- KABLEL-VUKU -

                          -MUTABAKATI - 

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

• "Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn.. 

• Oturma münkir ile yeme sancı

• Pas alırsın paklamaz her kalaycı

• Oturma ehl-i "bidat ile zulami

• Berbad eder eyler seni melami

• Değerli kardeşlerim bu haftaki yazıma Risale-i kutsiyeden çok

  - sevdiğim bir beyit ile başladım.. 

• Buna neden gerek gördüğümü yazımın sonunda daha iyi anlayacaksınız bi iznillallah..

• Rabb'im ruhumuza şifa nefsimize ibret vesilesi eylesin.

• Beyitten anlaşıldığı gibi kötü huylu insanlar bize ancak kötü huyunu miras bırakır.

• Nasıl mı? ;İnsan, karşılaştığı kişilerin kalıntısıdır.

• " Hayatın akışı içinde bir yerlerde bir şekilde, hayatımıza girip çıkan,

- herkesin bir izi kalır ruhumuzda. 

• Bu, bazen iyi bazen kötü bir izdir ama kalıcıdır.

• İşte tamda bu yüzden şuurlu müslüman olmak bu tip kişileri tanımak onların huyunu almamak bilakis güzel ahlak aşılamak için , 

- Hayat,Gayemiz İmanımızı bu izlerin içinde zırh gibi kullanıp, yine imanımızı 

- büyütüp kulluğun en yüksek zirvesine varmak adına kendimizi,

- nasıl , nerede,kiminle ve hangi huy ile inşa ettiğimizdir.!?

• İslam bize bir mağaraya çekilip ibadet edin buyurmaz bize emri'bil,

- maruf nehyi anil munker vazifesi vermiştir. 

• Ve Gönlü güzel insan her yeri kendisi gibi güzelleştirir.

• İnsan; yaşadığı yere göre değil, taşıdığı yüreğe göre yaşar."

_Asıl konumuza gelelim!!

• Saâdet partisini içten içe yıkmaya çalışan Haymana mutabakatı adı altında bazı aklı evveller belirdi son aylarda.

• Onların hepsi aynı emir komuta merkezinden yönetilen mide,

- bulandırmaya programlı sinek ..

• Saadet partisi Milligörüşü asla böyle palavra mutabakatlar ile bölüp,

- yıkamayacağını bilmeyen bir avuç zavallı.

• Eskilerin dediği gibi ; Hırs büyüyünce, Ahlak küçülürmüş..

• Düşündüm, düşündüm benim neyim eksik bunlardan dedim ve bende,

- bunlara karşı bir mutabakat yazdım.

• İsmi konusunda biraz zorlandım aşina bir isim olsun istedim önce!

• Haymama ,haymasası, haykasası, hay'anasını derken dedim ben çakma,

- insanların çakma isimlerini kullanmam özgün olmalı :))

• Şaka bir yana Rabb'im bu gibi bölücü oyun kurucu kullardan bizleri beri eylesin.

• Şimdi diyebilirsiniz ki size niye oyun yapsınlar sizin etiniz ne budunuz ne siz kimsiniz ki?

• Değerli kardeşlerim: İbadetlerimizden kulluk derecemizden kendimiz sorumluyuz.

• Ama adaletsizlikten, haksızlıklardan sadece zalim değil, suskun, seyirci, mazlum tüm insanlar sorumludur.

• Milligörüşçüler dilsiz şeytan olamaz

- Milligörüş tarihi boyunca da partileri kapatılıp,

- mallarına el konulmasına rağmen olmamış Allah'tan başka kimseye Eman dilememiştir.

• Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

• «Biriniz kendisi için istediği şeyi din kardeşi için de istemedikçe (kâmil manada) iman etmiş olmaz.» 

• Cennet mekân Erbakan hocam , bizlere ceddimiz, Selahattin Eyyubiler

- den miras kalan Milligörüş davasını ,yıllar önce yeniden uyandırırken bu hadisi şerife ve

- Allah'ın cihad ayetlerine iştirak etmek ,ümmeti Muhammed'in insanlığın saadeti, selameti için çıktı bu yola . 

• İşte tamda bu yüzden Saadet partisi Milligörüşçülerin önü kesilmek durdurulmak isteniyor.

• Tabiki bizi yıkmak ,bölmek , bitirmek için çalışanlar olacak.

• Tarih boyunca Allah'ın Adaleti ümmetin ve insanlığın Saadet, selameti için çalışanların önü kesilmek istenmiştir.

• Bizde onların oyunlarına karşı çalışacağız çünkü ;

• Efendimiz (s.a.v), Veda konuşması yaparken;

"Size cennet gibi bir dünya bırakıyorum" demedi.

"Yaşayanlar çok kargaşa görecek aman sünnetime iyi sarılın" dedi.

• Bizler çıktığımız bu yolda Allah'ın davası olan bu davada gül bahçeleri ummadık..

• Hepimizin kendi kudretince;Peygaber efendimizin sünnetlerine sarılıp,Allah'ın rızasına,

- talip olarak çıktığımız bu yolun sonu cennet madem!

• Zorluk ve meşakkat olmadan cennet varmı? 

• Bize ittifak yapıyoruz diye zaten hiç oy vermemiş seçime tek olarak girsek,

- bile oy vermeyeceklerin kemik edebiyatı yapması sırf çıkarlarının bitmesi korkusu ile ..

• Çok manidar, Şöyle bir yazıya denk gelmiştim ;Vahşiye hep Hz Hamzanın,

- katili olarak bakarsan sahabe olma şerefine nail olmuş Hz Vahşiyi göremezsin.

• Algı üzerinden yürütülen siyasi propagandalara kanıp bizlere ittifak,

- yapıyoruz diye hain gözüyle bakanlara söyleyin vebal alıyorlar!

• ÇÜNKÜ ;

• Hz. Mevlana' diyor ya , Kime neye nasıl bakarsan öyle görürsün?

• Tıpkı Nietzsche'ninde dediği gibi: "Sen uçuruma bakarsan, bir süre sonra uçurum da sana bakmaya başlar." 

• "Ne okursan, ne dinlersen, ne izlersen, neye odaklanırsan her zaman, onu görürsün, onu duyarsın, 

- onu algılarsın ve zamanla ona dönüşürsün.

• Yazıma son vermeden önce ,Yaptığımız ittifak nedenmiş neden gerekliymiş kısaca,

• Bilge başkanım açıklasın!!

• Bizler, bir kişiyi, bir partiyi,bir zümreyi iktidar yapmak için değil,israfın, 

- rüşvetin, yolsuzluğun son bulduğu bir Türkiye’yi kurmak için çalışıyoruz

Partizanlığın ve yandaşlığın değil,ehliyet ve liyakatin esas alındığı,

- bir sistemi kurmak için çalışıyoruz

Temel Karamollaoğlu....

 ____ Fİ _ EMÂNİLLÂH __

               __ Kablel-vuku __

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...