LGBT = CİNSEL SAPKINLIK 

Bazı şeylerin lamı cimi olur, bir araya gelir, oturursun, tartışırsın, kafa yorarsın...

Bazı şeylerin ise lamı cimi hiç olmaz.

Dünyada her kültürde lamı cimi olmayacak tek şey cinsel sapkınlık, yani eşcinselliktir. Hiç mi üzerinde tartışma dahi yapılamayacak? 

Kesin hükümler, kesin duvarlar, kesin setler ve kesin olarak Allah'ın (C.C.) hükmü var.

Bu iş düpedüz sapıklık!

Düpedüz insanlık dışı bir olay.

ALLAH'IN AYETLERİ VE PEYGAMBERİMİZİN HADİSİ ŞERİFLERİ APAÇIK ORTADA

Eşcinsellik, Lût kavminin helakine sebep olan büyük günahlardandır.  Hz. Peygamberimiz (S.a.v.), kadına benzemeye çalışan erkekleri ve erkeğe benzemeye çalışan kadınları lanetle anmış (Buhari, Libas 61-62),

Yine livata olarak tabir edilen homoseksüellik (eşcinsellik) hem Kur’an-ı Kerim’de hem de hadislerde çirkin bir fiil olarak nitelendirilerek şiddetle yasaklanmıştır. Ayrıca bu konumdaki Lût kavminin akibeti de ibret alınması için örnek gösterilmiştir:

“Alemlerin içinde erkeklere mi gidiyorsunuz? Ve Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz? Siz sınırı aşan kavimsiniz.” (Şuara, 26/165,166)

“Lût'u da (peygamber olarak) gönderdik. Kavmine dedi ki: ‘Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz!’ / ‘Çünkü siz, kadınları bırakıp da erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz.’ … Karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi. / Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur (taş) yağdırdık. İşte gör günahkârların sonunun ne olduğunu!" (A'râf:7/80-84)

EŞCİNSEL SAPIKLIK ASLA ÖZGÜRLÜK OLAMAZ

İtalya'nın Napoli şehrindeki Pompei bölgesinde yaşayanların tümü, (içinde bulundukları cinsel sapkınlıklar ve eşcinsellik nedeni ile) 24 Ağustos MS. 79 tarihinde Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucunda taş haline gelerek helak olmuştur.

Siz bakmayın sanatçı kisvesi altında şarlatanlık yapanlara, sapıklara çaktırmadan yeşil ışık yakanlara… Onlar kim oluyor da Allah'ın (C.C.) kesin hükümlerine karşı çıkıyor?

BU ÖYLE BİR BELA, ÖYLE ŞİRRET BİR ŞEYDİR Kİ… 

Eşcinsel sapıklık belalar arasında en tarif edilemez, olası en büyük beladır...

Pek çok cürüm telafi edilebilir, fakat cinsel sapkınlığın affedilebilir ya da anlaşılabilir bir yönü asla yok.

EŞCİNSELLİK KOMPLE HELAK OLMAK DEMEKTİR

Cinsel sapkınlığa özgürlük demek; en basit haliyle, “(Allah muhafaza) Bizi komple yerin dibine batır ya Rabbim” demekle eşdeğerdir.

Ne ülke kalır elimizde,

Ne canımız,

Ne çocuklarımız,

Ne de mallarımız kalır…

Sapkınlığa düşmüş önceki kavimler gibi komple helak olur, yok olur gideriz...

Ne uğruna? 3-5 eşcinsel sapık uğruna...

Sadece onlara şirin görüneceğiz diye…

LGBT'NİN ALTINDA YATAN ASIL NEDEN, ÇOCUK YAŞLARDAKİ TECAVÜZ OLAYLARIDIR...

Kimseyi kınamıyorum, dışlamıyorum...

Çocuklukta başına bir iş getirilmiştir,

yakınları veya akranları tarafından istismara ya da tecavüze uğramıştır, bilemeyiz.

Bu kişiler araştırılıp durumları tespit edilerek devletimizin tüm imkanları seferber edilerek bu kişilere her türlü yardım sağlanmalıdır.

Çocuklara yönelik cinsel saldırı eyleminde bulunanlara ise mutlaka en ağır cezalar verilmelidir.

Bunlar apayrı konular; bu konular ve bu tarz suçlara dair cezalar üzerinde oturulup konuşulabilir, tartışılabilir.

Fakat bunun yolu, o çirkin işi, o bedbaht işi özendirmek, desteklemek veya körüklemek asla olmamalı...

KURAN-I KERİM YASAK DEMİŞSE, BİTTİ!

Eşcinselliğe ‘özgürlük’ demek, (haşa) Allah’ın (C.C.) ayetlerine inanmamak, inkar etmekten çok öte; hadsizce kafa tutmak demektir.

Apaçık İslam dininden çıkmak demektir.

Dünyanın en kafiri oldun demektir.

Allah'ın (C.C.) apaçık yasakladığı ve gerçekleştirilmesine şiddetle karşı çıktığı, yasağına kafa tutanları helak ettiği bu sapıkça eyleme, böyle bir çirkinliğe, özgürlük kisvesinin altına saklanarak meşruiyet kazandırmaya kimse kalkışmasın...

‘HOLLANDA SERBEST BIRAKMIŞ’, BİZE NE? HOLLANDA KİM OLUYOR Kİ?

Biz Müslümanlar yalnızca Allah’a (C.C.) kulluk eder, sadece Allah'ın (C.C.) emirlerine uyar ve yasaklarından korkar, sakınırız...

Tüm emirlerini bir kul sorumluluğuyla elimizden geldiğince yapmaya çalışırız.

Herhangi bir sebepten yapamadığımız, gücümüzün veya imkanımızın yetmediği emirleri için de Allah'ın (C.C.) bizi affetmesini umar, tövbe ederiz...

Hollanda ne anlar müslümanlıktan? Gayri Müslim bir ülke, bize toplumsal yaşantı bakımından nasıl örnek olabilir ki? Kültürlerimiz, inançlarımız, değerlerimiz, geleneklerimiz, ahlak ve edep anlayışımız tamamen farklı… Tamamen küfre düşmüş bir toplumdan bize ne ki, kim ki onlar? Kendilerine ne gibi bir hayırları varki, toplumsal olarak bize bir hayırları olsun…

Bize düşen görev, Hollanda halkını İslam’a davet etmek...

Daveti kabul etmiyorlarsa da küfür içinde boğulup en sonunda cehenneme giderler.

Gayri Müslim dediğimiz insanların Müslüman olmadıkça yeri cehennemdir.

Gayri Müslim birinin cehenneme girmesinde hiçbir beis yok.

Şimdi biz yeri cehennem olan bir topluluğumu kendimize örnek mi alacağız?

ASIL AMAÇ İSLAM DÜŞMANLIĞI 

Hollanda dahil, aklı başında hiçbir kimse gerçekten akli melekeleri doğru düzgün çalışıyorsa eşcinsel sapıklığı istemez.

Fakat işin çaktırmama kısmında eşcinsel sapıklığın altında İslam düşmanlığı yer alıyor, yani islamafobik faaliyetler…

Amaç, Allah’ın (C.C.) ayetlerine insanların, Müslümanların ve özellikle de çocuklarımızla torunlarımızın karşı çıkmasını sağlamaktır.

Eşcinsel sapıklığa özgürlük demek; Allah‘ın (C.C.) ayetlerine açıkça karşı çıktın, O’nun ayetlerini inkar ettin demektir.

Bu da düpedüz küfre girdin ve kafir oldun demektir.

ALLAH AŞKINA, BİZ NE YAPTIĞIMIZIN FARKINDA MIYIZ?

Soruyorum size; hangi anne baba çocuklarının eşcinsel bir sapkınlık içinde yaşamasını ister?

Allah (C.C.) kadını kadın, erkeği de erkek olarak yaratmıştır. Başkası yok!

Bu işin lamı cimi yok; tartışmaya da, eğip bükmeye de tamamen kapalı bir mesele...

Hepimiz helak mı olmak istiyoruz?

Koskoca bir ülkeyi helaka sürükleyip taş mı kesilmek istiyoruz?

Koskoca bir ülkeyi yerin dibine mi batırmak istiyoruz?

Cahil toplumların yaptığı gibi, “Helak diye bir şey yok, gazap da yok, azap gelmez” mi diyeceğiz?

Kendi elimizle ülkemize büyük bir azabın gelmesi ve helak olmamız için mi uğraşacağız?

Müslümanın tek vazifesi Allah’a (C.C.) kulluk. Bu süreçte üzerine düşen vazifelerini yerine getirmek ve cenneti arzulayıp Allah’ın (C.C.) rızasını kazanmakla mükellef.

Tersine helak olmak, Allah'ın (C.C.) gazabına uğramak bir Müslümana yakışmaz! 

Bu, asla telafisi olmayacak çirkinlikte, bela bir iştir...

Aklımızı başımıza alıp bu çirkin iş ile, beraberinde yakamıza yapışacak olan bu belayı başımızdan bir an evvel def etmemiz gerekiyor.

EŞCİNSELLİĞİN ÖZGÜRLÜK ALANINDA HAYVANLAR İLE CİNSEL İLİŞKİ ÖZGÜRLÜĞÜ DE VARDIR

Eşcinselliğe özgürlük akımını başlatan sapık akıl (üst akıl) yavaş yavaş, adım adım ve çaktırmadan toplumların ve en nihayetinde de insanlığın sonunu getirmeyi amaçlıyor ve planlıyor, bu çok net bir şekilde ortada…

Toplumlarda büyük bir çoğunluğa eşcinselliği bir özgürlük olarak kabul ettirdikten sonra ikinci bir adım ve ikinci aşama plan olarak çıtayı daha da ileri götürecek…

Günümüzde nasıl ki eşcinsellik birden bire üretildi, çoğaldı…

Bundan belki de 40-50 sene sonra çocuklarımız ve torunlarımız maalesef görecek ki, belki de hayvanlar ile cinsel ilişki özgürlüğü savunulmaya başlanacak.

Çünkü sapıklığın durma noktası ve sonu asla yoktur...

Sapıklık helak olana kadar, yerin dibine batana kadar gider...

Sapıklık komple taş kesilene kadar durmaz...

İtalya'nın Pompei bölgesinde olduğu gibi, sapkınlık ilk başta eşcinsellik olarak ortaya çıkar, sonra insanlıktan çıkan bu insanlar bu kez de hayvanlar ile ilişki yaşamaya başlar.

Ve nihayet helak gelir çatar ve ansızın taş oluverirler...

Bu sapıklığa dur demezsek şayet; ecdadımızın bize kanlarıyla miras bıraktığı bu aziz vatan toprağını biz çocuklarımıza ve torunlarımıza nasıl ve ne şekilde bırakacağız?

İslam’da hiçbir konuda aşırı gitmek yoktur.

İslam’da sapıklık yoktur.

Ülkemizin büyük çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor halen.

Müslümanlıkta sapıklık olmaz! 

Sapıklık varsa, orada Müslümanlık olmaz...

Torunlarımızın helak olmasını istemiyorsak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşamasını istiyorsak bu çirkinliğe, bu sapıklığa dur demeliyiz...

Yoksa, daha önce yaşamış sapkın kavimlerin başına gelmiş belaların bizim de başımıza gelmesi kaçınılmazdır, an meselesidir.

Ne demiş Üstad? 

“Hayvandan insana dönen yoktur.

Ama insandan hayvana dönen çoktur.”

İnsan kalabilmek önemli olan…

Dr. Meryem ÇILDIR