,

-  kılıyorlar, hattâ Harem-i Şerifte kadınların erkeklerin önünde bile namaza durdukları oluyor.

• Bu hususta da ulemanın ortak görüşü hanımların hac umre gibi  güzel vazifeleri ifa,

-  ederken sakin bir köşe tenha ve erkeklerden uzak yer tercih etmelerinin elzem olacağıdır.. 

• Mukaddes beldelerde yada yaşadığımız şehirde camide olmak demek nefis ve şeytanın seni terk ettiği anlamına gelmez.

• Nefis ve şeytan hiç boş durmaz.

• Kadınlar için yada erkekler için nasıl beş vakit namaz farzını terk etmemek , 

- önemli ise Mahremiyet dairesi de okadar o derece önemlidir. 

• Değerli kardeşlerim kadın yada erkek olsun, hiç fark etmez "Her koşulda ve 

- şartta önce ahlâk ve maneviyat çizgimiz net , keskin ve tam olmalıdır.

• Sevap işleyeyim derken farkında olmadan erkeklerin günaha girmesine sebebiyet vermek çok tehlikelidir.

•  " Unutmayın  'Essebebü ke’l-fail ..

- iyi işte yada kötü işte , sebep olan yapan gibidir! 

• Hanım kardeşlerim ve eşleri sizler dışarıda mahremiyete dikkat ederek,

-  saydığım şartları yaparak Namaz kılacaksınız , şaşıracaklar. 

• Haramlardan kaçacaksınız, dostlarınız azalacak. 

• Çok değiştin diyecekler, başımıza hoca mı kesildin diyecekler, diyecekler de diyecekler.?!!

Ama unutmayın. Bütün sesler kesildiğinde Allah'ın "Haydi gir,

-  cennetime" demesi, bütün denilenlere teselli diyenlere ise büyük azapların müjdesi olacak..

   

Fİ - EMANİLLÂH - CANLAR..

          ....... Kablel-vuku.....

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...