IMFDış Sektör Raporu-Kargaşa Zamanlarında Dış Yeniden Dengelenme” adlı raporunda Türkiye’yi de mercek altına aldı. IMF Türkiye’nin dış finansman ihtiyacı nedeniyle şoklara karşı kırılganlığının yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel cari işlemler bilançoları, 2022’de üçüncü yıl üst üste genişlediğini ve rekor bir yüksek olan 1,7 trilyon dolara ulaştığını bildirdi.

Bu genişlemenin 2020-21’de COVID-19 krizinin eşit olmayan etkisini, emtia fiyatlarındaki artışı ve Ukrayna’daki savaşın etkisini yansıttığını belirten IMF, aşırı cari fazla ve açık veren ekonomilerde dış yeniden dengelemeyi teşvik etmek için politika çabaları gerektiğini vurguladı.

Ekonomik Kriz Anketi: Vatandaşın Yüzde 50'si Temel İhtiyacını 'Borçla' Karşılıyor Ekonomik Kriz Anketi: Vatandaşın Yüzde 50'si Temel İhtiyacını 'Borçla' Karşılıyor

“2022’de aşırı cari işlem açıklarının bir kısmı arzu edilenden daha büyük mali açıkları yansıttıysa, mali konsolidasyon borç/GSYH oranlarının istikrara kavuşmasına ve cari işlem açığının kapanmasına yardımcı olacaktır. Aşırı cari işlem fazlalarının devam ettiği ekonomilerde, hedeflenen alanlarda daha yüksek mali harcamalar, iklim, dijital ve enerji güvenliği hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak ve aynı zamanda aşırı fazlalarını azaltacaktır. Kalan rekabetçilik zorluklarıyla karşı karşıya kalan ekonomilerin yapısal darboğazları ele alması gerekecektir” ifadelerini kullanan IMF, çok taraflı işbirliğinin jeoekonomik parçalanmanın risklerine karşı koymaya yardımcı olacağını savundu.

Cari açık büyük ölçüde genişledi”

IMF bugün yayınladığı “Dış Sektör Raporu-Kargaşa Zamanlarında Dış Yeniden Dengelenme” raporunda Türkiye’ye de yer verdi.

Türkiye’nin 2022’de dış pozisyonunun orta vadeli temeller ve arzu edilen politikalar tarafından ima eden seviyeden nispeten daha zayıf olarak değerlendirilmekte olduğunu ifade eden IMF, bu değerlendirmenin, düşük rezerv seviyesi, yüksek dış finansman ihtiyacı ve NIIP’in büyüklüğü ve bileşimi ile desteklenmekte olduğunu belirtti.

IMF raporunu Türkiye bölümünde, “Cari işlemler açığı 2022 yılında önemli ölçüde genişledi ve ithal enerji fiyatlarındaki keskin artışı yansıttı. Türkiye’nin negatif NIIP’i, büyük kalmaya devam etmekle birlikte, 2021 yılında önemli ölçüde daraldı. Bu daralmada hisse senedi yükümlülüklerinin değerleme etkilerine bağlı olarak yaşanan keskin bir düşüşle gerçekleşti. Türkiye’nin şoklara karşı kırılganlığı dış finansman ihtiyacı nedeniyle hala yüksek olan dış finansman ihtiyacı nedeniyle yüksek seviyede. Orta vadede cari açığın, emtia fiyat baskılarının azalmasıyla daralacağı öngörülmekte.

Politika çerçevesinin güçlendirilmesi, Türkiye’nin dış sürdürülebilirliğini ileriye dönük olarak desteklemeye yardımcı olacaktır. Para ve maliye politikası duruşunun sıkılaştırılması ve politika güvenilirliğinin yeniden inşası, talebi kontrol etmeye ve ithalatı azaltmaya yardımcı olacak ve böylece cari açığın iyileşmesine yardımcı edecektir. Ayrıca, sermaye girişlerini ve liralaşmayı destekleyecekler ve zamanla gerekli rezerv birikimine imkan verecek” denildi.

Ekonom