- İKLiM - DEĞİŞİKLİĞİ- YOKTUR - 

     - KÜRESEL - ÇETELERİN - TEK - DÜNYA - İDEOLOJİSİ - VARDIR -

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

"Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn.. 

• "Üç tip insan vardır. Şu hayatta ; 

-1- Yaşamadan anlayanlar, (biz onlara empat deriz karşısındaki kişiyle empati kurup anlar. 

- 2- Yaşayarak anlayanlar ( onlar ise başına felaketler gelmeden yada gerçeği resmen görmeden anlayamazlar. 

( ve anladıklarında hep geç kalmış olurlar)

-3- Ve herşeyi bildiğini kendisinin mükemmel bir ilim sahibi olduğunu sanan aslında hiçbir şeyden anlamayanlar."

• Gerçeği görememek, bir akıl sorunudur; gerçeği görmezden gelerek aksini söylemek ise bir ahlâk sorunudur.

• Değerli kardeşlerim , Perşembenin gelişi " Çarşambadan bellidir der eskiler ne güzel söylemişler . 

• Sürekli üstünde durdugumuz halde bazı insanların ısrarla anlamak istemediği bir,

- konu olan iklim değişikliği kanunu ve karbon ayak izi meselesin de artık Perşembe 'yi yaşıyoruz..

• ÇÜNKÜ...

• Ülkemiz dahil tüm dünyada son zamanların en çok tartışılan konuları,

- arasında iklim değişikliği, doğaya verilen zarar, hızla tükenen kaynaklar ve 

- artan karbon emisyonu gibi tamamı sözde çevre ile ilgili ama gerçekte,

- köleleşmiş bir topluma atılan adımların ayak sesleri olduğunu anlamayanlara,

- anlatmak boynumuzun borcudur.

• Öncelikle şunu söylemeliyim ki iklim kanunu denen AB zırvası kesinlikle kabul

- edilemez herkes bu hususta üstüne düşen görevi yapmalı yoksa çok geç olur 

- çünkü " Onaylanırsa;

• İnsanların üretim ve tüketim alışkanlıkları; enerji kaynaklarını kullanım,,

- biçimleri, beslenme alışkanlıkları, , tercih ettikleri ulaşım biçimi gibi birçok faaliyetleri kontrollü olacak,,

- Daimi karbon vergisi,

- Ülke sanayi, tarım ve hayvancılığına karbon kota darbesi,

- Vatandaşa karbon ayak izi takibi gelecek!

• Görünmez bir zincir ile herkes hür gibi görünen zincirli köleler olacak.

• Şimdi vatanını seven gelecek nesillere 

güzel bir dünya bırakmak isteyen her,

- insanın soracağı sorular ile başlayalım!

• Karbon ayak izi nedir? 

• Ne amaçla gündeme getiriliyor? 

• iklim değişikliği nedir? 

• İklim değişikliği ile ilgili esas sorun nedir?

• İKLiM değişikliğidenen şeytani pilanın Bilinmesi gereken gerçeği nedir?

• İklim değişikliği, küresel ısınmayı (küresel ortalama sıcaklıkta süregelen,

- artış) ve bunun Dünya'nın iklim sistemi üzerindeki etkilerini ifade eden bir kavramdır. 

• Karbon salınımı nedir?

• Kömür, doğalgaz, petrol gibi yakıtların rafine edilmesi, taşınması ya da,

- kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkan karbondioksitin atmosfere yayılması karbon salınımı olarak adlandırılıyor. 

• Karbon salınımının miktarı ise karbon ayak izi ile ölçülüyor.

• Buna karbon ayak izi takip sistemi denir.

• Karbon ayak izi, Kyoto Protokolü tarafından belirlenmiş üretim, hizmet, 

- işleme gibi faaliyetler sonucu oluşan sera gazları etkilerinin karbondioksit,

- (CO2) cinsinden eşdeğerlerinin hesaplanması çalışmasıdır.

• "Karbon ayak izi takip sistemi"nin sadece, insanların nereye seyahat,

- ettiğini, ne yiyip ne içtiğini kontrol etme amacında olduğunu düşünen çok büyük yanılır.

Hedef daima tek dünya tek devlet ve nüfus kontrolüdür. 

• Ve bu sistemin takibini kabul eden yalnız özgürlüğünden değil, neslinden, 

- doğal yaşamın vaz gecilmezi et ve süt ürünlerin den tarım ve doğal yaşam,

- kaynakların dan ve insanlıktan da vazgeçmiş olur.

• Tamamen yapay bir sistemde yapay gıdalar ile beslenen robotik köle insanlar inşaa etmek isteniyor.

• Gezegenimizin atmosferi tıpkı bir sera gibi çalışır.

• Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının neredeyse yarıya yakını yeryüzünden yansır. 

• Atmosferimiz, sera gazı olarak da nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, ozon, azot oksit vb. 

- gazlar sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne gönderir.

• Bir battaniye işlevi gören sera gazları sayesinde yeryüzündeki ortalama,

- sıcaklık, insanlar, hayvanlar ve bitkilerin hayatını sürdürmesine imkân verecek bir ısı düzeyini, 15°C’yi yakalar.

• Birilerinin dediği gibi bu sera gazlarının aşırı çoğalıp iklim değişikliğine neden,

- olduğunu gösteren somut delliler yok..

• Sera gazları olmasaydı, yeryüzünün ortalama sıcaklığı -18°C civarında olurdu. 

• Sera gazlarının bu doğal etkisi ”sera gazı etkisi” olarak adlandırılır.

• iklim değişikliği kanuna inanan insanların sözde savı atmosferin artık,

- yorulduğu bu gazların gelişen teknoloji ile arttığı denetlenmesinin şart olduğu üzerinedir. 

• Bu teorik olarak öne sürdükleri bir yalandır. 

• Kesinlikle iddia ettikleri gibi bu ısınmayı ispat edecek ellerinde somut bir delilleri de yoktur. 

• Ve küresel ısınma teorisinin aslında yalan olduğunu savunan konunun,

- uzmanlarının gazlar hakkında ki genel açıklaması şöyledir. 

- NOT daha anlaşılır olması için konuyu özet olarak naklettim .

• CO2'nin tüm atmosferdeki gazlara oranı %0,04'tür. 

• %0.04 oranındaki CO2'nin insana atfedilen oranı ise %3.225'dir.

• Yani insan kaynaklı CO2'nin tüm atmosfere oranı %0,00132'dir.

• Bu eser miktarın, iklim değişikliğine sebep olduğunun bilimsel hiçbir kanıtı yoktur!  

_ CO2 nedir? 

• Karbondioksit (CO2), hafif keskin bir kokuya ve ekşi bir tada sahip renksiz bir gazdır.

• Tüm dünyadaki bağımsız fizikçilerin, kimyagerlerin ve klimatologların ısrarla,

- anlattıkları şey şudur: CO2 moleküler düzeyde de yeterli ısı tutamaz. 

• CO2'nin iklimi etkileyecek düzeyde ısıya neden olabileceğine dair bilimsel hiçbir kanıtı yoktur!  

• CO2 bitkilerin, alglerin besinidir.

• Bitkiler güneş ışığında CO2 ile beslenir ve geriye oksijen açığa çıkarırlar. 

• Bu, insan ve diğer tüm canlılık için gerekli bir işlemdir. 

• Daha az CO2 demek, daha az oksijen çıktısı demektir.

• CO2 belli bir seviyede tutulmalı diyorlar.

• Bu seviyeyi kim nasıl ve /nereden) neyle belirliyor?

• Optimum seviyeyi belirleyen hiçbir bilimsel çalışma yapılmamıştır. 

• CO2'nin azaltılmasının canlılık için,

- olumlu olduğu düşüncesinin bilimsel hiçbir kanıtı sunulmamıştır

• Bilim şüphe ve teoriyle değil kanıt ile işleyen bir sistemdir.

• Bu işleyişi de bir kanıttır. 

• Ve tam da burada şu soruyu sormamız gerekiyor!!

• Neden ; ABD ve yandaşı Avrupa Birliği bizden iklim kanuna uymamızı istiyor?

- Ab bizden yapacağı ithalatı, ithal edilecek malın ne kadar karbon üretilerek,

- yapıldığı temeline dayandırarak fosil yakıt kullanılarak üretilen mallardan,

- “karbon vergisi” alacağını söylüyor. 

• Bizim gibi ekonomisi ,ihracatı Avrupa’ya bağımlı ülkelere, elindeki kaynakları,

- benim istediğim şekilde tüket, benim istediğim şekilde benim sistemimin,

- kölesi ol yani enerjini yatırım yaparak yenilenebilir,

- enerji kaynaklarını çoğalt ve benim hizmetime sun diyerek aba altından sopa göstermektedir.

• AB'nin neden iklim değişikliği kanunu tasarısını bize dayattığını anladınız mı?

• Bizlere dayatılan bu iklim değişikliği kanunun da herşeyin kontrollü, köle,

- insanlar icad etmek için olduğunu anlamamak gerçekten de ya , bana,

- dokunmayan yılan bin yaşasın demek adına,,

- umursamazlık kaynaklı ya çıkarlarını destekliyordur , yâda zeka geriliği sorunu dur. 

• Unutmayın ki bu dünyayı ve vatanımızı biz geçmişlerimizden devralmadık , gelecek nesillerden emanet aldık.

• Eğer yılanın başını okşar ve ona göz yumar sanız bir gelip önce sizi sokar. 

• Şimdi peki o yaşadığımız kuraklık, aşırı sıcaklıklar , seller kasırgalar,doğal afetler neden oluyor diye aklınıza bir soru takılabilir. 

- Bir ayet ile bu soruya cevap verelim

Estauzubillah...

- İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen,

- bozuldu; böylece Allah -dönüş yapsınlar diye- işlediklerinin bir kısmını onlara ­tattırıyor. (Rum süresi/41)

• Tabi birde bunun seytanlaşmış insanların elleriyle olan kısmı var biz onun adına HAARP diyoruz.

• Değerli kardeşlerim sakın kuraklık iklim krizi yalanlarına kanmayın "Allah'ın nimetleri sonsuzdur. 

• Allah (c.c.), sonsuz ilim ve kudreti ile yarattığı kâinatta kusursuz bir sistem kurmuştur. Bu sisteme “âdetullah” denir. 

• Eğer o dilemezse iklim değişikliği olmaz 

- eğer o dilemezse kuraklık olmaz,

- eğer o dilemezse kıtlık olmaz,

- eğer o dilemezse yaprak bile düşmez. 

- eğer o dilemezse kasırgalar seller depremler olmaz hangi teknoloji ile olursa olsun olmaz.

• Biz Allah'a kul olursak kâinat bize yol olur. 

Biz kullardan korkup kül olursak kainatın şeytanlarına köle oluruz.

• Etienne de La Boétie "Gönüllü Kulluk" kitabında der ki: 

- "Eğer iki kuşak köleleştirilirse, bundan sonra gelen kuşak ,,

- özgürlüğü hiç tanımadığı, görüp bilmediği için pişmanlık duymadan,

- hizmet eder ve ondan öncekilerin zorla yaptıklarını seve seve yerine getirir."

       

     Selam ve dua ile,, CANLAR..

      ___ Fi _ EMÂNİLLÂH ___

  Kablel-vuku....

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...