ÇOĞUNLUK MU AZLIK MI?

“ Eğer yeryüzündeki çoğunluğa itaat edersen onlar seni Allah yolundan saptırırlar.” En’am suresi 116. ayet 

En büyük yaptığımız hatalardan biri “ Çoğunluk yapıyorsa ya da söylüyorsa doğrudur” düşüncemiz. Hâlbuki nice çoğunluklar, kalabalıklar helak olmuş azınlıklar kurtulmuştur.

Nice çoğunluklar perişan olmuş azınlıklar feraha ermiştir.,

İnsanlık yaratıldığından bu yana bu konuya o kadar çok örnek var ki anlat anlat bitiremezsiniz.

Hayat kalabalıklar ile değil azınlık bile olsa doğru ne ise o şekilde yaşamak ve sorumluluklarımızı yerine getirmek ile mesulüz.

Yaşayışımız sadece Allah’ın emri üzere, Kur’an ve Peygamber yolu olmalı yoksa hiçbir çoğunluk ve kalabalık bizi kurtaramaz.

Düşüncelerimiz her ne olursa olsun yanlış insanların, yanlış yaşayanların yolu olmasın

Sevgimiz yapılan yanlışları görmeyecek kadar bizi körleştirmesin.

İnsanları ne imanları nede soyları ile itham etmeyelim.

Sevdiğim çok güzel bir söz vardır. “ insanın yaptığı hatayı görürsünüz ama tövbesinden haberiniz olmaz.”

Başkalarını yargılarken kendi imanımızdan olmayalım.

Peygamberin nice müşriklerin yüzüne şirklerini söylemediğini, nice kâfir ve Yahudi’nin dinini sorgulamadığı, sadece İslam’a davet ettiğini biliyoruz.

Müslüman ile Yahudi’nin mahkemesinde Yahudi’nin hakkını savunduğunu da biliyoruz.

Maun suresinde Rabbimin “ Vah o namaz kılanların haline.” Ayetini de göz önünde tutarak, hakkı hak olarak yaşayabilmek ve kim olursa olsun adaletten sapmamak duası ile.

  SELAMETTE OLUN SELAMATLE KALIN

SABRİYE TÜRKMEN KAYA