Özlük haklarını savunmak için haziran ve temmuz 2022'de iş bırakma eylemi yapan aile hekimleri, eczane sisteminde reçetelerinin uyarı vermesi üzerine işten atıldıklarını öğrendi. Kamuoyunda “ceza yönetmeliği” olarak bilinen düzenlemenin bu duruma yol açtığını söyleyen DEVA Partili Aysun Hatipoğlu, "Demokratik hakkını kullanarak iş bırakma eylemi yaptılar diye hekimlerimizi mesleğini icra edemez duruma düşürülmesine itiraz ediyoruz. Yönetmelikteki antidemokratik maddeleri kaldıracağız" dedi.

Türkiye'nin birçok ilinde hekimler sağlıkta şiddete karşı hazırlanan Sağlıkta Şiddet Kanunu'nu yeterli bulmamış, 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni de 'ceza yönetmeliği' olarak değerlendirerek 2022 yılının haziran ve temmuz aylarında iş bırakma eylemleri yapmıştı.

Türkiye’nin farklı şehirlerindeki aile hekimleri, eczane sisteminde reçetelerinin uyarı vermesi üzerine işten atıldıklarını öğrendi. Bazı il sağlık müdürleri, iş bırakma eylemi yapan aile hekimlerinin sözleşmesini yenilemedi.

'CEZA YÖNETMELİĞİ BU DURUMA YOL AÇTI'

Kamuoyunda 'ceza yönetmeliği' olarak bilinen düzenlemenin bu duruma yol açtığını söyleyen DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan bir değişiklikle birlikte il sağlık müdürlüklerine hem soruşturma açma hem ceza verme yetkisi verildi. Ayrıca yıl sonunda beş veya üstü ve 150 puan üstü cezası olan hekimler hakkında komisyon kurup sözleşme yenilememe yetkisi tanındı" ifadelerini kullandı.

'İPTAL KARARINA RAĞMEN HEKİMLERİN SÖZLEŞMELERİ YENİLENMEDİ'

Anayasa Mahkemesi’nin ilgili maddeleri ancak kanunla düzenlenebilecekleri gerekçesiyle iptal ettiğini hatırlatan Hatipoğlu şöyle devam etti:

Geçtiğimiz ağustosta Anayasa Mahkemesi ilgili maddelerin iptaline karar verdi. Buna rağmen bazı il sağlık müdürlükleri, iptal edilmiş bu yönetmelik çerçevesinde kendi illerinde bazı aile hekimlerinin sözleşmelerini yenilememe kararı aldı. Yapılan hukuksuzluğun iller arasında da farklı ceza uygulamalarına neden olduğu gözlemleniyor.”

'ANTİDEMOKRATİK MADDELERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRACAĞIZ'

Yasaya aykırı olan keyfi uygulamalara karşı çıktıklarını belirten Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Demokratik olmayan ‘ceza yönetmeliğine’ itiraz için demokratik tepki hakkını kullanarak iş bırakma eylemi yaptılar diye hekimlerimizi mesleğini icra edemez duruma düşürülmesine itiraz ediyoruz. Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğindeki antidemokratik maddeleri derhal yürürlükten kaldıracağız. Bu idari düzenlemeyi hem halkımızın sağlığını koruyacak hem de aile hekimi ve destek personelinin gelir, özlük ve sosyal haklarını güçlendirecek şekilde revize edeceğiz. Aile hekimliği sistemini halk sağlığının temeli haline getireceğiz.”

'EN BÜYÜK ZARARI HALKIMIZ GÖRECEK'

“Bu yönetmelik marifetiyle iş akdi feshinin kolaylaşacağını ve iş güvencesinin ortadan kalkacağını ifade ettik. Getirilen yeni cezalar ve ilave ceza puanları ile kamu idaresinin keyfi uygulamalarının önü açılması riski konusunda kamuoyunu uyardık. En büyük zararı halkımızın sağlığının göreceğini dile getirdik. Yeni Yönetmelikte yer alan anti-demokratik maddelere karşı yürüttükleri hukuki mücadelede başta AHEF olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarını destekledik”

Kaynak: Karar