Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Küresel Borç Monitörü raporunu yayınladı ve raporda, bu yılın üçüncü çeyreğinde küresel borç tutarının 307,4 trilyon  dolar olduğunu belirtti.

Geçen yılın aynı döneminde küresel borç tutarı 289 trilyon dolar seviyesinde kaydedilmişti.

Yoksulluk Sınırı Bir Yılda 28 Bin Lira Arttı: Açlık Sınırı 19 Bin 926 Lira Oldu Yoksulluk Sınırı Bir Yılda 28 Bin Lira Arttı: Açlık Sınırı 19 Bin 926 Lira Oldu

Hangi ülkeler etkili oldu? Bu dönemde küresel borç tutarındaki artışta  ABD, Japonya, Fransa, İngiltere gibi gelişmiş ekonomiler ile Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika gibi gelişmekte olan ülkelerin borç seviyelerindeki büyük artış etkili oldu.

Sektörel bazda incelendiğinde, borç seviyelerindeki artışın özellikle kamu sektöründe daha belirgin olduğu görüldü. Salgın öncesinde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomide mali bütçe açıklarının oldukça  yüksek seviyelerde olduğu saptandı.

Küresel borcun yıl sonuna kadar 310 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Küresel borcun, ülkelerin toplam GSYH'sine oranı ise bu dönemde yatay bir seyirle yüzde 333 olarak kaydedildi.

Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu 206 trilyon dolara yükselirken, gelişmekte olan ekonomilerin toplam borcu 101,3 trilyon dolara ulaştı. Toplam borcun GSYH'ye oranı gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 255 olarak kaydedildi.

Türkiye'de hane halkı borcu arttı Türkiye'de ise borçların GSYH'ye oranları incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkına ait borçların yüzde 11,6'dan yüzde 12,3'e yükseldiği görüldü. Aynı dönemde finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 60,1'den yüzde 53'e, kamuya ait borçlar yüzde 37,1'den yüzde 33,8'e, bankalar gibi finansal kurumlara ait borçlar ise yüzde 22,1'den yüzde 17,8'e geriledi.

Kaynak: Milli Gazete