HAMAS, 5'TEN BÜYÜKTÜR! 

Terörist Netanyahu yönetimindeki terör devleti İsrail’in insanlık vahşeti yaklaşık 120 gündür büyük şeytan ABD'nin ve sinsi İngilizler’in tam desteğine, Fransız ve Almanlar’ın silah ve para desteklerine rağmen deyim yerindeyse tırttt çıktı...

KORKAK, ÖDLEK, PISIRIK, TERÖRİST İSRAİL ASKERLERİ 

Aylarca, gece gündüz demeden, dünyanın en gelişmiş bombaları ile avuç içi kadar Gazze'yi hem havadan, hem karadan, hem denizden hiç aralıksız; son derece teknolojik, 2 tonluk bombalarla sivil halkın üzerine ateş kusmalarına karşın, terörist İsrail ordusu büyük bir hezimet ve yenilgi yaşamıştır...

VAHŞİ, KAPİTALİST, EMPERYALİST SİSTEMİN KURUCULARI SİYONİSTLERDİR 

Emperyalist sistemin kurucusu ve yöneticileri siyonistlerdir, o yüzden vahşi bir emperyalist para sistemi kurulmuştur. Bu sistem tam bir siyonist Yahudi sistemidir. Sistemin tek amacı vardır: Zengini daha çok zengin etmek, fakiri daha çok fakirleştirmek, mümkün mertebe açlık sınırının altında yaşatmak, hatta dünyanın belli kesimlerindeki insanları açlıktan öldürmek, kendileri ise zevki sefa içinde, kudurmuşçasına, patlayıncaya, çatlayıncaya kadar yiyip içmek, azıttıkça azıtmak üzerine kurulmuş bir siyonist Yahudi sistemi… O nedenle bu sistemin amacı zenginler şatafatlı, ultra lüks yaşam sürerken fakirin açlıktan canı çıksın anlayışıdır...

Vahşi kapitalist para sisteminin fakir fukaraya acıması hiç yoktur. Bu sistemin insanlıkla, insan hakları ile de uzaktan yakından alakası hiç yoktur...

Zayıfı tamamen süründürerek öldürmek, zengini şımarttıkça şımartmak üzerine kurulmuş; tamamen güçlünün zayıfı ezmesi üzerine kurulmuş, terörist, kapitalist bir sistemdir...

O nedenle emperyalist, siyonist, para merkezli sistemde hırsızlık, arsızlık, dolandırıcılık, para için insan öldürme, haksız kazanç, çalmak, çırpmak, ahlaksızlık, edepsizlik, namussuzluk, kul hakkı yemek, haksız yere makam ve mevki hırsızlığı yapmak, güçsüz olanı ezmek, zayıf olanın ensesinde boza pişirmek, vd. bitmek şöyle dursun; tüm dünyada hızla artış göstermektedir.

Çünkü vahşi, kapitalist, emperyalist, siyonist Yahudi sisteminde adalet, hak, hukuk sıfırdır... Kurulduğu günden beri hiç olmamıştır. Bu sistem devam ettiği sürece de hiç olmayacaktır...

Siyonist Yahudi bir sistem olduğu için de dünyada paranın çok büyük bir bölümü %5'lik kesime verilmiş, diğer %95'lik kesime dair de isterse açlıktan ölsün, isterse sürünsün anlayışı hakimdir.

Üstad Necip Fazıl'ın deyimiyle; 

“Sistemin elinde on pul; bir kişiye dokuz pul, dokuz kişiye tam bir pul...” 

İşte siyonist, kapitalist sistemin ne kadar insanlık dışı bir sistem kurulduklarının en güzel anlatımı...

Dünyada ve ülkemizde elinde dokuz pulu bulunduran azgın ve ultra lüks kesimin, siyonist İsrail’in insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş soykırımı karşısında sesleri hiç çıkmamakta, hatta fırsat buldukça siyonist İsrail’e destek vermek için yarışmaktadırlar...

Siyonist, emperyalist, kapitalist sistem tam bir paraperstlik sistemidir...

EMPERYALİST HAÇLI ORDUSUNA KARŞI ZAFER HAMAS'IN OLMUŞTUR...

Dünyada hem para gücünü, hem en ileri teknolojik ve kimsayal silah gücünü, atom bombalarını, en ileri teknoloji hava savunma sistemlerini, en gelişmiş insanlı ve insansız savaş uçaklarını, günümüzde süper güç sayılan emperyalist devletlerin tam desteğini arkasına almıştır. 

Öyle bir destek ki, hem silah, hem para, hem lojistik, hem istihbarat olarak dünyada eşi benzeri görülmemiş bir desteği olmasına rağmen; püfürükten terörist İsrail’in terörist askerleri yenilmiş, hezimete uğramış, tüm dünyaya rezil rüsva olmuşlardır...

Daha da beter olacaklardır inşallah…

3 BİN YILDIR ÖDLEK, KORKAK TERÖRİST İSRAİL NE ALAKAYA MAYDANOZ ZAFER KAZANACAK?

Siyonist Yahudiler ödlek, korkak, güvenilmez, ezik, pısırık, püfürükten bir topluluktur. Allah (C.C.) tarafından Yahudi kavimlerine gönderilen 100 tane Peygamber'den 99 tanesini şehit etmiş bir azgın kavim… 

O nedenle Yahudilerin nankörlüklerine bir örnek de kendilerine gönderilen Peygamberleri’ni ve cemiyetleri içinde adaletli olan kimseleri öldürmüş olmalarıdır. Kin ve düşmanlıkta yarışan Yahudiler'in bu hareketlerinden dolayı acı bir azaba müstahak olacakları Kur'an'da bildirilen hususlardandır.

ALLAH (C.C.) KUR’AN-I KERİM’DE ŞÖYLE BUYURMUŞTUR...

"Onlar (Yahudiler) nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve insanların (müminlerin) himayesine sığınmadıkça, kendilerine zillet (damgası) vurulmuştur; Allah'ın azabına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar, Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da, onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir; Ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar."(Al-i İmran, 3/112-113)

Allah Teala kainatta tek Hak kitap Kuran-ı Kerim’de buyurduğu üzere; Hamas, Allah'ın yardımı ve izni ile, Yahudilere tüm dünyanın gözü önünde zilleti yaşatmıştır...

Nankör, güvenilmez, acımasız, sapık ideolojik saplantıları olan ve yalancı bir topluluktur siyonist İsrail...

Savaşmaktan çok korkarlar, pısırık, püfürükten bir topluluktur. Çöp desek yeridir...

HAMAS, TERÖRİST İSRAİL’İ ÇÖPE ÇEVİRMİŞTİR

Ülkemizde de bir takım gazeteci kılıklı, sosyal medya fenomeni, iş adamı, akademisyen, sanatçı müsveddesi, profesör, sözde aydın kesim diye kendilerini takdim eden sosyal medya trolleri, birçok siyonist Yahudinin, terörist İsrail’in dünyada eşi benzeri görülmemiş soykırımı karşısında, onun uşaklığını ve köpekliğini yapan ve yapmaktan da asla geri durmayan pek çok kişi var...

Bu kişiler kudursa da, patlasa da, çatlasa da, apırsa da köpürse de, köpek gibi ağızlarından salyalar akıta akıta havlamaya devam etse de; Hamas, terörist İsrail’i yıkmış, paramparça etmiş ve tarihin çöplüğüne atmıştır...

HAMAS TARİHTE EŞİ VE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ZAFER KAZANMIŞTIR

Terörist İsrail’e dünyanın her yerinden, her türlü yardım oluk oluk akarken, İsrail’in izni olmadan Gazze'ye ve Kassam Tugayları’na tüm dünyadan bir damla su dahi yardım yapılmamaktadır...

Tüm dünya İsrail’in ve emperyalistlerin korkusuna Hamas'a topyekun ambargo uygulamaktadır.

ZAFERİ TEKNOLOJİK BOMBALAR DEĞİL ALLAH'A İMAN, GÜVEN VE CESARET KAZANDIRIR

Hamas'a kendi milleti Gazze'nin dışında Mahmut Abbas yönetimindeki Filistinliler dahi ihanet etmiş, Hamas’ı yalnız bırakmış ve ölüme terk etmiş olmalarına rağmen; Hamas, Allah'a (C.C.) imanın ve Allah'a (C.C.) teslimiyetin vermiş olduğu cesaret ile, deyim yerindeyse, tüm dünyayı yenmiş, tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir zafer kazanmıştır...

SİYONİSTLER BUNDAN SONRA UÇURUM AŞAĞIYA YUVARLANACAK 

Siyonistler ellerindeki son teknoloji bombalara ve hava savunma sistemlerine güvenerek kibirlenmişler, böbürlenmişler, kendilerini üstün görmüşler, Gazze'yi ve Hamas'ı küçümsemişler ve hepsini öldürerek Gazze'ye adeta bir mafya tarzı çökmeyi planlamışlar ve böylelikle tüm dünya insanlarının gözünde çok açık vermişlerdir. 

Artık tüm insanlık da siyonistlerin ne kadar acımasız, ne kadar insanlık düşmanı, ne kadar vahşi bir canavar olduklarını açık seçik şekilde görmüştür...

Artık, dünyada siyonist rejim yıkılmaya mahkumdur...

Hamas, dünyadaki siyonist Yahudi rejimini, vahşi kapitalist, emperyalist sistemi komple yıkmıştır...

Bu zafer İslam’ın zaferidir.

Artık, dünyada parlayan tek yıldız İslam'dır.

Hamas dünyanın dengesini değiştirmiş ve dünyadaki tüm güncel putları yıkmıştır.

İsrail ve Amerika çöp olmuştur...

Çöpün peşinden ise ancak köpekler koşar...

Dr. Meryem ÇILDIR