LEGAL KILIFLI İLLEGAL; EBU RİGAL

Çokları geçtiğimiz yıl olan 2023’ün en önemli olaylarını dile getirmeye çalışıyor. Bize göre yılın en önemli olayı, şehidimiz Hasan Bitmez’in TBMM kürsüsünde, hem de yazılı olarak bıraktığı bir cümledir:

“Katil İsrail, İşbirlikçi AKP”

Bu söz bizi “işbirlikçi” kavramı üzerinde düşünmeye sevk etti. Ebu Rigal’i hatırladık. Bir iki cümle ile izahını yapalım.

Peygamber Efendimizin doğumuna sadece aylar kalmıştır. Habeşistan’ın Yemen Valisi Ebû Yeksûm Ebrehe El Eşrem El Habeşî “dünyanın merkezini” Mekke’den San’a’ya taşımaya karar verir. Bunun için Ka’be’yi yıkmaya niyet ederek, on binlerce askerden oluşan bir orduyu; en öne o günün “Merkava Tankları” kabul edilen filleri yerleştirerek Yemen’den yola çıkarır. Taif’ten geçerken oradaki Arap kabileleriyle bir “işbirliği anlaşması” akteder. Bu anlaşmaya göre, ordusu Mekke’ye varıp Ka’be’yi yıkareken Taiflilerin putunu yıkımdan muaf tutacaktır. İşbirliği anlaşmasına göre bu tavizin karşılığı olarak da, Taifliler Ebrehe ordusunun çöllerden sağ salim geçmesini temin etmek için yolları çok iyi bilen bir mihmandar vereceklerdir. Verdikleri mihmandarın ismi Ebu Rigal’dir. Böylece Ebu Rigal bu işbirliği anlaşmasını yürüten kişi olacaktır.

Bu anlaşma kılıf itibarıyla legal bir anlaşma olarak görülüyorsa da, Allah’ın iradesine karşı yapıldığı için aslında illegaldir.

Ebu Rigal Ebrehe ordusunu çöllerden geçirip Mekke yakınlarındaki Mugammes denilen yere kadar sağ salim getirir ama orada ölür. Ona yol üzerinde bir mezar yapılır.

Sonra, Ebrehe ordusunun başına gelenleri merak eden okuyucularımız Kur’an’ı Kerim’de Fil suresinin meal ve tefsirinden okuyabilirler. Biz gelelim Mugammes’deki Ebu Rigal’in mezarına:

Tarihler yazar ki, o yoldan Ka’be ziyaretine gelen Müslümanlar, Mugammes’de Ebu Rigal mezarını taşlamadan geçmezlerdi. “Ebu Rigal mezarını taşlamak” demek “İşbirlikçiliği ve işbirlikçilerin liderini taşlamak” anlamına gelirdi. Yüzyıllarca bu gelenek devam ettirilmiştir. Daha açık ifadesiyle önce işbirlikçiler taşlanır, daha sonra da “Cemerat’ta” şeytan taşlanırdı.

Gelelim şehidimizin kürsüde bıraktığı “Katil İsrail, İşbirlikçi AKP” cümlesine.

AKP’liler bu cümleye “yalan ve iftira” ifadeleri ile tepki gösteriyor. Ama şu ana kadar Şehit Hasan Bitmez’in yakın tarihin seyrinden alınmış belgeler ortaya koyarak yaptığı açıklamaların, hangisinin yalan, hangisinin iftira olduğuna dair bir izah veya cevap verilebilmiş değiller. Çünkü hepsi reddedilemeyecek şekil ve derecede belgelidir.

O zaman aklımıza şunlar geliyor:

İsrail’in gözü-kulağı olan Kürecik’i oraya inşa ederlerken imza verenlere ama şimdi onu kapatma gibi bir derdi olmayanlara demeli ki, “siz Ebu Rigal olayını bilir misiniz?

Siz, Kudüs’ü kafanıza göre ikiye bölüp “aslan payını” İsrail’e vermek ve Mücahitlerin Filistin’i temsil etmediği gibi sonuçlara varmak için uluslararası metinlere madde ilave ettirenler! Ebu Rigal ismi size bir şeyler hatırlatıyor mu?

Aşağılık katliamları sürdürürken İsrail’e “ticaret” adı altında çelik, çimento, akaryakıt, silah parçaları dahil ikmal maddeleri gönderen ama bunu absürd izahlarla kılıflandırmaya çalışanlar, siz Ebu Rigal olayını duymadınız mı?

Yüzlerce kere savaş suçu işleyen İsrail’i, devlet yetkisini kullanarak uluslararası şikayet merciine dahi bildirmeyenler, Ebu Rigal’in mezarını hiç düşündünüz mü?

Katil İsrail’in işlediği ve işlemekte olduğu katliamlar ve ticaret adı altında gönderilenlerin ayrıntılarının araştırılması önergesini kabul etmeyenler, sahi siz şeytandan önce taşlanan işbirlikçiliğin nasıl bir suç olduğunu anlayamadınız mı?

Sizin Ebrehe ile Taifliler arasında legal kılıflı illegal sözleşmeleri hakkında bugünkülere benzerlik açısından asgari bir bilginiz var mı?

Şehit Hasan Bitmez’in kürsüye bıraktığı cümle asla unutulmayacak:

“Katil İsrail, İşbilikçi AKP!”

DOST - DÜŞMAN

Siyonist dostluğunu yasaklar Kur’an,

Onlara arka çıkıyor defolunuz!

Bizi de batağa çekebilir her an,

Defolunuzu alıp artık def’olunuz!

Ekrem Şama