- ŞİMDİKİ - AKLIM - OLSA -

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

• Allah'a sonsuz hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

• El-Bari : Celle-Celâlûhû' ( Kusursuz ve eksiksiz yaratan)..

 "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin..

• Hepimiz bazen veya farkında olmadan şimdiki aklım olsa diye, cümleler kurarız ve çoğu zaman ,

- bu cümlelerin altında iblisin tesbihi olan keşke yatar. 

• " Neden sonra düşünüyorum da şimdiki aklımız olsa beşikten mezara ,,

- kadar, ilim öğrenmenin ve bu minval de yaşadığımız hayatın imtihanın ne anlamı kalırdı ozaman?!

• " Meselâ bir kaplan düşünün ona doğuştan avlanarak rızkını kazanması,

- ve nasıl avlanacağı , kendini düşmanlarına karşı koruması,

- hatta nasıl üreyeceği,,

- hayatta nasıl kalacağı gibi bir çok içgüdüsel duygu kodlanmış olarak dünyaya gelir. 

• Bir geyik görse ben bunu nasıl yakalarım diye düşünmez , planlar,

- yapmaz , çünkü zaten nasıl avlanacağını öğrenmiştir doğuştan. ...

• " İnsan oğluna da bir çok duygu kodlanmış olarak yaratılmış lakin, 

- İnsan o duyguları kullanmasını ,bile yaşayarak öğrenir. 

• Sevme duygusunu önce anneden, babadan öğrenir sonra karşı cinse bu duyguyu aşk olarak adapte eder. 

• Yeme içmesini hangi gıdaların damağına uygun olup olmadığını,,

- Bedenine,Faydalı veya zararlı yiyecekleri, hep zamanla keşfeder. 

• Geçmiş kavimlere bakınca anlıyoruz ki avcı toplayıcılardan bu yana insan 

- deneme yanılma yöntemi ile öğrenmiş bilgiye ulaşmıştır ! Bu da imtihanın bir neticesidir!

• Oysa bir inek doğada otlarken , binlerce zehirli ve şifalı bitkinin arasından zehirli olanları yemez ayırır. 

• Bir kedi yavrusu tuvaletini yapınca kumla örtmeyi bilirken doğuştan miyav sesinin çıkartırken, İnsan ,

- giyinmesini hatta tuvalet ihtiyacını konuşmayı bile hep sonradan öğrenir. 

• Bir ,Tohum düşünün toprağa düştüğünde hangi sebze yada meyve olacağını nereden biliyor?

• Ona bunu kim öğretti önce çekirdek idi sonra ağaç oldu sonra oda binlerce tohumu içinde barındıran meyveler,,

- verdi bunu aklı , fikri olmayan küçücük bir çekirdek, içindeki tohum nasıl öğrendi 

• İşte insan bu nebatatın , hayvanatın yaşamını bile araştırıp okuyup öğrenerek bilir..

• Tam da bu sebebten peygamber efendimiz aleyhisselam,,

- Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz buyuruyorken insanı dinini öğrenmekten alı koyan nedir?

• İnsan öğrenmek ve öğrendiğini tatbik etmekle yükümlüdür,İşte bu yüzden insanoğlunun hayatında keşke yoktur.

• Şimdiki aklım olsa diye sözler yoktur.

• Tövbe kapıları vardır. Dönüş vardır.

• Bir çocuk bile ilk yürümeye başladığında sendeler düşe kalka

- yürür, ve insan ,beşerdir, şaşar elbet yine doğruyu bulursa imtihanın sırrını çözmüş olur. 

• Tam bu noktada ; konumuzla ilgili Hermann Hesse,,

Söyle demiştir!

• Her insanın yaşamı, onu kendine götüren bir yoldur. 

• Bir yol denemesi, bir yol taslağıdır.

• Hiçbir insan yüzde yüz kendisi olamamıştır, ama yine de herkes gücü,

- yettiğince ilerler bu yolda, kimi biraz daha gözü açık kimi biraz daha gözü kapalı. 

• Herkes kendi doğumuna ilişkin artıkları, bir ilkçağ dünyasının cismini,,

- ve yumurta kabuklarını sonuna dek sürükleyip götürür kendisiyle.

Kimileri vardır, hiçbir vakit insan aşamasına erişemez, kurbağa olarak,

- kertenkele olarak, karınca olarak kalır.( Hermann Hesse...)

• Tam bu nokta da Hermann hessenin sözüne ekte olarak demeliyiz ki ,,

-insan küçülmüş alem alem açılmış insandır..

• Topraktan geldik toprağa gideceğiz. Bu yüzdendir işte insanın aleme, alemin insana benzemesi.

• Ve bu yüzden arar insan önce kendini bu âlemin içinde. 

• Aslında aradığı kendi değil aslıdır ..

• Çünkü aslında bir avuç topraktan gelmiştir yine bir avuç toprak Olarak 

-küçük bir âlem olan ruhu,Baki, olana dönecektir.

• İnsan nefes alırken, Allah Teâlâ'nın "Hayy" Nefes verirken "Huu" İsmi Şeriflerini zikreder. 

• Yine insanoğlunun kalbî Allah Allah zikriyle atar. 

  - bunu duymak için önce Hayy olan Allah'ı Huu nidasıyla bilmemiz gerekir.

• Hayy ile Huu arasında onu bulmak ve kulluk için çalışmakla geçer, geçmeli hayatımız. 

• Hayy'dan gelen, Huu'ya gider sözünün mânâsı da budur.

• Tüm bedenin,Zikrinin farkında olan kul, her dem Allah ile beraberdir ârifâne. 

• Farkında olmayan ise ya göklerde

- yada eşyada, Allah arar, Câhilâne....

• Doğumla bu âleme kavuştuğumuz gibi, ölümle de bir başka âleme kavuşacağız.

• Tohum, toprağa düşmesine rağmen, nasıl bir başka hayata kavuşur ve 

- gökyüzüne dal-budak salarsa, insanın cesedi de ölümle çürüyecek, 

-lâkin ölümsüz ruhuyla ebedi bir âlemde hayat bulacaktır... 

• Ölüm, hâl değiştirmektir. 

- Yumurta ölür civciv olur, çekirdek çürür ağaç meydana gelir. 

• İnsan için ölüm, ipek böceğinin koza içindeki dönemi gibidir.

• İpek böceğine, kabir gibi daracık kozasından çıktıktan sonra kelebek,

- olacağı ve kendisine birer kanat ihsan edileceği bildirilse bile, böcek buna inanmakta zorluk çekecektir.

• İnsan da, ebedî âlemdeki hayatını anlamak noktasında o ipek böceği kadar aciz kalır.

• Bu yüzden İslam'ı öğrenmekte cimri dinini yaşamakta fakirdir..

• Hayy'dan geldik Huya gideceğiz..

• O sebeble şimdi ki aklım olsa asla şimdiki aklım olsa demezdim! :))

• Değerli kardeşlerim, Ömrümüz "Hayy" ve "Huu" ismiyle güzelleşsin, bereketlensin inşaAllah.

__ Fİ __ EMÂNİLLÂH ___

                ____Kablel _ Vuku ___

• "Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn..