- G20 - TEK - DÜNYA - TEK - AİLE -  Ne - DEMEK?

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

• "Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn.. 

• Sizlerin de bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalar da,

- 18. G20 Liderler Zirvesi Hindistan‘ın başkenti Yeni Delhi'de yapıldı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı ,

  "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla düzenlenen ,

- zirvede, küresel ekonomik reformlar ele alındı.

 Nedir bu reformlar peki ? 

Neye , hizmet ediyor,kime yarayacak niçin yapılacak ?

 Ülke olarak neden Hindistan seçildi?

 Değerli kardeşlerim "Çok ilginç bir dönemden geçiyoruz.

 “Özgür dünya” dini , inancıyla hür insanlık muhtemelen hiç bu kadar tutsak bir konuma,

- düşmemiş, teknolojisiyle ve yaşam kalitesinin ve olanaklarının yüksek,

- olduğu bir zamanda gücünün zirvesindeki insanoğlu kendisini

- bu kadar aciz hissetmemişti.

Hal böyleyken,,

Hangi ülkeler var bu G20 'de!!

G20'ler Grubu: Türkiye, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya , Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya Federasyonu ve Suudi Arabistan'dan oluşmaktadır.

Dünyada toplamda 208 ülke bulunmaktadır. G20 ile o Ülker'in tek dünya tek devlet pilanında hedef tahtasında olduğunu unutmamak lazımdır. 

Hindistan, kendi dönem başkanlığındaki zirvenin,

- temasını "Tek dünya, tek aile, tek gelecek" olarak belirledi.

İlhamını Hinduizm'de kutsal sayılan eski Sanskrit,

- yazıtlarından Maha Upanişad'dan alan tema, 

- yeryüzündeki tüm canlı yaşamının önemini, dünya ve 

- kainatla karşılıklı bağlarını vurgulayarak, Başbakan Narendra Modi'nin deyişiyle,

- "evrensel birlik duygusunu" aktarmayı amaçlıyor. 

Tabi yerseniz!! nekadar barışcıl ve masum bir tema gibi görünüyor dimi ? 

Nedir bu Yeni Dünya Düzeni ? 

- monarşileri yıkmayı ve dini inançları yok etmeyi, ulus devletlerini ve vatanseverliği,

- sonlandırarak bu bağlamda yeni insan tipi (Küresel İnsan ) totaliter bir tek dünya devleti kurmayolunda ki hedeflerinin genel ismi.!! 

Kim bunlar?

Bu sistemin bir uzantısı olarak İlluminati kurucusu beş büyük aile vardır. Bunlardan çok bilineni Rockefeller ailesi.

- bu ailenin temeli tapınak şövalyelerine dayanan tehlikeli ve gizli örgüt olup İlluminati, diye adlandırılan bu ailenin bilinenin aksine, karanlık ve bilinmeyen organizasyonların yöneticisidir.

Devam edelim,,

- G20’nin bir merkezi yok ve dönem başkanlığı üyeler arasında dönüşümlü olarak yapılıyor. 

2022 'nin 17. zirvesi Endonezya’da gerçekleşti ve Hindistan dönem başkanlığını 1 Aralık’ta,

- Brezilya’ya devredecek. Hepsi sıradan görünen "Devletler,

- arası Birlik beraberlik toplantıları gibi " dünyaya bu gayet masumane bir şekilde servis ediliyor.. 

11 Eylül'le zirve yapan, sonrasında eski gücünü,

- kaybeden, ABD hegemonyası altında,

 "Tek Kutuplu Dünya'yı hedefleyen senaryolarda,

- görünen o ki araçların, silahların adı, boyutu değişmiş ve etki sahası,

- daha da genişletilmiş bulunuyor.

Bu noktada, "sebep-sonuç" ikilemi boyutuyla uluslararası,

- ilişkiler literatüründe de hızlı bir şekilde yerini alan, komplo,.

- teorilerinden ötede tek yeryüzü hedefinin gerçeklerinin büyük bir konuma aday olduğu aşikar..

“Ortak tehdit, düşman, öteki” algısı üzerinden, görünürde,

- işbirliğine dayalı sözde “ortak dünya” (fakat gerçekte)

- uygulamada “tek dünya”) inşası fikrinin aşamalı olarak bir,

- kez daha bu 18. Zirve vesilesiyle gündeme getirilmesi, akıllara,

- çok da yabancısı olmadığımız, fazlasıyla tanıdık bir hedefi ve 

- bu kapsamda uygulamaya konulan planları getiriyor.

Bu tanıdık senaryoda en temel husus, hatırlanacağı üzere, 

Uydurma virüsler salgınlar ile 

- “güvenlik” (daha doğrusu hayatta kalma karşılığında) kapanmalar, sıvılar ile ,

- insan “özgürlüğünün” önemli bir bölümünün devredilmesiydi.

Başta da belirttiğim gibi "Önce bu görevi salgın senaryosu ile virüse verdiler . 

“Korku” ve “öteki, düşman” üzerine inşa edilmiş bu yeni 

- dünya düzeni oluşumunda, yeni üst kimlik inşası ele alındı.

 Ve bu bağlamda yeni insan tipi (Küresel İnsan )

[Homo Globalis]) de önemli bir yere sahipti.

Küreselleşme” adı altında iklim krizi yalanını esas ,,

- alan, tek dünya tek devlet projesinde hedefledikleri,

- pilanlarına adım adım yaklaşdıklarının göstergesi olarak" hiç,

- şüphesiz ki " Hindistan daki yapılan zirve çok önemliydi.

Öncelikle şu tespiti yapmakta fayda var ; Neo-con,conlar, 

- virüsle ve sıvılarla kısmen başarılı olamasalarda ,,

- ABD’nin kuruluş felsefesini,

- oluşturan sapkın Mesihçi anlayışa uygun “küresel devlet” inşa hedeflerini,

- gerçekleştirmedeki ısrarlarını devam ettirmekteler.

 Bu noktada son yapılan zirve ile oyunu bir adım daha ileri,

- taşımış olup, belki de en büyük kumarlarını oynuyorlar.

Haklı olarak, dünyanın gözü önünde küreselcilerin niyetlerini açık eden 'Tek dünya, tek aile, tek gelecek" başlığı atılarak böylesi,

- büyük zirveler ile niçin risk aldıkları sorusu ,sorulabilir.

 Cevap çok net: Çünkü 11 Eylül’de ortaya konulan bir,

- “öteki” olarak ortaya atılan “terör” ve “terörizmle mücadele”

- inandırıcılığını kaybetmenin ötesinde, sahada ABD’nin,

- varlığını ve çıkarlarını tehdit etmeye başlamıştır. 

Bu bağlamda 11 Eylül’le sadece sahayı karıştırabilmiş, istedikleri,

- köleleşmiş toplumlar devletler ve tek dünya,

- düzeninin planları savaşlar ile ilerlememeye başlamıştır.

Ve bu planların sahadaki varlığını devam ettirebilmesi her 

- geçen gün zorlaşmaya Devletler arası soğuk savaşların çıkardığı kaoslar söz,

- konusu küresel çetenin ayağına dolaşmaya takılmaya başlamıştır. 

Sizlerin de artık farkına vardığı üzere tek hedefleri olan yeni dünya,

- duzeni adına büyük devletlerin bir araya getirilmesiyle ,,

- Entegrasyon hareketleri,

- kılıfına büründürülmüş ulus-devletçi sözde emperyal, güçlere ve dünyayı etkileyen salgınlara karşı gibi görünen,

- Senaryoların altında kuzu postuna bürünmüş kureselci kurtların olduğu aşikar olmuştur.

- hedeflerin artık gizlenemez hale gelmesi yada bilinçli bir,

- şekilde göze sokulması , hiç kuşkusuz, amaçlarına varan,

- yolda büyük adımların atıldığının işaretçisi olması konusunda, önemli bir yere sahip.

Öyle görünüyor ki küreselciler ya da neo-con ekip G20 ' kapsamında olan olmayan kendi, 

- içinde çıkarlarına muhalif olan devletleri bile dolaylı da olsa nihai,

- hedefleri doğrultusunda ikna etmiş bulunuyor.

Dolayısıyla düne kadar çatışmaların, harplerin temelini ,

- oluşturan “kaynaklar savaşının” ve “enerji güvenliği” 

- eksenli mücadelenin yerini, iklim krizi adı altında yapay,

- gıdalardan tutunda hayvanlar ve bir çok canlının yaşamını,

- bitirecek olan iklim krizi zırvasının ardında gizlenen asıl,

- gayelerinin besin zincirinin parçası olan canlıların yerini,

-alacak yapay et , yapay gıdalar ve yapay zekâ dedikleri şeytani düzenleri ve yeni,

- oyunlarıyla “sağlık güvenliği” ve “gıda güvenliği” alacaktır. 

Bu da beraberinde insan hayatından toplumsal düzene,

 - ve devlet yapılanmalarına kadar birçok şeyi derinden,

- etkileyecek yeni dünya adımlarına işaret etmektedir. 

Kuşkusuz , bu zirvelere katılan devletlerin,

- halklarıda bu düzen karşısında bir dönüşüme,

- uğrayacakgibi görünüyor. Hafizan Allah.. 

Bizler bilinçli ve imanlı toplumlar olarak bu düzenin ve düzene hizmet,

- eden ekiplerin farkında olursak ,,

Yaşadığımız zamanın ve dimizin bekçileri olarak bizler "Bu,

- dönüşümün en büyük engeli olarak dik durursak tek dünya, tek devlet, tek din , porojesinin

- gerçekleşmesi ve insanların kimliklerinden vazgeçmesi konusu bir ütopya olmaya devam edecektir. 

Hâl böyleken gerek siyasiler "gerek Halk olarak "Bu konuda herhes elini taşın altına koymalı,

- elinden geleni yapmalı bilinçli toplumlar yetiştirmek adına bu konuları duyurmalıdır.

Diyor ya üstad Necip Fazıl ;

- "Öyle ucuz değil gül koklamak.

Gül tutan ele diken batmalı.

Bir aşka gönül veren o aşkın kapısında yatmalı!"

      __ Fİ _ EMANİLLÂH __

       ..... Kablel-Vuku..

"...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...