PSİKOLOJİ VE İSLAM 

İnsanoğlunun dünyaya gelmesiyle var olan beden ve ruh hakikati yani var oluşu ortaya koyar.Var olan ruhta psikoloji vardır psikoloji ise ruhu temsil eder psikoloji insanın dünyası ve ruh halini temsil ederken süreçleri zihinde toplar... 

Psikoloji bilim dalı olarak 1876 senelerinde leipzing üniversitesinin psikoloji labaratuarında wundt ile olmuştur.Almanyayı ortaya koyan ve pozitif psikoloji ile temel atan gerek iç ,gerek dış kavramları biçiminde var oluşu açıklayan... 

Hedefselde psikoloji ruh bilimi, lojide: bilgi , psyke : ruhtur.. .

Bu yaklaşımlara göre psikolojinin temeli bilinci duyumlar duygular ve imajlar ile iç içedir sağlıklı bir vücut sağlıklı bir kafanın taramadan geçmesi karmaşık zihin dünyasını çözümlemek ile oluşur.. 

Burada bir çok psikolojik terim ve tedavi yöntemleri vardır tıp alanında ise adım atanlar müslümanlardır müslümanların düşünce duygu ve fonksiyonlarını düzenleyen ve üzerinde çalışan merkezler vardır bu merkezler tedavinin asıl kaynağıdır... 

BATININ DİLİNDEN İSE  

Hristiyanlık akıl hastalarına ilgi göstermiyordu onları şeytan tarafından ele geçirilmiş yaratıklar şeklinde algılıyordu akıl hastaları tedaviyi Avrupa Türklerden öğrendi Türkler bizden önce akıl hastalarına mahsus hastaneler kurdular demiştir.Aslında bu ifade batılıların yi ne bir fikirleri olmadığını ortaya koyuyor hemen hemen her alanda istedikleri şey ise başkalarının fikirlerini ele geçirmek bunu şiirde’de yaptılar fikir adamlarını yok ederekte yaptılar çünkü modernite İslam şiir düşmanıdır burada ise ruh yoktur yani ruhtan anlamaları zordur çünkü şiir söz bir ruhtur bir var oluşu ortaya koyar ortaya malzeme koyamayan Batı’nın bir psikolojiden anlaması muhaldir -muğlaktır.. 

Şimdilerde diyorlar ki psikoloji yoktur inanç İslam ve Müslümanlık içerisinde psikoloji nerededir diyorlar psikoloji ve Kur’an- kerim psikolojisi vardır bir ayeti kerime okunurken tüylerin ürperiyorsa ruhun uruç ediyorsa zihnin düşünüyor ve yazıyorsa buda bir psikolojidir.. 

Psikoloji pedagoji (eğit bilim) alan bir müslümanın İslami ilimleri alması ve İslami ilimleri alan bir eğitimcinin ise pedagoji okuması şarttır.. 

Yarım doktor candan , yarım hoca dinden eder  

Bu ifadeyi kullanırken asıl demek istediğim şey şudur insanlar Allah’ı sadece yasaklayıcı zulmedici gibi hatırlar ise yanılır çünkü ; Allah kuluna zulmetmez işte bu yüzden toplumumuzda inancını kaybetmiş çok insan var şimdilerde eğitimcilere bakıyorum hepsinde bir hava ve şu söz var eğer böyle yaparsan Allah seni yakar bu doğru bir yaklaşım cümlesi değildir. 

PSİKOLOJİYE BAKIŞLAR  

Psikiyatriye gidenlere deli gözüyle bakıyorlar yok aman efedim tarikat alma ölümü düşünme fazla düşünürsen delirirsin sen normal değilsin fazla derinlere dalma üşütürsün bu gibi ifadeleri sıklıkla duyarız.. 

Peki birde tedaviye şöyle bakalım.. 

Efendimiz zamanında sünnete uyarak yaşayan bir çok insanın ruhsal sıkıntıları yoktur çünkü efendimizin ruhsal hastalıklara karşı aldığı bir önlem vardır.. 

Mesela sabah erken kalkmak ve uyumamak gerekir ya da az uyumak gerekir bu sınırlı düzeyde uyku % 80 depresyona çok iyi gelmektedir. 

Bu babla alâkalı milyonlarca araştırma yapılmıştır oruç tutmanın bile faydası vardır.. 

Peki ya neden insanlar psikoloji yoktur diyor lakin ruh vardır temel vardır kuran-ı kerim psikolojisi vardır... 

Kur’an-ı Kerim okuyunca iyileşiyor ruhlar.. 

AYŞENUR TOKSÖZ