_ BEN _ BU _ SEÇİMLERDE _ OY _ KULLANMAM _ DEMEDEN _ ÖNCE _ OKU _ BİR _ DAHA _ DÜŞÜN _

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

*Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

"Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn.. 

• Değerli kardeşlerim malumunuz üzere seçimlere millet ittifakı olarak CHP amlemi üzerinden gireceğiz.

• CHP 'amlemine oy kullanmaktan dolayı içimiz buruk olsada! Fıkıh'ta şöyle bir kural vardır.

• "Def'i mazarat, celb-i menafi'den evladır." Önce zarar veren defedilir..

• Şunu hiç unutmayalım "Ömer hatırlıyor musun hani sen beni öldürmeye gelmiştin?" dedi mi Allah Rasulü hiç?

Geçmişi karıştırmak demek, yaranın iyileşmesini engellemek demektir."

• Aslolan kişilerin yada kişinin geçmişi değil olduğun zamanda ki halidir ; Vahşi 'ye ,,

- " Hz. Hamza'ın katili olarak bakarsanız sahabe olma şerefine nail olmuş Hz. Vahşiyi göremezsiniz.

• Ülkemizin her geçen gün gerek sosyo ,ekonomik gerek dini ve kültürel,

- açından yozlaştırılıp öz değerlerini yok edilmek istendiği bir dönemden geçiyoruz.

• Hâl böyleken hiç bir müslüman ben yanlışa devam etmek pahasına bile olsa , bu ittifaka oy vermem diyemez..

• Bir Müslümanın kendini yönetecek insanlardan vatanına, milletine ve'

- mukaddesatına hizmet edececeğine inandığı birilerine oy vermesi helaldir.

• Değerli kardeşlerim ;Bizim görevimiz yanlışa dur demek insanlığın ve 

- ümmetin yararı için çalışmak olduğu gibi ayrıca bireysel olarak oy kullanmaktır.

• Sünnete ve Kur'an'a bakınca,İslam dininin, belli bir yönetim şeklini mecbur etmediğini görüyoruz. 

• Ancak "Bu konuda temel kaide ve kurallar getirmiştir. 

• Bunlar adalet, eşitlik, harama girmemek şartıyla hürriyet gibi esaslardır. 

• Bu sebeple yolculuğa çıkarken bile bizlere içinde bulunduğumuz, topluluğa lider seçmeyi emreden dinimiz, 

- elbette vatan ve millet idaresine geçecek insanların seçimine kesinlikle karşı çıkmayacaktır.

• Diğer taraftan ilk halifeler de hep seçimle iş başına gelmişlerdir.

• Tekrar ediyorum,Bir Müslümanın kendini yönetecek insanlardan vatanına, milletine ve 

- mukaddesatına hizmet edececeğine inandığı birilerine oy vermesi helaldir. 

• Hatta böyle bir görevden kaçması da doğru değildir.

• Çünkü ;Oy vermek, mevcut şartlar içinde halka sunulmuş güzel bir,,

 fırsattır. 

• Halk, yönetime talip olanlara bakacak ve bunlardan faydalı gördüğüne oyunu verecektir.

• Ben ittifaklara oy vermem içinde yanlış insanlar var diyerek ,Oy vermemek ise ,,

• “Bizi kim idare ederse etsin!” bana ne ya bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlamına gelebilecek bir safdillik ve 

- zamanın ruhunu okuyamamaktır.

• Böyle bir saflık, şuurlu bir Müslümana yakışmayan bir durumdur.

• Birde oy kullanmak şirktir diye Mutezile kafasında yaşayanlar var .

• Şanı Yüce olan Allah, muhataplarımız arasında ayırım yapmadan bize,,

• Estauzubillah,,

• “Sözleriniz ve sözleşmelerinizin gereğini yerine getiriniz.” buyuruyor.. (Maide 1, İsra 34) buyuruyor.

• Biz yaşadığımız ülkemizde vatandaşlık görevlerini yerine getireceğimiz,,

- hususunda sözleşme yapmış konumundayız. 

• Örneğin erkeklerin muaf olanlar hariç askerlik yapması , halkın vergi vermesi gibi vs..

• Oy kullanma da bu görevler arasındadır. 

• Ancak biz müminler sadece Rabbimizin buyruğu gereğince Allah'a isyan olabilecek işlerde itaatle yükümlü değiliz. (Ahzab 48,) 

• Peygamberimizin diliyle ifade edersek: ”Allah'a isyan hususunda kullara itaat yoktur." ( Müslim İmare 8)

• Oy kullanmak Allah'a isyan hükmünde değildir.

• Çünkü yüce Allah yukarıda da zikrettiğimiz gibi kısa da olsa bir yolculukta bile kendinize lider seçiniz buyurmuştur. 

• Vatanın ümmetin insanlığın saadeti, selameti için liyakati liderler seçmek her müminin bilhassa vazifesidir.

• Değerli kardeşlerim şu yaşadığımız 20 yıl zarfında Yalan iktidar oldu.

• Haram helal gibi yaşanmaya başlandı.

• Adalet desen adam seçer oldu.

• Allah'ın kati suretle yasakladığı ,peygaber efendimizin veda hutbesinde her türlüsü,,

- ayaklarımın altında dır ,dediği Faiz ile yürütülen düzen iyice gemi azıya aldı.

• Bir insan elli sene müddetle tesbih çekse, gece namaz kılsa, her sene hacca gitse fakat: "faiz helaldir" dese, ondan iman gider.

Mahmud Efendi Hazretleri 49. Sohbetten alıntıdır..

• Zenginin daha da Zengin olduğu kapitalizmin iyice ahtapot gibi ülkeyi,,

- kollarına sardığı alım gücünün düşürüldüğü, üretimin bitirildigi, 

- türk, lirası nın değeri düşüp herşeye zam gelirken, işçinin ve 

- emekçinin, kazandığı emeklinin aldığı para hep aynı kalmaktayken , harcamalarını,

- hep biraz daha kısmak zorunda kaldığı yıkılası bir düzen inşa edildi. .

• Bu sebepten,Fakir daha da Fakir ve perişan oldu.

• Gençlik Ataizim , deizim, gibi birçok dinsiz görüşlerin kurbanı edildi, ziyan oldu.

• Medya şahıslara hizmetkar olarak taraflı yayınlar yaparak yanlışı doğru gibi anlatıp,algılatıp halkın fikirlerine kelepçe vurdu. 

• Sosyal medya desen trol doldu.

• İnsanların ifade ve düşünce özgürlükleri ellerinden alındı. 

• yönetimin yanlışlarını ve Kendilerini eşleştirmek şöyle dursun gözünün,

- üstünde senin kaşın var desen kabahat sayılır oldu. 

• insanın insana Güveni bitirildi. Baba oğluna karşı, oğlu babasına karşı saf tuttu.

• Bölüp, parçalayıp yutulur lokma hâline getirildi.

• Aile mefhumu bitirildi.. 6284 sayılı kanun ile Erkeklerinin şerefi ayaklar altına alındı.

• Milyonlarca erkek ve babalar sokağa atıldı. Evlerinden edildi nafaka denen,

- maddi pranga ile sürekli evlli olmadığı kadına bakma yetkisi boyunlarına vuruldu. 

• Cinsiyet eşitliği adı altında bireylere Allah'ın haram kıldığı nekadar iş varsa,

- kurumlar kurdurarak İslam'ın yasakladığı herşey haşa vekella,helal ve hak sayıldı. 

• Vicdan , merhamet yok oldu.

• Can ve mal güvenliği desen hak getire.

• Unutmayın ki bizler bireysel olarak oy vereceğiz ancak verdiğimiz ,oylar bu ülkede yaşayan her bireyin hayatına dokunacak..

• İslâm da ameller niyetlere göredir..

• Çünkü kalplerin sahibi Allah'tır o gizli olanıda aşikar olanıda bilir.

- biz niyetimiz halis olarak oy kullanacağız. 

• Hâl böyleken hala oy kullanmam diyorsanız bir kez daha düşünün.

• Peygamber efendimizin hadisi şerifinde buyurduğu "O dilsiz şeytanlar olmayın mazallah..

    ____ " Fİ _ EMÂNİLLÂH __

          __Kable _Vuku__

"...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...