LİDER OLMAK MI KÖPEK OLMAK MI?

Cennet öyle ucuz değil  cehennem ise boşuna değil...

Günümüzde televizyon ekranlarından ve sosyal medyadan canlı olarak tüm dünyanın hayretle, büyük şok ve derin bir üzüntü içinde, insanlığından utana utana izlediği başta Gazze’de olmak üzere tüm Filistin’de siyonist İsrail ve onun büyük ortağı Amerika’nın eliyle insanı insanlığından utandıran ve çoğu kişinin bakmaya dahi kalbinin dayanmadığı bir soykırım, tam anlamıyla bir barbarlık, hatta insanlık vahşeti yaşanıyor...

Tüm insanlık, bu insanlık suçu vahşeti de kana susamış ve insanlıktan çıkmış siyonist canavarların yapmış olduğu bu sistematik soykırımı da canlı olarak izleyip tarihin yazdığı bu en büyük utanca tanıklık ediyor...

Demek ki dünyada silah gücünü elinde bulunduran bu siyonistlerin kurmuş olduğu Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, İnsan Hakları Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler, savaş suçu, savaş hukuku, UNICEF, uluslararası af örgütü, insan hakları eylem merkezi, insan hakları izleme örgütü, sınırı olmayan insan hakları örgütleri, uluslararası ceza mahkemeleri, hepsi birer helvadan yapılmış putlarmış! 

Demek ki tüm insanlığı kandırmak, oyalamak ve göz boyamak için kurulmuş içi boş ve göstermelik yapılarmış. Herkesin gözünde değerleri bir çöp kadar bile değil artık!

Bu yaşanan insanlık vahşeti karşısında tüm insanlık zaten bu kuruluşlardan artık hiçbir şey beklememekte ve hepsini kaldırıp tarihin çöplüğüne atmış vaziyette...

Günümüz firavunları, Ebu cehilleri, Ebu lehebleri ne yazık ki dünyada iktidarı ve gücü tekrar ellerine geçirmiş ve tüm insanlıktan acımazsız bir şekilde, kundaktaki bebekleri kimyasal fosfor bombaları ile acılar içinde yaka yaka ve tüm insanlığa da bu vahşeti canlı yayında izlete izlete intikamını almakta...

Bu siyonist firavunlar başta tüm Müslümanları olmak üzere, tüm insanlığı acı çektire çektire öldürmek ve kendileri dışındaki herkesten intikam almak istiyorlar.

Planlarında tüm dünya insanlığını acılar içinde öldürmek var.

Bugün sıra Gazze'de, yarın tüm Filistin’de, öbür gün başka ülkenin insanlarında… Vahşeti bile sıraya koymuş vaziyetteler.

İNSANLIKTAN ÇIKMIŞ SİYONİSTLERİN FİLİSTİNLİLERE UYGULADIKLARI VAHŞETİ TÜM DÜNYA CANLI YAYINDA İZLİYOR

Siyonist denince insanların aklına ilk başta yahudi İsrailliler gelmiş olsa da onların hemen arkasından Amerikan başkanı Joe Biden gelmekte. İngiliz, Fransız ve Alman bir takım batılı yöneticiler de birer siyonisttir. Maalesef hepsi bu insanlık vahşetine, savaş adı altında işlenen bu soykırıma destek vermekte ve ortaklık etmektedirler.

Yani bu soykırımı, insanı insan olmaktan utandıran bu vahşeti ve dehşeti kim destekliyorsa bilin ki, onlar da ya zaten siyonisttir veya siyonistlerin köpeği olmuştur. Bazı zavallılar da siyonistlerin köpekliğini ya cahilliklerinden veya insan olarak kalmayı başaramadıklarından gönüllü olarak yaparak destek vermekteler. Zaten bu tarz kişiler görünüşte iki ayaklı olsalar bile, özlerinde dört ayaklı birer köpektir...

Köpek deyince de masum hayvancıklara hakaret oluyor. Bu mahlukatları nitelendirmekte zorluk çektiğim için Allah’ın (C.C.) yaratmış olduğu masum köpeklerden özür diliyorum. Benim burada kastettiğim insan olarak doğmuş, fakat insan olarak  kalmayı başaramamış, insan görünümlü ama köpeklik yapan mahlukatlar…

KİMİ KENDİNİ BİR DOLARA SATAR, KİMİ DE BİR MAKAMA

Aslında bu olay da aynen bir hırsızlık gibi. Nasıl ki bir kuruş çalmakla 1 milyon dolar çalmak arasında bir fark yok ve sonuçta ikisi de hırsızlık suçu işlemiş oluyor.

Bir dolara kendini satan ile sözüm ona liderlik makamı için kendini satan arasında da hiç fark yok. Sonuçta o da siyonistlerin köpeği, o da siyonistlerin köpeği...

Aralarındaki tek fark kullanım amacı farkı...

İdeolojik sapkınlığa düşmüş siyasi bir akım olan siyonistler aslında tüm dünya insanlığı için büyük bir tehlike arz etmektedir. Amaçları kendileri dışındaki tüm dünya insanlarını öldürüp dünya nüfusunu belli bir sayının altına indirip hasbelkader hayatta kalanları da köle-efendi pozisyonunda yönetmek.

Siyonistlerin dünya nüfusunu belli bir sayının altına indirmesinin akabinde gerçekleştirmeyi planladıkları bir diğer amaçları da insanları robotlaştırıp insani vasıflardan çıkarmak.

Siyonistizm sapkın bir ideolojik saplantıdır.

Dünyadaki tüm terörist örgütleri (pkk da bunlara dahil olmak üzere) siyonistler denilen baş terörist örgüt yönetmekte ve yönlendirmektedir.

İnsanlık kendi varlığını tehdit eden bu siyonist yapıyı yok etmedikçe yavaş yavaş sıranın kendisine gelmesini beklemeye ve sonunda da yok olmaya mahkumdur.

Bugün Filistin halkına soykırım uygulayan bu siyonist canilerin, insanlıktan çıkmış bu canavarların, zamanla tüm dünya insanlarına aynı soykırımı uygulayacakları çok açıktır.

Çünkü tüm dünya insanlarını tehdit eder hale geldiler…

YA SİYONİSTLER TÜM DÜNYAYI YOK EDECEK YA DA TÜM İNSANLIK SİYONİSTLERİ YOK EDECEK

Askeri gücü, parayı, nükleer ve kimyasal silahları ele geçiren bu sapık siyonist örgüt, artık art niyetlerini, planlarını, başta Filistinliler olmak üzere kendilerine karşı çıkan tüm insanları dünyayının neresinde olurlarsa olsunlar, makam ve mevkileri ne olursa olsun, ölüm ile tehdit eder hale gelmiştir.

Siyonistler “Bizden olmayan, bizi desteklemeyen, bizi eleştiren, bizden yana olmayan, bize ses çıkaran, bize karşı gelen her kim olursa olsun bizim düşmanımızdır ve öldürülmesi gerekir.” anlayışına sahiptir.

LİDER DEDİĞİN ŞEREFi VE ADALETİ İLE İNSANLIĞA ÖRNEK OLAN KİŞİDİR

Lider kime denir?

Başta zekası olmak üzere, bilgi ve becerisi ile, kapasitesi ile, şerefi ve adaleti ile önce içinde bulunduğu topluma ve sonra tüm dünya insanlarına fayda ve yarar sağlayan, zalimin karşısında durup mazlumun ise yanında yer alan, her ne olursa olsun adaletin tecelli etmesi için var gücü ile çalışan, korkusuz, gözü pek ve cesur kimselere denir.

Lider, öngörüleri yüksek ve asaletli kimsedir.

Lider mücadeleden asla korkmaz, çekinmez, gözü pek olur.

Lider adalet için, vatanı için, mazlumu korumak için gerekirse can alır, gerekirse canını verir.

Liderlik Allah vergisi, doğuştan gelen bir özelliktir. Sonradan kazanılan liderlik olmaz, o olsa olsa idarecilik olur, yöneticilik olur.

Gerçek bir lider, ne bir kimsenin ne de başka bir devletin asla köpeği olmaz...

İnsanlık vasıflarını kaybeden, herhangi birilerinin köpeği durumundaki kişiler asla gerçek bir lider olamaz...

Bir Müslümanın vatan toprağı, tüm Müslüman devletlerin bulunduğu toprakların tamamıdır...

Çünkü tüm Müslümanlar kardeştir. Aynı bedenin farklı dokularıdır.

Nasıl ki bir evde 6 kardeş varken her biri büyüyüp evlenip ayrı yuva kurduklarında örneğin bir kardeşin evine bir tecavüzcü gelmiş olsa diğer 5 kardeş “Bana ne yaa” diyip kapısını kilitleyip rahat ve konfor içinde evinde huzurlu huzurlu oturamıyorsa... 

Bir müslüman ülkeye de gavur ve siyonistlerin ayağının hiçbir zaman basmaması için, işgal altına girmemeleri için, orada bulunan Müslüman kadın ve çocuklara tecavüz edilmemesi için, gücü nispetince, gerçek bir lider sonuna kadar mücadele etmek zorundadır...

Gücü nispetince mücadele vermiyorsa veya veremiyorsa, ya iman olarak çok zayıftır ya da korkak ve pısırık biridir. Oysaki İslam dini korkaklığı asla kabul etmez!

Allah (C.C.) iman etmiş bir müslümanın canını, Cennet karşılığında satın almıştır. Müslümanın Allah’tan (C.C.) gayrisinden korkusu yoktur, bu nedenle her durumda cesaretli olmak zorundadır...

NETANYAHU’NUN KÖPEĞİ OLAN LİDER POZİSYONUNDAKİ YÖNETİCİLER

Aslında bu kişiler bulundukları makam ve mevki bakımından en üst seviyelerdeki koltuklarda oturmuş olsalar dahi, lider veya yönetici olmayı bırakın; siyonistlerce yönetilen, tasmaları Netanyahu’nun ve Joe Biden’ın elinde bulunan birer köpektirler...

Yani siyonist güçler, köpeklerini bazı liderlik koltuklarına oturtturmuşlardır...

Siyonistlerce “Havla” denince kendi müslüman halklarına havlayan bu köpekler, “Sus bakayım” dendiğinde susmaktadırlar...

SİYONİSTLER MÜSLÜMAN BEBEKLERİ FOSFOR BOMBALARI İLE YAKARAK ÖLDÜRECEK SEN MÜSLÜMAN ÜLKE LİDERİ OLARAK SES ÇIKARMAYACAKSIN, ÖYLE Mİ?

Filistinli Müslüman bebekler kimyasal fosfor bombaları ile acılar içinde çırpına çırpına bir damla suya dahi muhtaç halde can verecek...

Annelerin yüreklerindeki acıya dağlar dahi dayanamazken, insanlık kan ağlarken, gayri müslimler dahi bu vahşet karşısında isyan edip tüm imkanları ile bu insanlık vahşetine hep birlik olup karşı çıkarken...

Gavur dahi sırf insan olduğu için insanlığından utanırken ve siyonist olmayan yahudiler dahi isyan ederek ellerinden geleni canları pahasına yaparken...

Müslüman ülkelerin başındaki bazı sözde lider ve yönetici pozisyonundaki bir takım kişiler ise hiç ses çıkarmayacak, olup biteni görmezden, duymazdan, bilmezden, umursamazlıktan gelecek, gününü gün edecek, bulunduğu sözde liderlik veya yöneticilik makamında zevki sefa içinde yaşayacak... Mümkün mü?

İşte bu sözde bir takım liderler, gerçek bir lider olmak şöyle dursun; demek ki aslında Netanyahu ve Joe Biden tarafından o koltuğa getirilmiş birer tasmalı köpeklerdir...

Yani aslında o liderlik makamında Müslüman bir lider, bir yönetici olarak değil de Netanyahu'nun bir süs köpeği olarak oturmaktadır...

Netanyahu'nun bu süs köpeklerinden Müslüman halklar ve Müslüman coğrafyalar kurtulmayı başaramadıkça bugün Filistin’in başına gelenler, yarın öbür gün kendilerinin de başına maalesef mutlaka gelecek, siyonistler tarafından ülkeleri işgal edilip soykırıma ve tecavüze tabi tutulacaklar...

Dünya üzerinde müslüman ülkelerin başında olup Netanyahu'nun köpeği olan ne kadar yönetici pozisyonunda bulunan süs köpeği varsa Allah (C.C.) Netanyahu'dan önce o süs köpeklerinin belasını tez zamanda versin inşallah...

Filistin’e uygulanan bu zulme, soykırıma, insanlık vahşetine tarihte eşi benzeri görülmemiş, masum insanların üzerine bu denli binlerce ton bomba atılan ve kasti olarak bebekleri fosfor bombaları ile cayır cayır yakarak öldüren bu kana susamış siyonist canilere, bu canavarlara, bin yıldır devlet olarak çelik gibi karşılarında duran ve tüm dünyaya ve tüm dünya insanlığına liderlik ve önderlik yapan, tüm makam ve mevkileri ile, tüm imkanları ile Türk Devletleri’dir. Türk İmparatorlukları’dır...

Devletimiz her zaman başta Filistinliler olmak üzere, dünyada ne kadar mazlum varsa her zaman sahip çıkmış, hak ve adalet için İslam’ın kılıcını sallamış ve dünyaya bugün olduğu gibi her zaman insanlık dersi vermiştir ve vermeye de devam etmektedir.

İnsanı insan yapan adaletidir...

Devleti devlet yapan da mazlumun yanında, zaliminse karşısında duruşudur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ferdi ve öğretmeni olarak, eğitimci bir gazete köşe yazarı olarak devletim ile, tarihte olduğu gibi bugün de onur ve gurur duyuyorum.

Günümüzde dünyaya insanlık dersi vermeye devam eden, samimi tek devlet Türkiye Cumhuriyeti’dir...

Her zaman sağlam, ayakta, zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almış ve cihana barış ve adaleti getirmeyi başarmıştır.

Tarihte adaleti sağlayan bir milletin torunları olarak bugün de siyonistlere Osmanlı'nın en ağır şamarını indirmek için herkesi Gazze'nin yanında olmaya ve direnişe, elllerindeki tüm imkanları ile, duaları ile destek vermeye davet ediyorum.

Dr. Meryem ÇILDIR