Allah (cc.) ve İnsan: Varlık, İmtihan ve Ahiret Perspektifinden Bir Bakış

 

Cenab-ı Allah, iki cihanı ve içindeki tüm varlıkları insan için yaratmıştır. Bu yaratılış, insanın ilahi sanatları gözlemleyerek evrende bulunan hikmetleri anlamasını, kendi varlığını keşfetmesini ve bu sayede Allah’a ulaşma nimetine ermesini sağlama amacı taşır. Kıyamet Suresi’nin 36. Ayetinde ifade edildiği gibi insan bazen kendi başına bırakılacağını düşünür ancak asıl hedefi Allah’a ulaşmak ve O’nun hikmetini anlamaktır.

 

İnsanın yaratılışındaki başka bir amaç da iyi işler yaparak iyiliği yaymak suretiyle düzenli ve sağlıklı toplumlar oluşturarak hem kendisini hem de ailesini ve toplumu olumlu bir şekilde etkileyen bireyler yetiştirmektir. Allah insanın doğru yolu bulmasını, şükretmesini ve nankörlükten uzak durmasını ister.

 

Allah insanı karmaşık bir nutfeden yaratmış ve onu imtihan etmek için işitme ve görme yetileriyle donatmıştır. İman edip salih ameller işleyenler, ahirette güzel müjdelerle ödüllendirileceklerdir. Ancak insan gelecekte günah işleyebilir. Bu nedenle çoğu insan hüsran içindedir. Ancak iman edip salih ameller işleyenler iyilik yapan ve birbirlerine hak ve doğruyu tavsiye eden kişiler istisnadır.

 

Bu nedenle hepimiz kendimizi evrenin merkezine koymak yerine salih ameller işleyerek doğruyu tavsiye ederek çevremizi temizleyerek huzurlu, uyumlu bir ortamda yaşamalıyız. İnsanın hayatı sadece dünya ile sınırlı değildir. Aynı zamanda sonsuz ve ebedi bir hayat vaadi ile şekillenen insan, dünyada yaptığı amellerle ahiret hayatını belirler. Cennet veya cehennemde yaşama hakkı iman edip salih ameller işleyenlere aittir.

Bir yazı görseli olabilir

 

Sonuç olarak, Rabbimden bizi affetmesini ve cennetine ulaştırmasını niyaz ediyoruz. İnşallah!

(Kaynak: Recep Caglar)