OLANLARI GÖRÜP HALA UYUMAYA DEVAM MI EDECEĞİZ?

Türkiye Iran sınırındaki mayınları temizliyor. Amerika İran’ı özgürleştireceğiz diyor. Biz onların nasıl özgürleştirdiğini biliyoruz. Iran sınırındaki mayınların temizliğini Avrupa fonluyor. Suriye sınırını fonladığı gibi. BOP bütün Ortadoğu halklarını Türkiye’ye toplamak mı isteniyor. Bu ülkemizin sonu olmaz mı? Baksananıza yollarda kaza olmasın diye mayınlar temizleniyor. Ama Türkiye’nin Avrupa sınırına baktığımızda orada olağanüstü önlemler görüyoruz. Ne zaman uyanacağız? Aklımızı başımıza almak durumundayız.                                                                                

Tek dünya devleti için bütün vasıtaları kendi lehine kullanma kabiliyeti olan Siyonizm, amacına ulaşmak için planını, programını ve stratejisini ona göre tayin eder. Uluslararası kuralları hiçe sayan bir anlayışı savunan Siyonist düşünce, birçok facialara sebep olmuştur. Dünyada şeriatla yönetilen tek devlet olan İsrail, din ve devleti asla birbirinden ayırmaz. Siyonist İsrail’e göre dini hürriyet
kazandıktan sonra mutlaka siyasi hürriyet hayata geçmelidir. 

Siyonistlerin bu ideallerini muharref Tevrat şu şekilde çizmektedir: 

“O zaman Rab bütün milletleri önünden kovacak ve sizden büyük kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksınız. Ayak tabanınızın bastığı her yer sizin olacaktır. Sınırınız çölden Lübnan’dan ırmaktan, Fırat ırmağından garp denizine kadar olacaktır. Önünüzde kimse duramayacak, Allah’ınız Rab size söylediği gibi dehşetinizi ve korkunuzu ayak basacağınız bütün diyar üzerine koyacaktır.” (Tevrat, Tesniye bölümü,12/25)

Bunu alıntılamamın sebebi Siyonizm hakkında bilgi vermektir. Karşımızda kendini üstün ırk kabul eden ve kendileri dışındaki insanları kendilerine hizmetçi olarak gören bir anlayışa sahiptir. Tevrat’ta Tesniye bölümü 12/25’de geçen bu sözler muharref Tevrat’ta bulunuyor. 

Konuya daha iyi hâkim olmanız için konuyu daha da örneklendirelim.

1492 senesinde, İspanya Baş hahamı (Chemor), merkezi İstanbul’da bulunan Yahudi Parlamentosu’na (Grand Sanhedrin) İspanyol kanunundan dolayı kendisinin kovulmak üzere olduğunu yazar ve ne tavsiye edeceklerine dair bir mektup yazar. Şöyle bir cevap alır:

“Musa’nın yolundaki aziz kardeşim, katlanmak zorunda kaldığın talihsizlikleri ve endişelerini aktardığın mektubu aldık. Bu duyduklarımızın acısı içimize işledi. Büyük Baba ve Hahamın tavsiyeleri
şunlar:
1-İspanya Kralının seni Hıristiyan olmaya mecbur ettiğini yazdığına gelince, onun istediğini yap, aksi taktirde daha sonra istesen de yapamazsın. 

2-Mallarını yağma etme emrine gelince: evlatlarını tüccar yap, onlar da küçük küçük, Hıristiyanların mallarını yağmalasın.

 3-Canına kastetmek istediklerine gelince, evlatlarını doktor ve eczacı yap, onlar da Hristiyanların canlarını alsınlar. 

4-Sinagoglarını tahrip etmek istemelerine gelince; evlatlarını rahip ve kilise üyeleri yap, onlar da Hıristiyanların kiliselerini tahrip etsinler.

5-Şikâyet ettiğin birçok sıkıntı verici olaylara gelince, evlatlarını avukat ve hukuk adamları olarak yetiştir ve onların devlet işlerini karıştırdıklarını ve Hıristiyanları senin boyunduruğun altına sokarak, dünyaya hâkim olmanı ve onlardan intikam almanı sağlamalarını izle.

6-Sana verdiğimiz bu tavsiyelerden sapma, çünkü bunları yaparak, senin ne kadar utanç verici durumlara düştüklerini göreceksin ve gerçek güce ulaşacaksın.

(İMZA) İstanbul Yahudileri Prensi” (Siyon Liderlerin Protokolleri- Sergius Nilus, 2004: 128-129)

Acımasızca çocukları öldüren bu zihniyeti nerden aldığı daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Her vatandaşımız şu soruyu kendine sormak durumundadır. Neden Müslüman olan bu ülkede başörtüsü yıllarca yasaklıydı? İsrailli Haham Eliyahu Kin: “3.Dünya savaşı, kurtuluşun başlangıcı olacak, Gazze’deki savaşın sebebi, Tanrı’nın Yahudi olmayan herkesle bitmemiş bir hesabının olması. Tanrı intikam alacak. Tüm Yahudi olmayanlar ve Yahudilere acı çektirenler cezalandırılacak.” Zihniyet ortada. Biz bunların karşısında tabi ki gereken boykotu ve gereken önlemi alacağız. Biz ülke olarak bu gibi şeylere pabuç bırakmayız.

HAYDI MİLLET ADAM GİBİ BOYKOTA