Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, tarafından yapılan basın açıklamasında, 2024 yılında yapılacağı duyurulan hayvan ithalatına dikkat çekilirken, ithalat ile Türkiye’nin kaybetmeye devam edeceğini kaydedildi. Arslan, “Hayvan ithalatı yoluyla, sanki yarın yokmuş gibi, ülkemizin bütün kaynakları heba edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar OECD’nin Raporunu Yorumladı: İktidarın Seçim Hesabı Enerji Enflasyonunu Patlattı Uzmanlar OECD’nin Raporunu Yorumladı: İktidarın Seçim Hesabı Enerji Enflasyonunu Patlattı

Ulusal Süt Konseyi tarafından çiğ inek sütü tavsiye fiyatında yaşanan artışa dikkat çeken Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, yapılan artışın yetiştiricilerinin ihtiyacını karşılamayacağını belirterek yaşanan sorunların yetiştiricilerin sırtına yüklendiğini kaydetti. Arslan, yetiştiricilere sunulan düşük ücretin yanı sıra birde ithal hayvanlarla daha da büyük bir krize gireceğinin altını çizdi.

Yetiştiricilerin hem sütüne yeterli fiyatı alamadığını hem de besilik danasını satamadığı için ineklerini kesime göndermek zorunda kaldığını belirten Arslan, Türkiye’nin hayvan yetiştiricisinin üretimden çekilmesine göz yumulduğunu kaydederek, “Bu durum, çok büyük kaynaklara ve üretim potansiyeline sahip olmasına rağmen Türkiye’nin hayvancılık alanında tümüyle ithalata bağımlı hale gelmesi sonucunu beraberinde getirmektedir. Tam da bu koşullarda Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı içerisinde 600 bin baş besilik hayvan ithal edileceğini duyuruyor. Bu rakam mevcut büyükbaş varlığımızın yaklaşık  yüzde 4-5’ine yakındır. Hem de bu ithalat, Et Süt Kurumu (ESK) tarafından gerçekleştiriliyor. Kuruluş amacı hayvan yetiştiricisini korumak olan ESK, yalnızca hayvan ve et ithalatını yerine getirmek amacıyla kullanılıyor” dedi.

RİSKLERE NEDEN OLABİLECEĞİ BAKANLIK TARAFINDAN TEYİT EDİLDİ

Et ithalatının fiyatları düşürmek için yapıldığına ilişkin yapılan açıklamalara dikkat çeken Arslan, bu durumun geçmişte örneklerinin olduğunu belirterek, “Ülkemizde hayvancılık politikalarının hatalı olduğu bizzat ithalatı yapan ESK başta olmak üzere birçok otorite tarafından çeşitli raporlara geçirilmiştir. Yine Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hayvan Sağlığı Sektör Politika Belgesi 2021-2025’te ‘Hayvan ithalatı, ülkemizde görülmeyen hastalıklar açısından risk oluşturmaktadır. Mavi dil virüs serotip 8’in Avrupa’da ortaya çıktıktan sonra, ülkemizde de görülmesi bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir’ notu düşülerek ithalatın hayvan varlığımız açısından risk olduğu Tarım ve Orman Bakanlığın kendi birimi tarafından teyit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“İTHALATA BİR AN ÖNCE SON VERİLMESİNİ İSTİYORUZ”

İthalat ile Türkiye’nin kaybetmeye devam ettiğini belirten Arslan, hem yerli yetiştiricilerin hem de veterinerlerin etkilendiğinin altını çizdi. Arslan, bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydederek, “Ülkemizin hayvancılıkta içinden çıkılamaz bir ithalat girdabına sokulmasına, gelecek nesiller hiç düşünülmeden, sanki yarın yokmuş gibi, ülkemizin bütün kaynaklarının, daha fazla kâr taleplerine heba edilmesine biz Veteriner Hekimler olarak seyirci kalamayız. Biliyoruz ki bu ülke doğru politikalarla hem kendi ihtiyacını karşılayacak hem de ihracat yapacak tecrübe ve bilgiye sahiptir. Bu nedenle halkımızın hayvansal protein ihtiyacının karşılanması amacıyla, ülkemizin kaynaklarının kendi hayvan yetiştiricimizin desteklenmesi için kullanılmasını ve ithalata bir an önce son verilmesini istiyoruz” dedi.

Kaynak: Milli Gazete / Mehmet Fahri Özkan

Editör: Ahmet Kacır