Bismillahirrahmanirrahim 

İnsan olmak

"Önce insan olalım" diyoruz ya..

Yetmez.. Önce ahlâk olmalı, Ahlâksız insan, dürtüsel hareket eder.

Nefsi hareket eden ahlâkı ve edebi önemsemez.

İstediğiniz kadar okuyun, istediğiniz kadar iman edin...

Ahlâk edep yok ise, hayvandan farkı yok insanoğlunun...

Ondandır ki özünde Ahlâk olmayan, Müslüman da olsa her tür eziyeti haksızlığı yapar ve bu yaptıkları tüm Müslümanlara mal edilir.

Ne olursan ol, önce Ahlâklı ol.

Maalesef Ahlâk yoksunu bir sürü insan var.

Ahlâki değerlerin ne olduğunu dahi bilmeyen...

Tabi özelde kendi dört duvarında kimseye kötü örnek olmadan zarar vermeden yapanlar bizi ilgilendirmez.

Ancak toplumsal ahlâksızlıklara, çocuklara gençlere hatta ve hatta cahil yaşlılara kötü örnek temsil edenlere bir dur denilmeli... 

Ahlâk yaşla da imanla da okumakla da okumamakla da alakalı değil.

Topluma ahlâklı davranma eğitimi verilmeli ve ahlâk kurallarına toplumda uyulmalıdır.

Ahlâk Eğitimi derken bir Adap bir Edep bir üslup vardı atalarımızda...

Onları zor zamanlar eğitti. Zor zamanlar sağlam insanlar, kolay zamanlar boş insan yetiştirir.

Zaman değişti belki ama okullarda ahlâk edep üslup da ele alinmali.

Bizim her türlü görüşe saygımız var.

Sevgi Saygı ile Kalın….

Elif Şahin