LİYAKATIN OLMADIĞI DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Gönül ister ki, tüm kadınlarımız kendi ekonomik özgürlüklerini ellerinde bulunduracak birer meslek sahibi olsun…

Sosyal ve kültürel hayatın tüm alanlarında yer alsınlar…

Kadın denince aklımıza ilk gelen çocuklar için anne, ağabeyler için bacı kardeş, babalar için kız çocukları, dedeler için kız torunları… Kadın, herkesin zihninde farklı bir değer taşır.

Önemli olan, kadınların kendi değerini bilip ilim ve bilim yönünde kendilerini yetiştirip ekonomik olarak toplumda, aile içinde ve bir birey olarak kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri.

Üretimde kadınların yerinin mutlaka olması gerekiyor.

PEKİYİ YA YÖNETİCİLİK KADEMESİNDE KADIN?

Kadın denince her şey iyi hoş, şahane ötesi… 

Çiftlikte kadın olmalı, tarımda kadın olmalı, okullarda kız çocukları olmalı, üretimin her kademesinde kadınlar olmalı, ilimde bilimde kadınlar olmalı, amenna, tabii ki olmalı… Olmasın diyen var mı? Yok.

FAKAT SÖZ KONUSU YÖNETİCİLİK OLUNCA: KADINA GİT ÖTEEEE 

Hadi bakalım. Kesinlikle cinsiyet ayrımcılığı yapmıyorum, konuyu saptırmaya hiç gerek yok!

Kadın veya erkek, toplumda herkesin eşit statüye sahip olma hakkını her zaman gür sesle savunuyorum.

Pekiyi, ya eşit imkanlara sahip olma var mı?

Benim de bizzat içinde bulunduğum, 20 yıldır görev yaptığım kuruma bir bakalım, kadınların yöneticilik hakları ne kadar var:

KADIN YÖNETİCİLİK HAKLARI 

Sanırım Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan kadın öğretmenler, kadın yöneticilik hakları konusunda işverenlerine karne vermiş olsa, bu konuda Bakanlığımız maalesef sınıfta kalır.

LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ 

İçinde bulunduğum mücadele kapsamında, kadın öğretmenlerin eğitim camiasındaki yöneticilik haklarını mercek altına alıyorum. Torpil ve liyakat konusunda, tam iki yıldır, her alanda, her platformda mücadelemi sürdürüyorum, inşallah sonuna kadar da sürdüreceğim.

Çünkü, bulunduğum ilde (Balıkesir) hali hazırda görev yapan mevcut kadın yönetici istihdamına yönelik resmî sayılar bir açıklasın da, biz de aydınlanalım…

Okul müdür yardımcılarının yüzde kaçı erkek?

Okul müdürlerinin yüzde kaçı erkek?

İlçe şube müdürlerin yüzde kaçı erkek?

İlçe müdürlülerinin yüzde kaçı erkek?

İl şube müdürlerinin yüzde kaçı erkek?

Türkiye genelinde il müdürlerinin yüzde kaçı erkek?

Tabii ki görününen köy kılavuz istemez...

Bulunduğum ilde kadın öğretmenlerin yönetici olma sayısı, bir elin parmaklarını ya geçmiyor, ya da az bir farkla bir elin parmaklarının sayısını geçiyordur...

Zaten müdür beylerden icazet almadan, bulunduğum ve görev yaptığım ilde kadın öğretmenlerin yönetici olma hakları ve imkanları maalesef hiç yok.

KADIN ÖĞRETMENLERE YÖNETİCİLİK HAKKI YOK, ENGELLEME ÇOK 

Bizzat kendim yaşadım. Liyakat ve mesleki tecrübe sahibi, 20 yıllık doktoralı bir öğretmen olarak yöneticilik sınavlarına girdim. Kazandığım halde, engellemek için ellerinde ne kadar imkan varsa, müdür beyler hepsini seferber ettiler... Tabii ki ellerindeki makam ve mevki imkanlarını kullanarak köy kurnazlığı ve ayak oyunları ile...

Çünkü müdür beylerden icazet almadan yöneticilik sınava girmişim, ne büyük cürüm işlemişim...

NEREDE KADIN YÖNETİCİ HAKLARI?

Öyle göstermelik birkaç fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmakla, süslü püslü birkaç mesaj yayınlamakla, kadınların hak ettikleri yöneticilik haklarını vermiş olmuyorsunuz yalnız...

Sözde değil, gerçek kadın yöneticilik haklarımızı hiçbir engelleme olmadan, hakkımız ile alabilmeyi istiyoruz ve istemeye de, bu konuda sonuna kadar haklı mücadelemizi sürdürmeye de devam edeceğiz...

Dr. Meryem ÇILDIR