KARDEŞ KAVGASI

İnsanlık yaratıldığından bu güne kadar zaman zaman Müslümanlar arasında kavgalar, savaşlar olmuş birbirlerinin kanını dökmüşlerdir.

Herkes kendince haklı ve yanlış yapan kardeşini uyarmak amacıyla girişilmiş olan bu olaylar maalesef sayısız Müslümanı canından ve malından etmiştir.

İlk örnek Kabil’in kıskançlığı sonucu kardeşi Habil’i katletmesi sonucu vaki olmuştur.

Peygamberimizden sonra Hazreti Ali ve Aişe validemiz arasında vuku bulan Cemel Muharebesi Müslümanlar arasında ilk vuku bulan iç savaştır. Yaklaşık yirmi bin kişinin şehadeti ve Hazreti Ali’nin zaferi ile sonuçlanmıştır

Hatta bu iç savaşta cennet ile müjdelenen iki sahabe; Talha Bin Ubeydullah, Zübeyr Bin Avvâm bile vardı ve her ikisinin de şehit olması düşündürücüdür.

Zamanımızda silahla değil ama siyaset adı altında karşı karşıya gelen Müslümanlar maalesef bir birlerini kâfirliğe varana kadar itham ediyor ve yine maalesef şu hadisi hiç kimse göz önünde bundurmuyor.

“ İman iki uçlu oktur, kâfir diye itham ettiğin kişi eğer gerçekten kâfir değil ise o ok gelir seni bulur ve imanınızdan olursunuz.”

Gelip geçici bu dünya için her ne sebep olursa olsun karşı karşıya geldiğiniz kardeşlerinize savaş açmayın. Kimin doğru kimin yanlış olduğunu ancak Allah bilir. Herkes kendi bildiği doğrusunda devam ederken imanınızdan olmayın. Kimseyi kâfirlik ile cehennem ile itham etmeyin. 

“Olur ki, hoşunuza gitmeyen bir şeyde sizin için hayır, yine olur ki hoşunuza giden bir şeyde de sizin için şer vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” Bakar suresi 216 ayet. 

Şer zannettiğimiz şeyler bazen hayırla, hayır zannettiğimiz şeyler ise şer ile sonuçlanabilir. Sakın ola ki bu ayeti hayatımız boyunca aklımızdan çıkarmayalım.

Dünyamızın başımıza yıkıldığı zamanlar şer gibi gördüğümüz ama aradan zaman geçinde hayır olan birçok olay yaşadık, herkes yaşamıştır bunu. Sakın ola ki heyecana kapılıp hüsrana uğrayanlardan olmayalım.

Bunun en güzel örneği her zamana dediğim gibi Hudeybiye anlaşmasıdır. Sahabelerin peygambere bile karşı çıkıp “ Bu çok yanlış bir anlaşmadır.” dedikleri ve bir zaman sonra peygamberin haklı olduğu gözlenmiştir.

Hayır mı şer mi bilmeden yaptığımız hatalardan beri olabilmek, kardeş hakkına girmeden emanetimizi Yaratana teslim edebilmek duası ile.

SELAMETTE OLUN SELAMETLE KALIN

SABRİYE TÜRKMEN KAYA